210 Làm sao để tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời

Verse 1

Khi ngươi kiếm tìm dấu chân

của Đức Chúa Trời,

ngươi đã phớt lờ

những lời rằng “Đức Chúa Trời là đường đi,

lẽ thật và sự sống”.

Dù đã nhận được lẽ thật,

nhiều người vẫn không tin

đã tìm thấy dấu chân Ngài,

chẳng thừa nhận sự xuất hiện của Ngài.

Thật là một sai lầm nghiêm trọng!

Việc Đức Chúa Trời xuất hiện

không thể phù hợp với mong muốn

hay ý niệm của loài người.

Ngài luôn đưa ra mục đích,

lựa chọn và kế hoạch khi thực hiện công tác.


Chorus

Vì ta đang tìm kiếm dấu chân Đức Chúa Trời,

ta phải kiếm tìm lời Ngài và ý Ngài.

Nơi nào lời mới của Ngài hiện hữu,

giọng nói Ngài cũng ở đó;

nơi có dấu chân Ngài, cũng có việc làm của Ngài;

và nơi nào Ngài tỏ bày, thì Ngài cũng xuất hiện ở đó;

và nơi nào Ngài xuất hiện,

nơi đó có đường đi, lẽ thật và sự sống.


Verse 2

Đức Chúa Trời chẳng cần phải

bàn bạc hay báo cho loài người

biết về công tác của Ngài.

Đây chính là tâm tính của Đức Chúa Trời,

mà nay tất cả mọi người nên nhận ra.

Nếu muốn nhìn thấy Ngài

xuất hiện và đi theo dấu chân Ngài,

ngươi phải dẹp bỏ những ý niệm của riêng mình.

Đừng đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm gì,

hoặc giới hạn Ngài bằng những ý niệm của ngươi.


Bridge

Hãy tự hỏi làm sao ngươi

có thể tìm thấy dấu chân Ngài,

và chấp nhận sự xuất hiện của Ngài,

quy phục công tác mới của Ngài.

Vì con người chẳng phải lẽ thật hay sở hữu lẽ thật,

họ nên kiếm tìm, chấp nhận, và vâng lời.


Chorus

Vì ta đang tìm kiếm dấu chân Đức Chúa Trời,

ta phải kiếm tìm lời Ngài và ý Ngài.

Nơi nào lời mới của Ngài hiện hữu,

giọng nói Ngài cũng ở đó;

nơi có dấu chân Ngài, cũng có việc làm của Ngài;

và nơi nào Ngài tỏ bày, thì Ngài cũng xuất hiện ở đó;

và nơi nào Ngài xuất hiện,

nơi đó có đường đi, lẽ thật và sự sống.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 1: Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới

Trước: 209 Nguyên tắc tìm kiếm con đường thật

Tiếp theo: 211 Làm thế nào để biết được sự xuất hiện và công tác của Đấng Christ trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger