815 Ngươi nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời

Intro

Những gì ngươi được thừa hưởng hôm nay

còn hơn cả những gì các sứ đồ

và các tiên tri qua các thời đại được hưởng,

kể cả Môi-se và Phi-e-rơ.


Verse 1

Phước lành không thể đạt được ngày một ngày hai,

mà phải nhờ sự hy sinh lớn lao.

Ngươi phải có một tình yêu đã qua tinh luyện,

phải có đức tin và nhiều lẽ thật

mà Ngài đòi hỏi ngươi đạt được.


Verse 2

Phải hướng đến công lý và không khuất phục,

có một tình yêu son sắt cho Ngài,

có quyết tâm, thay đổi tâm tính của ngươi,

loại bỏ sự bại hoại, chấp nhận kế hoạch của Ngài,

không than van mà vâng phục đến chết.


Pre-chorus

Đây chính là mục tiêu cuối cùng mà Ngài

đòi hỏi các ngươi đạt được.


Chorus

Đức Chúa Trời làm công tác vì ngươi,

để ngươi trở nên xứng đáng

với những gì Ngài sẽ ban.

Đây không hẳn vì vinh hiển của Ngài,

mà đúng hơn là để cứu rỗi ngươi,

để hoàn thiện nhóm người này, những người

đã bị tổn hại sâu sắc trên vùng đất đầy uế tạp.

Ngươi nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời.


Verse 3

Ngài ban cho ngươi, đổi lại Ngài sẽ đòi hỏi,

yêu cầu ngươi những điều phù hợp.

Điều này cho thấy lý do công tác của Ngài

luôn có những tiêu chuẩn và đòi hỏi cao.

Vì thế, ngươi nên tràn đầy đức tin.


Chorus

Đức Chúa Trời làm công tác vì ngươi,

để ngươi trở nên xứng đáng

với những gì Ngài sẽ ban.

Đây không hẳn vì vinh hiển của Ngài,

mà đúng hơn là để cứu rỗi ngươi,

để hoàn thiện nhóm người này, những người

đã bị tổn hại sâu sắc trên vùng đất đầy uế tạp.

Ngươi nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời.


Bridge

Ngài khuyên giục lắm kẻ ngu dốt, những kẻ

không có chút thông sáng hay ý thức:

Đừng thử Ngài và đừng chống đối nữa.


Verse 4

Ngài đã chịu khổ đau mà con người chưa từng trải,

thay con người chịu thêm nhiều sỉ nhục.

Còn điều gì nữa mà ngươi không thể buông bỏ?

Điều gì có thể quan trọng hơn ý muốn và

cao cả hơn tình yêu thương của Ngài?


Verse 5

Ngài làm việc ở nơi ô uế đã đủ khó,

nếu con người còn chủ tâm vi phạm,

công tác của Ngài sẽ phải kéo dài thêm nữa.

Đức Chúa Trời không bị thời gian ràng buộc;

công tác, vinh hiển của Ngài là trên hết.


Outro

Ngài sẽ trả mọi giá cho công tác của Ngài,

cho dù có phải mất bao lâu.

Đây chính là tâm tính của Đức Chúa Trời:

Không nghỉ ngơi đến khi hoàn thành công tác.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không?

Trước: 814 Ngươi có biết sứ mạng của mình không?

Tiếp theo: 816 Làm chứng cho Đức Chúa Trời là bổn phận của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger