234 Các tín đồ của Đức Chúa Trời nên tìm kiếm ý muốn hiện tại của Ngài

Verse 1

Nhiều người tin rằng có thể hiểu và cắt nghĩa

Kinh Thánh cũng giống như là

tìm được con đường thật để theo đuổi

nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy?

Chẳng ai biết thực tế của Kinh Thánh.

Nó chỉ là một bản ghi chép lịch sử,

bằng chứng công tác trước đó của Đức Chúa Trời,

nên ngươi không thể biết mục đích công tác Ngài.

Chorus

Vì ngươi tin và theo đuổi sự sống,

vì ngươi theo đuổi để biết về Đức Chúa Trời

chẳng chạy theo câu chữ chết hay giáo lý

hay là những kiến thức về lịch sử

ngươi phải tìm ý muốn hôm nay của Ngài

cũng như phải tìm kiếm hướng đi về công tác của Đức Thánh Linh.

Verse 2

Tất cả những ai đọc Kinh Thánh

đều biết rằng nó gồm hai giai đoạn

về công tác của Ngài trong Thời đại Ân điển

và Thời đại Luật pháp.

Kinh Cựu ước có lịch sử về Y-sơ-ra-ên

và công tác của Đức Giê-hô-va

từ thời điểm sáng thế cho đến cuối

Thời đại Luật pháp.

Pre-chorus 1

Tân ước ghi lại công tác mà

Đức Chúa Jêsus làm trên trái đất,

cũng như công tác của Phao-lô.

Chẳng phải chúng là ghi chép lịch sử sao?

Chorus

Vì ngươi tin và theo đuổi sự sống,

vì ngươi theo đuổi để biết về Đức Chúa Trời

chẳng chạy theo câu chữ chết hay giáo lý

hay là những kiến thức về lịch sử

ngươi phải tìm ý muốn hôm nay của Ngài

cũng như phải tìm kiếm hướng đi về công tác của Đức Thánh Linh.

Verse 3

Nếu ngươi chỉ hiểu Kinh Thánh mà không biết

gì về công tác của Ngài ngày hôm nay,

nếu ngươi không tìm kiếm công tác của Thần,

thì ngươi không hiểu việc tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Nếu ngươi đọc Kinh Thánh để nghiên cứu

về lịch sử của Y-sơ-ra-ên,

để nghiên cứu sự tạo dựng đất và trời của Đức Chúa Trời

thì ngươi là một kẻ chẳng tin.

Pre-chorus 2

Nếu ngươi là một nhà khảo cổ học,

Kinh Thánh ngươi có thể đọc,

nhưng ngươi là người tin Đức Chúa Trời,

ngươi nên tìm kiếm ý của Ngài hôm nay.

Chorus

Vì ngươi tin và theo đuổi sự sống,

vì ngươi theo đuổi để biết về Đức Chúa Trời

chẳng chạy theo câu chữ chết hay giáo lý

hay là những kiến thức về lịch sử

ngươi phải tìm ý muốn hôm nay của Ngài

cũng như phải tìm kiếm hướng đi về công tác của Đức Thánh Linh,

công tác của Đức Thánh Linh.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 233 Nếu đó là công tác của Đức Thánh Linh thì ngươi nên chấp nhận

Tiếp theo: 235 Suy nghĩ của con người quá bảo thủ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (4)

Sự bình an và vui mừng mà Ta phán đến ngày hôm nay không giống như những gì ngươi tin và hiểu. Ngươi đã từng nghĩ rằng sự bình an và vui...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger