401 Ý nghĩa của niềm tin vào Đức Chúa Trời rất sâu sắc

1 Giờ ngươi vẫn chưa hiểu thấu đáo về ý nghĩa của niềm tin vào Đức Chúa Trời. Thực ra, ý nghĩa của niềm tin vào Đức Chúa Trời sâu sắc đến mức người ta không thể hiểu thấu. Cuối cùng, những thứ bên trong mọi người thuộc về Sa-tan và những thứ thuộc về bản tính của họ phải thay đổi và phải trở nên tương hợp với các yêu cầu của lẽ thật; chỉ bằng cách này, một người mới có thể thực sự đạt được sự cứu rỗi. Nếu ngươi chỉ tuôn ra một số lời giáo lý hoặc hô khẩu hiệu như ngươi đã từng làm khi ở trong tôn giáo, và sau đó làm một vài việc lành, thể hiện hành vi tốt hơn một chút và cố không phạm một số tội, một số tội hiển nhiên, thì điều này vẫn không có nghĩa là ngươi đã đặt chân lên đúng con đường tin vào Đức Chúa Trời.

2 Việc có thể tuân thủ các quy tắc có nói lên ngươi đang đi đúng đường không? Nếu những điều bên trong bản tính của ngươi chưa thay đổi, và cuối cùng ngươi vẫn đang chống lại và xúc phạm Đức Chúa Trời, thì đây là vấn đề lớn nhất của ngươi. Nếu trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời, ngươi không giải quyết vấn đề này, thì liệu ngươi có thể được coi là đã được cứu rỗi không? Ý của Ta là gì khi nói điều này? Ý Ta là làm cho tất cả các ngươi hiểu trong lòng mình rằng một niềm tin vào Đức Chúa Trời không thể tách khỏi lời Đức Chúa Trời, tách khỏi Đức Chúa Trời hay tách khỏi lẽ thật. Ngươi phải chọn đúng con đường của mình, dốc sức cho lẽ thật và dốc sức cho lời Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đạt được hiểu biết nửa vời hoặc hiểu biết ít nhiều và rồi nghĩ rằng ngươi đã xong việc; nếu ngươi tự đánh lừa mình, thì ngươi sẽ chỉ làm tổn thương chính mình.

3 Mọi người không nên đi chệch hướng trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời; cuối cùng, nếu họ không có Đức Chúa Trời trong lòng và họ chỉ cầm một cuốn sách lên và nhìn lướt qua, nhưng lại không dành chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng mình, thì họ thế là xong. Những lời “Đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời không thể tách khỏi lời Đức Chúa Trời” có mâu thuẫn với những lời “Đức tin nơi Đức Chúa Trời không thể tách khỏi Đức Chúa Trời” không? Làm sao ngươi có thể có Đức Chúa Trời trong lòng mình nếu lời Đức Chúa Trời không ở trong lòng ngươi? Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời, nhưng lòng ngươi không có Đức Chúa Trời, cũng không có lời Ngài hay sự hướng dẫn của Ngài thì ngươi xong thật rồi. Nếu ngươi không thể làm dù chỉ một việc nhỏ phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì khi ngươi đối mặt với một vấn đề lớn thuộc về nguyên tắc, ngươi sẽ càng không thể đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ngươi sẽ không có chứng ngôn.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Khi tin Đức Chúa Trời, điều tối quan trọng là chọn con đường đúng

Trước: 400 Sự theo đuổi mà các tín đồ nên theo

Tiếp theo: 402 Chỉ những ai có đức tin đích thực mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger