611 Để phụng sự Đức Chúa Trời, ngươi nên dâng lòng mình cho Ngài

Verse 1

Vì Jêsus quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời

và không có kế hoạch cho riêng mình,

nên Ngài hoàn thành công tác cứu chuộc

toàn thể nhân loại của Đức Chúa Trời.

Ba mươi ba năm phục vụ

ý muốn của Đức Chúa Trời,

nên Đức Chúa Trời đã đặt trọng trách

cứu chuộc nhân loại lên Ngài.

Ngài đã đủ tư cách làm điều đó

và chịu nhiều khổ đau vì Đức Chúa Trời,

bị cám dỗ bởi Sa-tan, nhưng

Ngài không bao giờ để mình bị ngã lòng.

Đức Chúa Trời giao cho Ngài

nhiệm vụ này vì tin tưởng Ngài,

và bởi Đức Chúa Trời yêu mến Ngài.


Chorus

Các ngươi chỉ vừa đi đúng

con đường phục vụ Đức Chúa Trời,

nên hãy dâng lòng mình, hoàn toàn trung thành.

Bất kể đứng trước Ngài, hay trước bất cứ ai,

lòng ngươi nên hướng về Ngài,

kính yêu Ngài như Jêsus.

Bằng cách này, Ngài sẽ làm ngươi hoàn thiện,

để ngươi trở thành

một tôi tớ hợp với lòng của Ngài.


Verse 2

Nếu các ngươi không dâng lòng mình cho Ngài,

quan tâm đến ý Ngài như Jêsus,

Ngài không thể tin các ngươi

và Ngài sẽ phán xét ngươi.

Hôm nay, khi phục vụ, ngươi luôn cố gạt Ngài,

và đối phó với Ngài một cách chiếu lệ.

Bất kể thế nào, nếu ngươi lừa gạt Đức Chúa Trời,

sự phán xét không nhân nhượng

sẽ giáng xuống ngươi.


Chorus

Các ngươi chỉ vừa đi đúng

con đường phục vụ Đức Chúa Trời,

nên hãy dâng lòng mình, hoàn toàn trung thành.

Bất kể đứng trước Ngài, hay trước bất cứ ai,

lòng ngươi nên hướng về Ngài,

kính yêu Ngài như Jêsus.

Bằng cách này, Ngài sẽ làm ngươi hoàn thiện,

để ngươi trở thành

một tôi tớ hợp với lòng của Ngài.


Bridge

Nếu ngươi muốn được làm cho hoàn thiện

và phụng sự phù hợp với ý Ngài,

ngươi nên thay đổi quan điểm cũ

về đức tin vào Đức Chúa Trời

và thay đổi cách thức ngươi đã từng phục vụ Ngài,

để ngươi được làm hoàn thiện nhiều hơn.

Như vậy Ngài sẽ không bỏ rơi ngươi,

giống Phi-e-rơ, ngươi sẽ là người tiên phong

trong số những người yêu kính Ngài.

Nếu ngươi không ăn năn, kết cục sẽ như Giu-đa.

Ai tin Đức Chúa Trời thì nên hiểu điều này.


Chorus

Các ngươi chỉ vừa đi đúng

con đường phục vụ Đức Chúa Trời,

nên hãy dâng lòng mình, hoàn toàn trung thành.

Bất kể đứng trước Ngài, hay trước bất cứ ai,

lòng ngươi nên hướng về Ngài,

kính yêu Ngài như Jêsus.

Bằng cách này, Ngài sẽ làm ngươi hoàn thiện,

để ngươi trở thành

một tôi tớ hợp với lòng của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời

Trước: 610 Noi gương Đức Chúa Jêsus

Tiếp theo: 612 Điều cần có để là người phụng sự Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger