842 Ngươi nên tìm kiếm để được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời trong mọi sự

Intro

Giờ đây, điều các ngươi nên tìm kiếm

là được Đức Chúa Trời hoàn thiện

qua mọi người, sự việc, sự vật mình đối mặt.

Rồi Ngài là gì sẽ có nhiều trong các ngươi hơn.

Verse 1

Trước tiên ngươi phải nhận được di sản của Ngài trên đất;

rồi mới có thể thừa hưởng phước lành nhiều hơn và lớn hơn.

Tìm kiếm những thứ này trước, và càng tìm kiếm sự hoàn thiện của Ngài,

các ngươi càng thấy bàn tay của Ngài trong mọi sự.

Qua các góc độ và trong những vấn đề khác nhau,

ngươi sẽ tìm cách để bước vào thực tế của lời Ngài.

Ngươi không thể bằng lòng với việc chỉ không phạm tội

hay không có quan niệm, triết lý sống hoặc ý chí của con người.

Chorus

Đức Chúa Trời hoàn thiện con người theo nhiều cách khác nhau.

Trong mọi sự đều có cơ hội để được hoàn thiện,

không chỉ về mặt tích cực mà còn cả mặt tiêu cực

đều có thể làm phong phú hơn những gì mà ngươi đạt được.

Verse 2

Mỗi ngày đều là một cơ hội để được hoàn thiện.

Mỗi ngày đều tìm dịp để được Ngài thu phục.

Sau một thời gian ngươi sẽ được thay đổi nhiều.

Ngươi sẽ biết những điều mà trước đây mình hoàn toàn không hề biết.

Ngài sẽ khai sáng ngươi, chẳng cần sự chỉ dẫn của ai khác,

ngươi sẽ bước vào mọi trải nghiệm của mình một cách chi tiết.

Ngài sẽ dẫn dắt để ngươi không đi lệch trái hoặc phải.

Ngươi sẽ đi trên con đường để được làm cho hoàn thiện.

Chorus

Đức Chúa Trời hoàn thiện con người theo nhiều cách khác nhau.

Trong mọi sự đều có cơ hội để được hoàn thiện,

không chỉ về mặt tích cực mà còn cả mặt tiêu cực

đều có thể làm phong phú hơn những gì mà ngươi đạt được.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 841 Con đường để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 843 Ngươi có phải là người tìm kiếm để được Đức Chúa Trời hoàn thiện không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger