Chương 16

Sau sự chứng kiến của Con người, Đức Chúa Trời Toàn Năng công khai tiết lộ cho chúng ta chính Ngài là Mặt trời công chính. Đây là sự biến hình trên ngọn núi! Giờ đây nó trở nên ngày càng thật hơn, gần với một hiện thực hơn. Chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh hoạt động như thế nào, và chính Đức Chúa Trời đã hiện ra từ xác thịt. Ngài không chịu sự kiểm soát của con người, không gian, hay địa lý nào; Ngài vượt lên trên những ranh giới của đất và biển, Ngài vươn khắp toàn vũ trụ và đến các địa đầu của trái đất, và mọi quốc gia và mọi dân tộc đang lặng lẽ lắng nghe tiếng Ngài. Khi chúng ta mở đôi mắt thuộc linh của mình ra, chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ thân thể vinh quang của Ngài; đây là chính Đức Chúa Trời hiện ra từ xác thịt. Ngài là chính Đức Chúa Trời thật và trọn vẹn. Ngài phán dạy công khai với chúng ta, Ngài đối diện với chúng ta, Ngài khuyên răn chúng ta, Ngài thương xót chúng ta, Ngài đợi chờ chúng ta, Ngài ủi an chúng ta, Ngài sửa dạy chúng ta, và Ngài phán xét chúng ta. Ngài dắt tay chúng ta, và sự lo lắng của Ngài dành cho chúng ta cháy như ngọn lửa trong Ngài; với tấm lòng tha thiết, Ngài thúc giục chúng ta thức dậy và bước vào Ngài. Sự sống siêu việt của Ngài đã được rèn đúc vào trong hết thảy chúng ta, và hết thảy những ai bước vào Ngài sẽ đạt được sự siêu việt và thắng thế gian cùng hết thảy những kẻ ác, và cùng với Ngài cai trị như những vị vua. Đức Chúa Trời Toàn Năng là thân thể thuộc linh của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài chỉ định nó, thì nó sẽ như vậy; nếu Ngài phán nó, thì nó sẽ như vậy, và nếu Ngài ra lệnh cho nó, thì nó là như vậy. Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất! Sa-tan ở dưới chân Ngài, trong vực sâu không đáy. Mọi lẽ trong vũ trụ nằm trong tay Ngài; thời điểm đã tới, và tất thảy sẽ trở về hư vô và được tái sinh.

Trước: Chương 15

Tiếp theo: Chương 17

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Chương 28

Khi Ta đến từ Si-ôn, Ta được muôn vật chờ đợi, và khi Ta trở lại Si-ôn, Ta được mọi người chào đón. Khi Ta đến và đi, những bước chân Ta...

Chương 37

Suốt các thời đại, trong tất cả các công việc Ta đã làm, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi các phương pháp làm việc phù hợp của Ta. Vì lý do này,...

Sự thực hành (8)

Các ngươi vẫn chưa hiểu được các khía cạnh khác nhau trong lẽ thật, và vẫn còn khá nhiều sai sót và lệch lạc trong sự thực hành của các...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này