608 Làm thế nào để phụng sự hợp ý Đức Chúa Trời

Verse 1

Nếu như các ngươi muốn phụng sự

phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời,

trước tiên các ngươi phải

hiểu loại người nào Đức Chúa Trời khinh ghét và

loại người nào được Đức Chúa Trời yêu mến,

phải hiểu được loại người nào có thể phụng sự Ngài

và phải hiểu loại người nào

được Đức Chúa Trời hoàn thiện.


Chorus

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.


Verse 2

Các ngươi nên biết mục đích công tác của Ngài

và công tác Đức Chúa Trời làm hiện tại.

Rồi thông qua sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời,

các ngươi trước hết phải bước vào,

chấp nhận sự ủy thác của Ngài.


Chorus

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.


Verse 3

Khi các ngươi phụng sự Ngài,

Đức Chúa Trời khai mở

đôi mắt thuộc linh của các ngươi,

cho phép các ngươi hiểu hơn

về công tác của Ngài,

và sẽ nhận thức được rõ hơn công tác ấy.


Chorus

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.


Bridge

Khi ngươi bước được vào thực tế này,

trải nghiệm của ngươi sẽ thực tế và sâu sắc hơn.

Tất cả những ai có trải nghiệm

như thế đều có khả năng đi giữa các hội thánh

và cung cấp cho các anh chị em.

Như vậy, các ngươi có thể học hỏi lẫn nhau,

và bổ khuyết cho những thiếu sót của bản thân,

kiến thức của các ngươi về tâm linh

cũng phong phú hơn.


Verse 4

Chỉ khi đạt được những kết quả này,

các ngươi mới có thể

phụng sự hợp ý muốn của Ngài,

và được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện

trong quá trình các ngươi phụng sự Ngài.


Chorus

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.

Khi các ngươi đã thực sự biết công tác của Ngài

cũng như trải nghiệm những lời phán của Ngài,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự,

các ngươi sẽ đủ điều kiện phụng sự.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời

Trước: 607 Điều chí ít cần có để là người phụng sự Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 609 Chỉ những người tri kỷ của Đức Chúa Trời mới đáng phụng sự Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger