660 Bài ca của những người đắc thắng

Verse 1

Vương quốc đang hình thành cũng như

mở rộng giữa loài người,

không gì phá hủy được

vương quốc của Đức Chúa Trời.

Là dân sự của Ngài trong vương quốc,

ngươi không phải một trong số con người sao?

Bản thân ngươi có nằm ngoài

điều kiện con người không?


Pre-chorus 1

Khi điểm khởi đầu mới của Ngài

được công bố với muôn dân,

thì con người sẽ phản ứng như thế nào đây?

Đã tận mắt chứng kiến

tình trạng của nhân loại rồi,

các ngươi có còn mong sống

trong thế giới này mãi không?


Chorus

Các ngươi chấp nhận phước lành được ban chưa,

và theo đuổi những lời đã được hứa chưa?

Dưới sự dẫn dắt của sự sáng, các ngươi

chắc chắn sẽ thoát khỏi thế lực bóng tối.

Khi các ngươi bị ngập trong bóng tối,

chắc chắn các ngươi sẽ không

đánh mất sự sáng dẫn đường.

Các ngươi sẽ là chủ nhân của muôn vật.

Các ngươi chắc chắn sẽ là

người đắc thắng trước Sa-tan.


Verse 2

Đức Chúa Trời sống giữa dân sự của Ngài,

và đi giữa họ.

Nếu ngươi chân thành yêu kính Ngài,

sẽ có phước lành của Ngài.

Những người quy phục sẽ được ban phước,

và chắc chắn sẽ ở trong vương quốc của Ngài.

Những người biết Ngài được ban phước và

sẽ nắm quyền trong vương quốc của Ngài.


Pre-chorus 2

Những người mưu cầu Ngài

đều sẽ được ban phước,

sẽ có ân điển của Ngài và thoát khỏi Sa-tan.

Những ai phản bội chính mình

cũng sẽ được Ngài ban phước,

họ sẽ thuộc về Ngài,

thừa hưởng sự dư dật trong vương quốc.


Chorus

Các ngươi chấp nhận phước lành được ban chưa,

và theo đuổi những lời đã được hứa chưa?

Dưới sự dẫn dắt của sự sáng, các ngươi

chắc chắn sẽ thoát khỏi thế lực bóng tối.

Khi các ngươi bị ngập trong bóng tối,

chắc chắn các ngươi sẽ không

đánh mất sự sáng dẫn đường.

Các ngươi sẽ là chủ nhân của muôn vật.

Các ngươi chắc chắn sẽ là

người đắc thắng trước Sa-tan.


Bridge

Ngài sẽ nhớ đến những người bôn ba vì Ngài;

dâng mình cho Ngài,

Ngài sẽ chấp thuận ngươi;

hiến dâng cho Ngài,

Ngài sẽ ban niềm vui cho ngươi.

Nếu tận hưởng lời Ngài,

Ngài sẽ ban phước cho ngươi;

những người như thế sẽ là trụ cột

trong vương quốc của Ngài,

giàu có vô tận, không ai có thể sánh bằng họ.


Chorus

Các ngươi chấp nhận phước lành được ban chưa,

và theo đuổi những lời đã được hứa chưa?

Dưới sự dẫn dắt của sự sáng, các ngươi

chắc chắn sẽ thoát khỏi thế lực bóng tối.

Khi các ngươi bị ngập trong bóng tối,

chắc chắn các ngươi sẽ không

đánh mất sự sáng dẫn đường.

Các ngươi sẽ là chủ nhân của muôn vật.

Các ngươi chắc chắn sẽ là

người đắc thắng trước Sa-tan.


Outro

Khi vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ

sụp đổ, ngươi sẽ làm chứng

cho chiến thắng của Ngài.

Nơi vùng đất Si-ni, ngươi sẽ đứng vững,

không thể lay chuyển.

Ngươi sẽ nhận được những phước lành của Ngài

bởi những đớn đau ngươi đã phải gánh chịu.

Và chắc chắn ngươi sẽ làm rạng danh

vinh quang của Đức Chúa Trời khắp vũ trụ,

ngươi sẽ làm rạng danh vinh quang

của Đức Chúa Trời khắp vũ trụ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 19

Trước: 659 Những ai đứng ra làm chứng trong hoạn nạn là những người đắc thắng

Tiếp theo: 661 Những người theo Đức Chúa Trời chân thành có thể đứng vững trong những sự thử luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger