794 Ai biết quyền tối cao của Đức Chúa Trời sẽ quy phục sự thống trị của Ngài

Verse 1

Sau nhiều thập kỷ

trải nghiệm cuộc đời của con người,

biết đến quyền tối cao của Đấng Tạo Hóa,

một người sẽ có được nhận thức đúng đắn về

giá trị và ý nghĩa của cuộc đời.

Với hiểu biết sâu sắc về mục đích

của cuộc đời, hiểu và trải nghiệm thực tế

quyền tối cao của Đấng Tạo Hóa,

họ sẽ vâng phục thẩm quyền của Ngài.


Pre-chorus 1

Họ biết ý nghĩa của việc Ngài dựng loài người,

con người nên thờ phượng Đấng Tạo Hóa,

tất cả những gì con người có đến từ Ngài

và sẽ sớm trở về với Ngài.


Chorus

Nếu một người xem cuộc đời là một cơ hội

để trải nghiệm

quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa,

để hiểu được thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa,

là cơ hội hiếm hoi để thực hiện bổn phận;

và nếu một người xem cuộc đời là một cơ hội

để hoàn thành sứ mệnh của mình

như một loài thọ tạo,

họ sẽ có quan điểm sống đúng đắn,

và có cuộc đời được ban phước,

dẫn dắt bởi Ngài.

Họ sẽ bước trong sự sáng, biết quyền tối cao,

tuân theo sự thống trị của Ngài,

và làm chứng cho việc làm kỳ diệu

cũng như cho thẩm quyền lớn lao của Ngài.


Verse 2

Loại người này sẽ hiểu được một điều rằng:

Do quyền tối cao của Đấng Tạo Hóa,

việc sinh hay tử của con người

đều được định trước bởi thẩm quyền của Ngài.

Khi có thể thực sự hiểu được điều này,

họ sẽ bình tĩnh đối diện với cái chết;

họ sẽ buông bỏ của cải trần tục của mình

và để chúng ra đi một cách nhẹ nhàng.


Pre-chorus 2

Thay vì mù quáng sợ hãi và chống lại,

họ sẽ vui vẻ chấp nhận và vâng phục,

chào đón đoạn cuối của cuộc đời

được sắp đặt bởi Đấng Tạo Hóa.

Họ sẽ đón nhận mà không chống lại,

đầu phục tất cả những gì xảy đến.


Chorus

Nếu một người xem cuộc đời là một cơ hội

để trải nghiệm

quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa,

để hiểu được thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa,

là cơ hội hiếm hoi để thực hiện bổn phận;

và nếu một người xem cuộc đời là một cơ hội

để hoàn thành sứ mệnh của mình

như một loài thọ tạo,

họ sẽ có quan điểm sống đúng đắn,

và có cuộc đời được ban phước,

dẫn dắt bởi Ngài.

Họ sẽ bước trong sự sáng, biết quyền tối cao,

tuân theo sự thống trị của Ngài,

và làm chứng cho việc làm kỳ diệu

cũng như cho thẩm quyền lớn lao của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III

Trước: 793 Những quan niệm và sự tưởng tượng sẽ không bao giờ giúp ngươi biết Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 795 Đạt được sự giải thoát bằng cách biết quy tắc của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger