547 Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai yêu lẽ thật

1 Hết thảy những điều phát sinh mỗi ngày, dù lớn hay nhỏ, những điều có thể làm lung lay sự quyết tâm của ngươi, chiếm giữ tâm ngươi, hoặc hạn chế khả năng thực hiện bổn phận của ngươi và sự tiến tới phía trước của ngươi, đều cần phải được xử lý cần mẫn; ngươi nên xem xét cẩn thận những điều này và tìm kiếm lẽ thật. Đây là hết thảy những điều xảy ra trong lĩnh vực trải nghiệm. Một số người thôi thực hiện bổn phận của mình khi sự tiêu cực xảy đến với họ, và không thể vực dậy trên đôi chân mình sau mỗi lần thất bại. Hết thảy những người này đều là những kẻ ngốc không yêu lẽ thật, và thậm chí họ có đức tin cả đời cũng sẽ không có được lẽ thật. Làm sao những kẻ ngốc như thế có thể đi theo đến cùng?

2 Những người tinh khôn và những người có tố chất thực sự hiểu biết các vấn đề thuộc linh đều là những người tìm kiếm lẽ thật; nếu điều gì đó xảy ra với họ mười lần, thì có lẽ tám lần trong đó họ có thể có được cảm hứng nào đó, học được bài học nào đó, có được sự khai sáng nào đó và đạt được sự tiến bộ nào đó. Khi một kẻ dại không hiểu được những vấn đề thuộc linh thất bại và vấp ngã mười lần, họ vẫn không thức tỉnh được, cũng như không tìm kiếm lẽ thật để tìm ra cốt lõi của vấn đề. Kiểu người đó, dù có nghe giảng đạo nhiều thế nào, cũng sẽ không bao giờ hiểu được lẽ thật – họ vô phương cứu chữa. Mỗi lần vấp ngã, họ lại cần có người khác nâng đỡ và dỗ dành. Những người này thật vô dụng, và Đức Chúa Trời không cứu rỗi họ.

3 Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với nhân loại là sự cứu rỗi những người yêu lẽ thật, sự cứu rỗi phần trong họ có ý chí và quyết tâm, và phần trong họ là sự khao khát lẽ thật và sự công chính trong lòng mình. Quyết tâm của một người là phần trong lòng họ khao khát sự công chính, điều tốt lành và lẽ thật, và có lương tâm. Đức Chúa Trời cứu rỗi phần này trong con người, và qua đó, Ngài thay đổi tâm tính bại hoại của họ, để họ có thể hiểu và có được lẽ thật, để sự bại hoại của họ được làm cho tinh sạch, và tâm tính sống của họ có thể được chuyển hóa. Nếu trong con người không có tình yêu đối với lẽ thật hay khát vọng về sự công chính và sự sáng, thì họ không thể nào được cứu rỗi.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 546 Đức Chúa Trời thích những ai theo đuổi lẽ thật

Tiếp theo: 548 Đức Chúa Trời thích những ai có quyết tâm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger