37 Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Đức Chúa Trời, ta càng yêu mến Ngài!

Ta hát về Đức Chúa Trời nhập thể.

Ta được đưa lên trước ngai của Ngài,

và không còn mong mỏi hướng lên trời.

Dung nhan Đức Chúa Trời Toàn năng đối diện ta rồi,

Ngài chăn dắt ta với lẽ thật, sát cánh bên ta thật rồi.

Ta vui hưởng lời của Ngài mỗi ngày.

Hiểu được lẽ thật thấy dịu ngọt biết bao.

Lòng ta đầy tình yêu mến Đức Chúa Trời,

vì ta thấy dung nhan đáng mến của Ngài.

Ta hát ca và nhảy múa để chúc tụng,

chẳng lời nào mô tả nổi sự đáng mến của Ngài.

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Đức Chúa Trời, ta càng yêu mến Ngài!

Ta hát về phán xét công chính của Đức Chúa Trời.

Lời Ngài thanh tẩy và cứu rỗi ta,

phơi bày bản tính theo Sa-tan của con người và sự thật về sự bại hoại của con người.

Lời Ngài thanh tẩy tâm tính theo Sa-tan,

khiến ta thành con người mới.

Ta loại trừ những thế lực của Sa-tan. Ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời là chân thật.

Sự công chính của Ngài thật đáng mến, sự thánh khiết của Ngài quá ngọt ngào.

Ta không thể yêu mến Ngài cho đủ.

Nên ta chúc tụng Đức Chúa Trời, ta không thể kìm ném cảm xúc.

Chẳng gì ngăn được ta với Đức Chúa Trời.

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Đức Chúa Trời, ta càng yêu mến Ngài!

Lời Đức Chúa Trời thống trị đời sống vương quốc.

Ta sống trong ánh sáng.

Có được lẽ thật đã giải phóng ta.

Ta thờ phượng Đức Chúa Trời với tấm lòng, với sự trung thực.

Ta được nên kẻ tâm phúc của Ngài, trung thành phục vụ Ngài.

Ta mang gánh nặng vì Ngài, thật tâm thực hiện bổn phận,

luôn tiến lên trên đường yêu mến Đức Chúa Trời.

Giờ ta có thể yêu mến và quy phục Đức Chúa Trời,

sống vì Ngài, đây là niềm vui lớn lao nhất.

Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin chúc tụng Ngài!

Chúng con sẽ thờ phượng Ngài đến muôn đời!

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Đức Chúa Trời, ta càng yêu mến Ngài!

Trước: 28 Chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng

Tiếp theo: 42 Vương quốc của Đấng Christ là ngôi nhà ấm áp

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Làm sao để hiểu biết hiện thực

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Đức Chúa Trời nói đều thực tế, và tất...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này