538 Con người được cứu rỗi khi họ gạt bỏ sự ảnh hưởng của Sa-tan

Verse 1

Xác thịt của con người chính là của Sa-tan,

cực kỳ dơ bẩn cũng như ô uế,

và đầy những tâm tính phản nghịch.

Con người quá thèm muốn sự hưởng thụ xác thịt,

có quá nhiều biểu hiện của xác thịt.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

khinh ghét xác thịt con người.


Chorus

Khi ngươi loại bỏ sự bại hoại của xác thịt,

thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nó,

chẳng phải ngươi sẽ được cứu rỗi sao?

Khi sống dưới quyền của Sa-tan, ngươi nhơ bẩn

và không thể biểu lộ Đức Chúa Trời,

cũng như không thể

nhận được cơ nghiệp của Ngài.

Một khi ngươi đã được tinh sạch và hoàn thiện,

ngươi sẽ trở nên bình thường và thánh khiết,

được ban phước, làm hài lòng Ngài.


Verse 2

Khi con người loại bỏ

những thứ nhơ nhuốc của Sa-tan,

họ sẽ có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Nhưng nếu họ không rũ bỏ được sự nhơ nhuốc

và sự bại hoại, thì họ sẽ vẫn

đang sống dưới quyền, quyền của Sa-tan.


Chorus

Khi ngươi loại bỏ sự bại hoại của xác thịt,

thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nó,

chẳng phải ngươi sẽ được cứu rỗi sao?

Khi sống dưới quyền của Sa-tan, ngươi nhơ bẩn

và không thể biểu lộ Đức Chúa Trời,

cũng như không thể

nhận được cơ nghiệp của Ngài.

Một khi ngươi đã được tinh sạch và hoàn thiện,

ngươi sẽ trở nên bình thường và thánh khiết,

được ban phước, làm hài lòng Ngài.


Verse 3

Lối sống quỷ quyệt,

giả dối là những thứ thuộc về Sa-tan;

và sự cứu rỗi giải thoát ngươi

khỏi những thứ này.

Công tác của Đức Chúa Trời không thể nào sai,

công tác của Ngài sẽ cứu rỗi

con người khỏi bóng tối.


Chorus

Khi ngươi loại bỏ sự bại hoại của xác thịt,

thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nó,

chẳng phải ngươi sẽ được cứu rỗi sao?

Khi sống dưới quyền của Sa-tan, ngươi nhơ bẩn

và không thể biểu lộ Đức Chúa Trời,

cũng như không thể

nhận được cơ nghiệp của Ngài.

Một khi ngươi đã được tinh sạch và hoàn thiện,

ngươi sẽ trở nên bình thường và thánh khiết,

được ban phước, làm hài lòng Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thực hành (2)

Trước: 537 Ngộ ra lẽ thật trong phút cuối đời thì đã quá muộn màng

Tiếp theo: 539 Không thể loại bỏ sự ảnh hưởng của Sa-tan nếu không theo đuổi lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger