580 Thực hành lời Đức Chúa Trời và đáp ứng Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu

Verse 1

Hôm nay, điều các ngươi cần đạt được không phải là

những yêu cầu bổ sung, mà là

bổn phận của con người, điều nên được thực hiện bởi toàn thể nhân loại.

Nếu các ngươi không thể làm bổn phận hay thực hiện nó cho thật tốt,

thì chẳng phải các ngươi đang tự rước họa vào thân hay sao?

Chẳng phải các ngươi tự tìm cái chết sao?

Làm sao các ngươi vẫn còn muốn có tương lai, tiền đồ được?

Trong công tác của Đức Chúa Trời, con người nên làm tất cả có thể

dâng lên tất cả lòng trung thành của mình,

không đắm chìm trong các quan niệm,

hay cũng không nên ngồi thụ động và chờ đợi cái chết đến với mình.

Chorus

Đối với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một của Ngài,

công tác quản lý của Đức Chúa Trời chính là điều quan trọng nhất.

Đối với con người, việc đưa những lời của Đức Chúa Trời vào

thực hành và thực hiện yêu cầu của Ngài

là ưu tiên hàng đầu.

Đây là điều mà tất cả các ngươi nên hiểu.

Verse 2

Công tác của Đức Chúa Trời là vì lợi ích của toàn nhân loại.

Và cần phải có được sự hợp tác của con người

vì lợi ích cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời.

Sau khi Đức Chúa Trời đã làm mọi việc mà Ngài cần làm,

thì con người được yêu cầu phải thực hành

siêng năng cũng như hợp tác với Đức Chúa Trời.

Trong công tác của Đức Chúa Trời, con người nên làm tất cả có thể

dâng lên tất cả lòng trung thành của mình,

không đắm chìm trong các quan niệm,

hay cũng không nên ngồi thụ động và chờ đợi cái chết đến với mình.

Chorus

Đối với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một của Ngài,

công tác quản lý của Đức Chúa Trời chính là điều quan trọng nhất.

Đối với con người, việc đưa những lời của Đức Chúa Trời vào

thực hành và thực hiện yêu cầu của Ngài

là ưu tiên hàng đầu.

Đây là điều mà tất cả các ngươi nên hiểu.

Verse 3

Đức Chúa Trời đã có thể hy sinh bản thân cho nhân loại,

vậy tại sao con người không thể dâng lòng trung thành lên Ngài?

Ngài một lòng một dạ với con người,

thì tại sao con người không thể hợp tác được một chút?

Đức Chúa Trời thực hiện công tác vì nhân loại,

vậy thì tại sao con người lại không thể thực hiện bổn phận vì sự quản lý của Đức Chúa Trời?

Công tác của Ngài đã đi xa đến mức này,

mà các ngươi chỉ lắng nghe mà không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn mà không hành động,

chẳng phải những người như thế là những đối tượng chịu sự hư mất hay sao?

Đức Chúa Trời đã dành hết tất cả những gì Ngài có cho con người,

vậy thì tại sao con người lại không thể thực hiện

bổn phận của mình một cách sốt sắng chứ?

Chorus

Đối với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một của Ngài,

công tác quản lý của Đức Chúa Trời chính là điều quan trọng nhất.

Đối với con người, việc đưa những lời của Đức Chúa Trời vào

thực hành và thực hiện yêu cầu của Ngài

là ưu tiên hàng đầu.

Đây là điều mà tất cả các ngươi nên hiểu.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 579 Ngươi nên thực hiện bổn phận của mình như thế nào

Tiếp theo: 581 Chỉ bằng cách hành động theo nguyên tắc, người ta mới làm tốt bổn phận của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 5

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh...

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger