659 Những ai đứng ra làm chứng trong hoạn nạn là những người đắc thắng

Verse 1

Trong Thời đại Vương quốc,

nhân loại sẽ được làm cho trọn vẹn,

hoàn toàn trọn vẹn trong Thời đại Vương quốc.

Khi công tác chinh phục hoàn thành,

con người sẽ phải trải qua

sự tinh luyện cũng như hoạn nạn,

khi việc chinh phục được hoàn thành.


Chorus

Những ai vượt qua được

cũng như đứng ra làm chứng

trong suốt cơn hoạn nạn này,

ô, họ là những người cuối cùng sẽ được làm cho

trở nên trọn vẹn,

và sẽ trở thành những người đắc thắng.


Verse 2

Trong suốt (cả) cơn hoạn nạn này,

con người được yêu cầu chấp nhận sự tinh luyện.

Đó là bước cuối cùng trong công tác của Ngài,

lần cuối con người được tinh luyện

trước khi công tác quản lý của Ngài kết thúc.

Những ai theo Ngài phải chấp nhận điều này.


Chorus

Những ai vượt qua được

cũng như đứng ra làm chứng

trong suốt cơn hoạn nạn này,

ô, họ là những người cuối cùng sẽ được làm cho

trở nên trọn vẹn,

và sẽ trở thành những người đắc thắng.


Verse 3

Những người gặp hoạn nạn sẽ không có

sự dẫn dắt của Ngài hay công tác của Thần.

Nhưng người đã được chinh phục,

tìm kiếm Ngài, sẽ đứng vững.

Dù Đức Chúa Trời làm gì,

họ cũng không mất đi các khải tượng

mà vẫn sẽ thực hành lẽ thật, làm chứng.

Những người này sẽ vượt qua.


Chorus

Những ai vượt qua được

cũng như đứng ra làm chứng

trong suốt cơn hoạn nạn này,

ô, họ là những người cuối cùng sẽ được làm cho

trở nên trọn vẹn,

và sẽ trở thành những người đắc thắng.


Bridge

Ô, họ là những người

sở hữu nhân tính, đồng thời thực sự yêu mến,

yêu mến Đức Chúa Trời.


Chorus

Những ai vượt qua được

cũng như đứng ra làm chứng

trong suốt cơn hoạn nạn này,

ô, họ là những người cuối cùng sẽ được làm cho

trở nên trọn vẹn,

và sẽ trở thành những người đắc thắng.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người

Trước: 658 Đức tin thật là gì?

Tiếp theo: 660 Bài ca của những người đắc thắng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger