Chương 16

Sau sự chứng kiến của Con người, Đức Chúa Trời Toàn Năng công khai tiết lộ cho chúng ta chính Ngài là Mặt trời công chính. Đây là sự biến hình trên ngọn núi! Giờ đây nó trở nên ngày càng thật hơn, gần với một hiện thực hơn. Chúng ta đã thấy Đức Thánh Linh hoạt động như thế nào, và chính Đức Chúa Trời đã hiện ra từ xác thịt. Ngài không chịu sự kiểm soát của con người, không gian, hay địa lý nào; Ngài vượt lên trên những ranh giới của đất và biển, Ngài vươn khắp toàn vũ trụ và đến các địa đầu của trái đất, và mọi quốc gia và mọi dân tộc đang lặng lẽ lắng nghe tiếng Ngài. Khi chúng ta mở đôi mắt thuộc linh của mình ra, chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ thân thể vinh quang của Ngài; đây là chính Đức Chúa Trời hiện ra từ xác thịt. Ngài là chính Đức Chúa Trời thật và trọn vẹn. Ngài phán dạy công khai với chúng ta, Ngài đối diện với chúng ta, Ngài khuyên răn chúng ta, Ngài thương xót chúng ta, Ngài đợi chờ chúng ta, Ngài ủi an chúng ta, Ngài sửa dạy chúng ta, và Ngài phán xét chúng ta. Ngài dắt tay chúng ta, và sự lo lắng của Ngài dành cho chúng ta cháy như ngọn lửa trong Ngài; với tấm lòng tha thiết, Ngài thúc giục chúng ta thức dậy và bước vào Ngài. Sự sống siêu việt của Ngài đã được rèn đúc vào trong hết thảy chúng ta, và hết thảy những ai bước vào Ngài sẽ đạt được sự siêu việt và thắng thế gian cùng hết thảy những kẻ ác, và cùng với Ngài cai trị như những vị vua. Đức Chúa Trời Toàn Năng là thân thể thuộc linh của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài chỉ định nó, thì nó sẽ như vậy; nếu Ngài phán nó, thì nó sẽ như vậy, và nếu Ngài ra lệnh cho nó, thì nó là như vậy. Ngài là Đức Chúa Trời thật duy nhất! Sa-tan ở dưới chân Ngài, trong vực sâu không đáy. Vũ trụ và vạn vật đều nằm trong tay Ngài; thời điểm đã tới, và tất thảy sẽ trở về hư vô và được tái sinh.

Trước: Chương 15

Tiếp theo: Chương 17

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 28

Tình trạng của con người là họ càng ít hiểu lời Đức Chúa Trời thì họ càng hoài nghi chúng là phương tiện làm việc hiện tại của Đức Chúa...

Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger