17 Ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Chúa Trời 

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời nói đến việc Ngài đến trần gian

để đích thân thực thi công tác của mình.

Với bản thể và tâm tính của riêng Ngài, và theo bản tính tự hữu của Ngài,

Ngài ngự xuống nơi loài người

để thực hiện công tác khởi đầu một thời đại và kết thúc một thời đại.

Kiểu xuất hiện này không phải là một hình thức nghi lễ.

Nó không phải là một dấu chỉ, một bức tranh,

một phép lạ, hoặc một khải tượng vĩ đại,

và thậm chí nó cũng không phải là một tiến trình tôn giáo.

Đó là một sự việc thực tế và có thật,

và bất cứ ai cũng có thể đụng chạm và thấy được.

Hình thức xuất hiện này không phải là để xuyên suốt các hoạt động,

hay là vì một công tác ngắn hạn nào;

nhưng đúng hơn là vì một giai đoạn công tác trong kế hoạch quản lý của Ngài.

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời luôn có ý nghĩa

và luôn liên quan đến kế hoạch quản lý của Ngài,

và luôn liên quan đến kế hoạch quản lý của Ngài.

Cái được gọi là "sự xuất hiện" ở đây hoàn toàn khác với hình thức "xuất hiện"

mà trong đó Đức Chúa Trời hướng dẫn, dẫn dắt và khai sáng con người.

Mỗi lần Đức Chúa Trời mặc khải chính mình,

Ngài lại thực hiện một giai đoạn trong công tác vĩ đại của Ngài.

Công tác này khác với bất kỳ công tác của thời đại nào khác.

Đó là điều mà con người không thể tưởng tượng nổi và cũng chưa bao giờ kinh qua,

và cũng chưa bao giờ kinh qua.

Đó là công tác bắt đầu một thời đại mới và kết thúc thời đại cũ,

và đó là một hình thức làm việc mới và được cải tiến để cứu rỗi nhân loại;

hơn thế nữa, đó là công tác đưa nhân loại vào một thời đại mới.

Đây chính là ý nghĩa của sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.

Phỏng theo “Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 16 Đền tạm của Đức Chúa Trời đã đến thế gian

Tiếp theo: 18 Khi lời chào vương quốc vang lên

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Xét về Kinh Thánh (3)

Không phải mọi thứ trong Kinh Thánh đều là bản ghi chép về những lời do Đức Chúa Trời đích thân phán dạy. Kinh Thánh chỉ đơn giản ghi lại...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger