600 Thành công hay thất bại tùy thuộc vào con đường con người đi

Verse 1

Lẽ thật đến từ thế giới của loài người,

nhưng chính Đấng Christ

ban truyền lẽ thật cho nhân loại.

Lẽ thật bắt nguồn từ Đấng Christ –

nghĩa là đến từ chính Đức Chúa Trời;

con người không thể làm được như vậy.

Tuy nhiên, Đấng Christ chỉ ban,

Ngài chỉ ban lẽ thật cho loài người,

chứ Đấng Christ không đến

để định đoạt về việc liệu

họ có thành công

trong việc mưu cầu lẽ thật không

vậy nên tất cả đều phụ thuộc

vào sự mưu cầu của con người.


Verse 2

Sự thành công hay thất bại

trong lẽ thật của con người

không phải là điều Đấng Christ định đoạt,

mà hoàn toàn tùy thuộc

vào hành động của con người,

được quyết định bởi chính sự mưu cầu của họ.

Nếu con đường ngươi theo đuổi đúng đắn,

vậy thì ngươi sẽ có hy vọng thành công.

Nếu tìm kiếm lẽ thật trên con đường sai trái,

ngươi sẽ không bao giờ đạt được thành công.


Chorus

Ngươi sẽ bị loại bỏ

hay được làm cho hoàn thiện tùy thuộc vào

sự mưu cầu của chính bản thân ngươi.

Việc con người sẽ thành công hay thất bại

phụ thuộc vào con đường mà chính họ đi.


Verse 3

Những ai mưu cầu tình yêu

dành cho Đức Chúa Trời

không nên tìm tư lợi cho mình.

hay kiếm tìm những gì bản thân họ hằng ao ước.

Đây là cách theo đuổi đúng đắn nhất.

Nếu điều ngươi tìm là lẽ thật,

và nếu như lẽ thật

là tất cả những gì ngươi sống theo,

nếu ngươi có thể thay đổi tâm tính chính mình,

thì con đường ngươi chọn là đúng đắn.


Chorus

Ngươi sẽ bị loại bỏ

hay được làm cho hoàn thiện tùy thuộc vào

sự mưu cầu của chính bản thân ngươi.

Việc con người sẽ thành công hay thất bại

phụ thuộc vào con đường mà chính họ đi.


Verse 4

Nếu như những phước lành của xác thịt

là thứ ngươi đang tìm kiếm,

và thứ ngươi đưa vào thực hành

là lẽ thật theo trí tưởng tượng,

quan niệm của riêng ngươi,

nếu như ngươi không thể

thay đổi tâm tính của mình,

và không vâng lời Đấng Christ

cũng như vẫn sống trong mơ hồ,

thì những gì ngươi tìm kiếm

chắc chắn sẽ đưa ngươi xuống địa ngục,

vì con đường ngươi đi là con đường thất bại.


Chorus

Ngươi sẽ bị loại bỏ

hay được làm cho hoàn thiện tùy thuộc vào

sự mưu cầu của chính bản thân ngươi.

Việc con người sẽ thành công hay thất bại

phụ thuộc vào con đường mà chính họ đi.


Chorus

Ngươi sẽ bị loại bỏ

hay được làm cho hoàn thiện tùy thuộc vào

sự mưu cầu của chính bản thân ngươi.

Việc con người sẽ thành công hay thất bại

phụ thuộc vào con đường mà chính họ đi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Trước: 599 Sống để thực hiện bổn phận thật ý nghĩa

Tiếp theo: 601 Những con đường của Phi-e-rơ và Phao-lô

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger