730 Làm thế nào để quy phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời


Nhân loại nên biết, nhìn nhận thẩm quyền của

Đức Chúa Trời và việc Ngài tể trị

số phận con người như thế nào?

Đây là vấn đề của toàn nhân loại.

Trong cuộc sống khi gặp phải vấn đề,

ngươi sẽ hiểu, nếm trải thẩm quyền

và quyền tối thượng của Ngài như thế nào?

Khi ngươi không biết cách để hiểu,

xử lý, và trải nghiệm những vấn đề này,

thì ngươi nên có thái độ nào để mà thể hiện

ý muốn và khao khát vâng phục

kế hoạch tể trị của Ngài?


Ngươi nên đợi thời điểm của Ngài,

sự việc, sự vật và con người

mà Ngài sắp xếp cho ngươi,

chờ ý của Ngài dần tỏ lộ cho ngươi.

Ngươi nên tìm kiếm thông qua

con người và sự vật để thấy được

ý định tốt của Ngài,

ngươi phải hiểu được lẽ thật của Ngài

con đường mà ngươi phải tuân giữ,

hiểu kết quả và thành tựu mà Ngài

muốn đạt được ở con người.


Quy phục, chấp nhận quyền tổi thượng của Ngài

và tất cả những gì được Ngài sắp đặt,

để biết cách Ngài quyết định số phận loài người,

ban sự sống và công tác lẽ thật trong con người.

Muôn vật tuân theo

quy luật tự nhiên dưới quyền tối thượng

và kế hoạch của Ngài.

Nếu ngươi quyết tâm để Ngài dẫn dắt ngươi,

hướng dẫn, sắp xếp tất cả mọi thứ cho ngươi,

ngươi phải chờ đợi, tìm kiếm và vâng phục.

Đây là thái độ mà người

muốn đầu phục Đức Chúa Trời phải có.

Để có phẩm chất ấy, các ngươi phải

chăm chỉ hơn; chỉ như vậy mới có thể

bước vào hiện thực thật sự.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III

Trước: 728 Các ngươi có thể thật sự quy phục những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời không?

Tiếp theo: 731 Con người đòi hỏi quá nhiều nơi Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Về đích đến

Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm....

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như tìm ra con đường thật – nhưng trên sự thật, mọi thứ có thực sự đơn...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger