730 Làm thế nào để quy phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời

Nhân loại nên biết, nhìn nhận thẩm quyền của

Đức Chúa Trời và việc Ngài tể trị số phận con người như thế nào?

Đây là vấn đề của toàn nhân loại.

Trong cuộc sống khi gặp phải vấn đề,

ngươi sẽ hiểu, nếm trải thẩm quyền và quyền tối thượng của Ngài như thế nào?

Khi ngươi không biết cách để hiểu, xử lý, và trải nghiệm những vấn đề này,

thì ngươi nên có thái độ nào để mà thể hiện

ý muốn và khao khát vâng phục kế hoạch tể trị của Ngài?

Ngươi nên đợi thời điểm của Ngài,

sự việc, sự vật và con người mà Ngài sắp xếp cho ngươi,

chờ ý của Ngài dần tỏ lộ cho ngươi.

Ngươi nên tìm kiếm thông qua con người và sự vật để thấy được ý định tốt của Ngài,

ngươi phải hiểu được lẽ thật của Ngài con đường mà ngươi phải tuân giữ,

hiểu kết quả và thành tựu mà Ngài muốn đạt được ở con người.

Quy phục, chấp nhận quyền tổi thượng của Ngài và tất cả những gì được Ngài sắp đặt,

để biết cách Ngài quyết định số phận loài người,

ban sự sống và công tác lẽ thật trong con người.

Muôn vật tuân theo quy luật tự nhiên dưới quyền tối thượng và kế hoạch của Ngài.

Nếu ngươi quyết tâm để Ngài dẫn dắt ngươi, hướng dẫn, sắp xếp tất cả mọi thứ cho ngươi,

ngươi phải chờ đợi, tìm kiếm và vâng phục.

Đây là thái độ mà người muốn đầu phục Đức Chúa Trời phải có.

Để có phẩm chất ấy, các ngươi phải chăm chỉ hơn; chỉ như vậy mới có thể bước vào hiện thực thật sự.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 728 Các ngươi có thể thật sự quy phục những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời không?

Tiếp theo: 731 Con người đòi hỏi quá nhiều nơi Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger