149 Ý nghĩa của sự nhập thể

Verse 1

Sự nhập thể nghĩa là

Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

tức là chính Đức Chúa Trời trở nên xác thịt.

Công tác của Ngài trong xác thịt

là công tác của Thần,

là điều được thực hiện và bày tỏ bởi xác thịt.


Verse 2

Không có ai ngoài xác thịt của Ngài có thể

làm tròn chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể.

Chỉ xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời,

nhân tính bình thường này,

mới có thể bày tỏ công tác thần thánh.


Chorus

Ý nghĩa sự nhập thể

của Đức Chúa Trời chính là

một con người bình thường,

thông thường làm công tác của Đức Chúa Trời,

là Đức Chúa Trời

làm công tác thần thánh của Ngài

trong nhân tính, qua đó đánh bại Sa-tan.


Verse 3

Bằng cách đến trong xác thịt

để thực hiện công tác,

Ngài cho Sa-tan thấy

hiện Đức Chúa Trời là xác thịt.

Đức Chúa Trời hiện là một con người

bình thường, thông thường,

nhưng Ngài có thể trị vì đắc thắng

trên cả thế gian.


Verse 4

Ngài cho Sa-tan thấy

hiện Đức Chúa Trời là xác thịt,

nhưng Đức Chúa Trời có thể đánh bại Sa-tan,

đồng thời, Ngài có thể cứu chuộc nhân loại,

và Ngài cũng có thể chinh phục nhân loại.


Chorus

Ý nghĩa sự nhập thể

của Đức Chúa Trời chính là

một con người bình thường,

thông thường làm công tác của Đức Chúa Trời,

là Đức Chúa Trời

làm công tác thần thánh của Ngài

trong nhân tính, qua đó đánh bại Sa-tan.


Verse 5

Mục tiêu của Sa-tan là làm bại hoại nhân loại,

trong khi mục tiêu của Đức Chúa Trời

là cứu rỗi họ.

Sa-tan bẫy con người

trong một vực sâu không đáy,

trong khi Đức Chúa Trời cứu rỗi họ khỏi đó.


Verse 6

Sa-tan khiến tất cả mọi người thờ phượng nó,

còn Đức Chúa Trời khiến họ

phục tùng sự thống trị của Ngài.

Vì Đức Chúa Trời là Chúa của muôn loài thọ tạo,

phải, Đức Chúa Trời là

Chúa của muôn loài thọ tạo.


Chorus

Ý nghĩa sự nhập thể

của Đức Chúa Trời chính là

một con người bình thường,

thông thường làm công tác của Đức Chúa Trời,

là Đức Chúa Trời

làm công tác thần thánh của Ngài

trong nhân tính, qua đó đánh bại Sa-tan.


Bridge

Toàn bộ công tác này

được thực hiện qua hai lần nhập thể.

Về thực chất, xác thịt của Đức Chúa Trời

là sự kết hợp của nhân tính và thần tính,

xác thịt này cũng sở hữu nhân tính bình thường.


Chorus

Ý nghĩa sự nhập thể

của Đức Chúa Trời chính là

một con người bình thường,

thông thường làm công tác của Đức Chúa Trời,

là Đức Chúa Trời

làm công tác thần thánh của Ngài

trong nhân tính, qua đó đánh bại Sa-tan.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào

Trước: 148 Đức Chúa Trời nhập thể có cả nhân tính lẫn thần tính

Tiếp theo: 150 Thực chất của Đấng Christ là Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một...

Chương 19

Bổn phận của con người là coi lời nói của Ta là nền tảng cho sự sinh tồn của họ. Con người phải thiết lập một phần riêng cho mình trong...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger