418 Ý nghĩa của việc cầu nguyện

Verse 1

Cầu nguyện là một cách để con người hợp tác với Đức Chúa Trời,

để kêu cầu Ngài, để được Thần của Ngài cảm thúc.

Chorus 1

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Verse 2

Những ai không cầu nguyện như đã chết không có linh hồn.

Họ không thể được cảm thúc hay theo kịp công tác của Ngài.

Chorus 2

Người không cầu nguyện không thể có đời sống thuộc linh bình thường,

họ cắt đứt liên hệ với Ngài;

và sẽ không được Ngài chấp thuận.

Người không cầu nguyện không thể có đời sống thuộc linh bình thường,

họ cắt đứt liên hệ với Ngài;

và sẽ không được Ngài chấp thuận.

Chorus 1

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 417 Đức Chúa Trời ban cho con người những gì họ cần qua tiếng kêu cầu của họ

Tiếp theo: 419 Làm thế nào để bước vào sự cầu nguyện đích thực

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 14

Trong suốt các thời đại, không người nào đã từng bước vào vương quốc, và do thế không ai từng được hưởng ân điển của Thời đại Vương quốc...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger