XII. Những lời về việc vạch trần tâm tính Sa-tan của nhân loại bại hoại và bản tính cùng bản chất của họ

326. Nguồn gốc của tâm tính và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là họ bị làm cho bại hoại bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của họ đã trở nên tê liệt; họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, và họ có một tầm nhìn trí tuệ lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã có ý thức và lương tâm tốt một cách tự nhiên, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên đần độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ càng trở nên thường xuyên và trầm trọng hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà con người vẫn không biết và cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện của ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự hiểu biết của họ không vững chắc, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng u ám, vì thế tâm tính của họ dấy loạn cùng Đức Chúa Trời. Nếu ý thức và sự thông sáng của con người không thể thay đổi, thì những sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể xảy ra, cũng như việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ý thức của con người không vững, thì họ không thể hầu việc Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. “Ý thức bình thường” nói đến việc vâng lời và trung tín với Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, và có lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Điều đó nói đến việc một lòng một dạ đối với Đức Chúa Trời, và không cố tình chống đối Đức Chúa Trời. Có một ý thức khác thường thì không giống như vậy. Từ khi con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ đã dấy lên những quan niệm về Đức Chúa Trời, và họ đã không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời hay sự khao khát Ngài, chứ đừng nói đến việc có lương tâm với Đức Chúa Trời. Con người cố tình chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Ngài, và hơn thế nữa, ném lời công kích vào Ngài sau lưng Ngài. Con người phán xét Đức Chúa Trời sau lưng Ngài, trong khi biết rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời; con người không có ý định vâng lời Đức Chúa Trời, và chỉ đơn thuần đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu mù quáng đối với Ngài. Những người như thế – những người có ý thức khác thường – thì không có khả năng nhận biết các hành vi hèn hạ của chính mình hoặc hối hận về sự dấy loạn của họ. Nếu con người có khả năng nhận biết chính mình, thì họ đã lấy lại được một chút ý thức của họ; con người càng dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng không nhận biết chính mình, thì ý thức của họ càng kém.

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

327. Sau vài nghìn năm của sự bại hoại, con người bị tê liệt và đần độn, họ đã trở thành một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời, đến mức mà sự dấy nghịch của con người đối với Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong những quyển sách lịch sử, và thậm chí chính con người cũng không thể kể hếtvề hành vi dấy nghịch của mình – bởi vì con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, và bị Sa-tan làm cho lầm đường lạc lối đến nỗi không biết phải làm gì. Ngay cả ngày nay, con người vẫn còn phản bội Đức Chúa Trời: Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài, và khi họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng phản bội Ngài như thế. Thậm chí có những người, sau khi chứng kiến những sự rủa sả của Đức Chúa Trời và sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vẫn phản bội Ngài. Và vì thế Ta phán rằng ý thức của con người đã đánh mất chức năng ban đầu của nó, và rằng lương tâm của con người cũng đã đánh mất chức năng ban đầu của nó. Con người mà Ta nhìn thấy chính là một con thú đội lốt người, hắn là một con rắn độc, và cho dù hắn có cố gắng tỏ ra đáng thương trước mắt Ta thế nào đi nữa, Ta sẽ không bao giờ thương xót hắn, bởi vì con người không nắm bắt được sự khác biệt giữa trắng và đen, sự khác biệt giữa lẽ thật và không phải lẽ thật. Ý thức của con người quá bị tê liệt, nhưng họ vẫn ao ước có được các phước lành; nhân tính của họ quá thấp hèn, nhưng họ vẫn ao ước sở hữu quyền tối thượng của một vị vua. Với ý thức như thế, họ có thể làm vua của ai? Với một nhân tính như thế thì làm sao họ có thể ngồi trên đỉnh ngai vàng? Con người thực sự không biết hổ thẹn! Họ là những kẻ đê tiện kiêu ngạo! Đối với những ai trong các ngươi ao ước có được các phước lành, Ta đề nghị các ngươi trước tiên hãy tìm một cái gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu xấu xa của chính các ngươi – ngươi có những gì cần có để làm một vị vua hay không? Ngươi có gương mặt của một người có thể có được các phước lành không? Chưa có chút thay đổi nào trong tâm tính của ngươi và ngươi chưa đưa được bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành, nhưng ngươi vẫn ao ước có một ngày mai tuyệt vời. Ngươi đang ảo tưởng về bản thân mình! Được sinh ra trong một vùng đất bẩn thỉu như thế, con người đã bị xã hội hủy hoại nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại “các viện cao học”. Những suy nghĩ lạc hậu, đạo đức tha hóa, quan điểm sống thấp kém, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng con người, hủy hoại và tấn công nghiêm trọng lương tâm của họ. Kết quả là, con người càng xa cách Đức Chúa Trời, và càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người dần dần trở nên xấu xa hơn, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm mình trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không có ý tưởng đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời cho dù họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại bại hoại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

328. Sự bộc lộ tâm tính bại hoại của con người có nguồn gốc không gì khác hơn là lương tâm tăm tối của con người, bản chất hiểm độc và ý thức kém vững của họ; nếu lương tâm và ý thức của con người có thể trở lại bình thường, thì họ có thể trở thành người phù hợp để được sử dụng trước Đức Chúa Trời. Chỉ đơn giản là vì lương tâm của con người đã luôn luôn tê liệt, và bởi vì ý thức của con người, thứ chưa bao giờ vững, đang trở nên u tối hơn bao giờ hết, nên con người đang ngày càng dấy loạn với Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá và từ chối để Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt bước vào nhà của họ, lên án xác thịt của Đức Chúa Trời, và xem xác thịt của Đức Chúa Trời là thấp hèn. Nếu con người có dù chỉ một chút nhân tính, thì họ đã không đối xử tàn nhẫn với xác thịt Đức Chúa Trời nhập thể; nếu họ có dù chỉ một chút ý thức, thì họ đã không đối xử tàn bạo với xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể; nếu họ có dù chỉ một chút lương tâm, thì họ đã không “tạ ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này. Con người sống trong kỷ nguyên của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng họ không có khả năng cảm ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ một cơ hội tốt như vậy, mà thay vào đó lại rủa sả sự hiện đến của Đức Chúa Trời, hay hoàn toàn phớt lờ sự kiện nhập thể của Đức Chúa Trời, và dường như chống lại nó và bất mãn về nó. Bất kể con người đối xử với sự hiện đến của Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, nói tóm lại, Đức Chúa Trời đã luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục công việc của Ngài – cho dù con người đã không mảy may chào đón Ngài, và đưa ra các yêu cầu với Ngài một cách mù quáng. Tâm tính của con người đã trở nên vô cùng tàn bạo, ý thức của họ đã trở nên vô cùng u tối, và lương tâm của họ hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người. Con người không chỉ vô ơn với Đức Chúa Trời nhập thể về việc đã ban cho loài người rất nhiều sự sống và ân sủng, mà thậm chí còn trở nên oán giận Đức Chúa Trời về việc ban cho họ lẽ thật; chính vì con người không có chút quan tâm nào đến lẽ thật nên họ đã trở nên oán giận Đức Chúa Trời. Con người không chỉ không thể hy sinh mạng sống mình cho Đức Chúa Trời nhập thể, mà họ còn cố gắng chắt lọc ân huệ từ Ngài, và đòi một quyền lợi lớn hơn gấp nhiều lần những gì con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm và ý thức như thế nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, và vẫn tin rằng họ đã dành trọn bản thân rất nhiều cho Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quá ít. Có những người, đã cho Ta một bát nước, chìa tay đòi Ta trả lại họ hai bát sữa, hoặc đã cho Ta chỗ trọ trong một đêm, đòi Ta trả tiền thuê cho vài đêm. Với một nhân tính như thế, và một lương tâm như thế, làm sao các ngươi vẫn có thể ao ước có được sự sống? Các ngươi thật là những kẻ đê tiện đáng khinh!

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

329. Vấn đề lớn nhất với con người là họ chỉ yêu những thứ mà mình không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, những thứ cực kỳ mầu nhiệm và kỳ diệu, và là những thứ mà con người không thể tưởng tượng được và người phàm không thể đạt được. Những điều này càng phi thực tế, thì chúng lại càng được phân tích bởi con người, và họ thậm chí theo đuổi chúng đến mức không để ý đến mọi điều khác, và nỗ lực để có được chúng. Chúng càng phi thực tế, thì con người càng soi xét và phân tích chúng kỹ càng hơn, đến nỗi tạo ra những ý tưởng toàn diện của riêng mình về chúng. Trái lại, những điều càng thiết thực, thì con người lại càng dễ gạt bỏ chúng; họ đơn giản là xem thường chúng, và thậm chí còn khinh bỉ chúng. Đây chẳng phải chính là thái độ của các ngươi đối với công tác thiết thực Ta làm ngày nay sao? Những điều đó càng thiết thực, thì các ngươi càng có thành kiến với chúng. Các ngươi không hề dành thời gian để xem xét chúng, mà đơn giản là phớt lờ chúng; các ngươi xem thường những yêu cầu thực tế, tiêu chuẩn thấp này, và thậm chí còn nuôi dưỡng nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời, là Đấng thật nhất này, và đơn giản là không có khả năng chấp nhận tính hiện thực và tính bình thường của Ngài. Bằng cách này, chẳng phải các ngươi giữ một niềm tin mơ hồ sao? Các ngươi có một niềm tin không thể lay chuyển vào Đức Chúa Trời mơ hồ của thời quá khứ, và không có hứng thú với Đức Chúa Trời thật của ngày hôm nay. Điều này chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay đến từ hai thời đại khác nhau sao? Chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua là Đức Chúa Trời cao quý của thiên đàng, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là một con người nhỏ bé trên trái đất sao? Hơn thế nữa, chẳng phải vì Đức Chúa Trời được con người thờ phượng là Đấng được tạo ra bởi những quan niệm của con người, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay lại có một xác thịt thực sự được tạo ra trên trái đất sao? Sau tất cả thì chẳng phải vì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay quá thật nên con người không theo đuổi Ngài sao? Bởi vì những gì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay yêu cầu con người chính là những điều mà con người không muốn làm nhất, và điều đó khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Điều này chẳng phải là làm khó cho con người sao? Điều này chẳng phải lột trần những vết sẹo của họ sao? Theo cách này, nhiều người không theo đuổi hiện thực trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời nhập thể, trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây chẳng phải là một thực tế rõ ràng sao?

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

330. Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, các ngươi đã thấy nhiều lẽ thật, nhưng các ngươi có biết tai Ta đã nghe những gì không? Bao nhiêu người trong các ngươi sẵn lòng chấp nhận lẽ thật? Tất cả các ngươi đều tin mình sẵn lòng trả giá cho lẽ thật, nhưng bao nhiêu người trong các ngươi thật sự chịu đựng vì lẽ thật? Không có gì ngoài sự bất chính trong lòng các ngươi, điều làm các ngươi nghĩ rằng mọi người, dù họ là ai, đều giả dối và quanh co như nhau – đến mức các ngươi thậm chí tin rằng Đức Chúa Trời nhập thể có thể, như một con người bình thường, không có tấm lòng tử tế hay tình yêu nhân từ. Hơn thế nữa, các ngươi tin rằng một tính cách cao quý và một bản tính nhân từ, thương xót chỉ tồn tại trong Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Các ngươi tin rằng một đấng thánh như thế không tồn tại, rằng chỉ có bóng tối và cái ác ngự trị trên trần gian, trong khi Đức Chúa Trời là điều gì đó mà con người gửi gắm sự mong mỏi của họ về những điều tốt đẹp, một nhân vật huyền thoại mà họ dựng nên. Trong tâm trí các ngươi, Đức Chúa Trời ở thiên đàng rất ngay thật, công chính, và vĩ đại, đáng thờ phượng và ngưỡng mộ; trong khi đó, Đức Chúa Trời này trên trần gian, lại chỉ là một sự thay thế, và một công cụ của Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tin Đức Chúa Trời này không thể sánh ngang với Đức Chúa Trời trên trời, càng không thể được đánh đồng với Ngài. Khi nói đến sự vĩ đại và thanh danh của Đức Chúa Trời, chúng thuộc về vinh quang của Đức Chúa Trời trên trời; nhưng khi nói tới bản tính và sự bại hoại của con người, chúng là những thuộc tính mà Đức Chúa Trời dưới thế có phần. Đức Chúa Trời trên trời cao quý đời đời, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì mãi mãi tầm thường, yếu đuối, và kém cỏi. Đức Chúa Trời trên trời không thiên về cảm xúc, chỉ có sự công chính, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế chỉ có những động cơ ích kỷ và không có bất kỳ sự công bằng hay lý trí nào. Đức Chúa Trời trên trời không có chút quanh co nào và mãi mãi trung tín, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì luôn có một mặt không trung thực. Đức Chúa Trời trên trời yêu con người tha thiết, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế không cho con người thấy đủ sự quan tâm, thậm chí bỏ bê con người hoàn toàn. Kiến thức sai lầm này từ lâu đã được giữ trong lòng các ngươi và cũng có thể được ghi nhớ mãi trong tương lai. Các ngươi nhìn mọi việc làm của Đấng Christ từ quan điểm của kẻ bất chính và đánh giá mọi công tác của Ngài, cũng như thân phận và thực chất của Ngài, từ góc độ của kẻ xấu xa. Các ngươi đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng và đã làm điều mà những người đi trước chưa từng làm. Nghĩa là, các ngươi chỉ phụng sự Đức Chúa Trời cao quý trên trời với mão triều thiên trên đầu Ngài, và không bao giờ chú trọng Đức Chúa Trời mà các ngươi coi là quá tầm thường đến nỗi Ngài vô hình với các ngươi. Đây chẳng phải là tội lỗi của các ngươi sao? Đây chẳng phải là ví dụ điển hình cho sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tôn thờ những hình tượng cao quý và quý trọng những ai nổi bật vì tài hùng biện của họ. Ngươi vui vẻ nhận mệnh lệnh bởi Đức Chúa Trời nào mà đổ đầy tay ngươi của cải, và khao khát Đức Chúa Trời nào mà có thể thực hiện mọi mong muốn của ngươi. Đấng duy nhất mà ngươi không thờ phượng chính là Đức Chúa Trời không cao quý này; điều duy nhất các ngươi ghét chính là cộng tác với Đức Chúa Trời mà không con người nào có thể coi trọng này. Điều duy nhất ngươi không sẵn lòng làm chính là hầu việc Đức Chúa Trời đã không bao giờ cho ngươi một xu nào này, và Đấng duy nhất không thể làm ngươi khao khát Ngài chính là Đức Chúa Trời khó thương này. Dạng Đức Chúa Trời này không thể làm cho ngươi mở rộng những chân trời của mình, không thể làm cho ngươi cảm thấy như thể ngươi đã tìm được một kho báu, càng không thể thực hiện ước muốn của ngươi. Vậy thì, tại sao ngươi lại theo Ngài? Ngươi đã suy nghĩ về những câu hỏi như thế này chưa? Điều ngươi làm không chỉ xúc phạm Đấng Christ này; quan trọng hơn, nó xúc phạm Đức Chúa Trời trên trời. Ta nghĩ đây không phải là mục đích cho đức tin ở Đức Chúa Trời của các ngươi!

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

331. Trước khi kết nối với Đấng Christ, ngươi có thể tin rằng tâm tính của mình đã hoàn toàn được chuyển hóa, rằng ngươi là một môn đệ trung thành của Đấng Christ, rằng không ai xứng đáng nhận lãnh phúc lành của Đấng Christ hơn ngươi – và rằng, khi đã đi qua nhiều con đường, làm nhiều việc, và mang ra nhiều thành quả, ngươi chắc hẳn sẽ là một trong những người cuối cùng sẽ nhận được mão triều thiên. Ấy vậy mà có một lẽ thật mà ngươi có thể không biết: Tâm tính bại hoại của con người, sự phản nghịch và sự chống đối của con người bị phơi bày khi con người nhìn thấy Đấng Christ, và sự phản nghịch và chống đối bị phơi bày vào lúc này sẽ bị phơi bày trọn vẹn và toàn diện hơn bất kỳ lúc nào khác. Đó là vì Đấng Christ là Con người – một Con người sở hữu nhân tính bình thường – mà con người không tôn vinh cũng không tôn trọng Ngài. Chính vì Đức Chúa Trời sống trong xác thịt mà sự phản nghịch của con người mới bị mang ra ánh sáng một cách hoàn toàn và chi tiết rõ ràng đến vậy. Do đó Ta bảo rằng sự đến của Đấng Christ đã lật tẩy được mọi sự phản nghịch của nhân loại và đã vạch trần bản tính của nhân loại. Điều này được gọi là “điệu hổ ly sơn” và “dụ sói ra khỏi hang”. Ngươi có dám nói rằng ngươi trung thành với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi thể hiện sự vâng phục tuyệt đối với Đức Chúa Trời không? Ngươi có dám nói rằng ngươi không phản nghịch không? Một số người sẽ nói: “Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời đặt để tôi vào một môi trường mới, tôi luôn quy phục mà không kêu ca, và hơn nữa tôi không ấp ủ ý niệm nào về Đức Chúa Trời cả”. Một số người sẽ nói: “Bất cứ việc gì Đức Chúa Trời sai tôi làm, tôi đều làm hết khả năng và không bao giờ chểnh mảng”. Trong trường hợp đó, Ta hỏi các ngươi điều này: Các ngươi có thể tương hợp với Đấng Christ khi sống bên cạnh Ngài không? Và các ngươi sẽ tương hợp với Ngài trong bao lâu? Một ngày? Hai ngày? Một giờ? Hai giờ? Đức tin của các ngươi có thể rất đáng khen ngợi, nhưng các ngươi không nhiều kiên định trên hành trình. Một khi ngươi thật sự sống với Đấng Christ, sự tỏ vẻ ta đây chính trực và ta đây quan trọng của ngươi sẽ bị phơi bày thông qua lời nói và việc làm của ngươi, từng chút một, và những ham muốn quá mức của ngươi, tư duy bất tuân và sự bất mãn của ngươi cũng sẽ bị lộ ra một cách tự nhiên. Cuối cùng, sự kiêu ngạo của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết, cho đến khi ngươi xung đột với Đức Chúa Trời như thể nước với lửa, và khi đó bản tính của ngươi sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Vào lúc đó, các ý niệm của ngươi không còn được che đậy nữa, những sự than oán của ngươi cũng vậy, sẽ phơi ra một cách tự nhiên, và nhân tính hèn hạ của ngươi sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, ngươi vẫn không chịu công nhận sự phản nghịch của mình, mà thay vào đó tin rằng một Đấng Christ như thế này không dễ để con người chấp nhận, rằng Ngài quá giống với một con người, và rằng ngươi sẽ hoàn toàn quy phục nếu Ngài là một Đấng Christ tốt hơn. Các ngươi tin rằng sự phản nghịch của các ngươi là có thể biện minh được, rằng các ngươi chỉ phản nghịch Ngài khi Ngài đẩy các ngươi đi xa quá. Ngươi chẳng lần nào suy xét rằng mình không coi Đấng Christ là Đức Chúa Trời, rằng ngươi thiếu ý định vâng phục Ngài. Thay vào đó, ngươi ngoan cố khăng khăng rằng Đấng Christ hoạt động theo những ý muốn của ngươi, và ngay khi Ngài làm một việc trái với suy nghĩ của ngươi, ngươi tin rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời mà là con người. Chẳng phải có nhiều người trong các ngươi đã đấu tranh với Ngài theo cách này? Rốt cuộc, các ngươi đang tin vào ai? Và các ngươi tìm kiếm theo cách nào?

Trích từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

332. Các ngươi luôn mong ước được nhìn thấy Đấng Christ, nhưng ta bảo các ngươi đừng tôn sùng quá như vậy; bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy Đấng Christ, nhưng ta nói rằng không ai thích hợp để thấy Đấng Christ cả. Bởi vì bản tính của con người đầy sự ác, kiêu ngạo, và phản nghịch, vào lúc ngươi nhìn thấy Đấng Christ, bản tính của ngươi sẽ hủy hoại ngươi và kết án tử cho ngươi. Sự giao kết của ngươi với một người anh em (hay chị em) có thể không thể hiện rõ nhiều về ngươi, nhưng khi ngươi giao kết với Đấng Christ thì không đơn giản như vậy. Vào bất cứ lúc nào, những ý niệm của ngươi có thể bén rễ, tính kiêu ngạo của ngươi bắt đầu đâm chồi, và sự phản nghịch của ngươi kết trái. Ngươi làm sao có thể thích hợp để liên kết với Đấng Christ bằng nhân tính như vậy? Liệu ngươi có thật sự có thể đối đãi với Ngài như Đức Chúa Trời mọi lúc mọi ngày không? Ngươi sẽ thật sự có được thực tế quy phục Đức Chúa Trời chứ? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời cao cả trong lòng mình như Đức Giê-hô-va trong khi coi Đấng Christ hữu hình là một con người. Ý thức của các ngươi quá kém cỏi và nhân tính của các ngươi quá hèn hạ! Các ngươi không thể luôn coi Đấng Christ như Đức Chúa Trời; chỉ thỉnh thoảng, khi cảm thấy thích, các ngươi mới bấu víu lấy Ngài và thờ phượng Ngài như Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao ta nói các ngươi không phải là những tín đồ của Đức Chúa Trời, mà là bè lũ đồng lõa chiến đấu chống lại Đấng Christ. Ngay cả những con người thể hiện sự tử tế với người khác cũng được đền đáp, ấy vậy mà Đấng Christ, người đã thực hiện những công việc như thế giữa các ngươi, lại không nhận được tình yêu lẫn sự báo đáp và quy phục của con người. Đây không phải là điều đau lòng sao?

Trích từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

333. Có thể là trong tất cả những năm đặt đức tin vào Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi chưa bao giờ nguyền rủa ai hay làm việc xấu, dẫu vậy trong sự giao kết của ngươi với Đấng Christ, ngươi không thể nói lẽ thật, hành động một cách thật tâm, hay vâng phục lời Đấng Christ; trong trường hợp đó, ta bảo rằng ngươi là người nham hiểm và độc ác nhất trên đời. Ngươi có thể đặc biệt tử tế và tận tình với bà con, bạn bè, vợ (hay chồng), con trai và con gái, cha mẹ của ngươi, và không bao giờ lợi dụng người khác, nhưng nếu ngươi không thể tương hợp với Đấng Christ, nếu ngươi không thể tương tác hòa hợp với Ngài, thì ngay cả khi ngươi dùng hết toàn bộ những gì mình có để cứu lấy láng giềng hay tận tình chăm sóc cha, mẹ, và các thành viên trong gia đình ngươi, Ta sẽ nói rằng ngươi vẫn xấu xa, và hơn nữa là kẻ đầy những thủ đoạn xảo quyệt. Đừng tự cho rằng ngươi tương hợp với Đấng Christ đơn giản chỉ vì ngươi hòa hợp với mọi người hay làm vài việc tốt. Ngươi có nghĩ rằng ý định nhân đức của ngươi có thể lừa được những phúc lành của Thiên đàng không? Ngươi có nghĩ rằng làm một vài việc thiện là thay thế được sự vâng phục của mình không? Không người nào trong các ngươi có thể chấp nhận bị xử lý và tỉa sửa, và hết thảy các ngươi đều thấy khó đón nhận nhân tính bình thường của Đấng Christ, ấy thế mà các ngươi liên tục rêu rao về sự vâng phục Đức Chúa Trời của mình. Đức tin như của các ngươi sẽ mang về sự trừng phạt thích đáng. Hãy thôi ấp ủ những ảo tưởng không thật và ước muốn được nhìn thấy Đấng Christ, bởi vì vóc giạc các ngươi quá nhỏ bé, quá đến nỗi thậm chí không đáng được nhìn thấy Ngài. Khi ngươi hoàn toàn thanh lọc sự phản nghịch của mình, và có khả năng hòa hợp với Đấng Christ, vào khoảnh khắc đó Đức Chúa Trời sẽ tự nhiên hiện ra với ngươi. Nếu ngươi đi gặp Đức Chúa Trời mà không trải qua sự tỉa sửa hay phán xét, khi đó ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối thủ của Đức Chúa Trời và hẳn sẽ bị hủy diệt. Bản tính của con người vốn thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả mọi người đều chịu sự bại hoại nặng nề nhất của Sa-tan. Nếu con người cố gắng giao kết với Đức Chúa Trời từ giữa sự bại hoại của mình, chắc chắn rằng không có điều gì tốt đẹp có thể xảy đến; những việc làm và lời nói của con người chắc chắn sẽ phơi bày sự bại hoại của họ vào mọi lúc, và khi giao kết với Đức Chúa Trời, sự phản nghịch của con người sẽ bị lộ ra mọi mặt. Một cách vô tình, con người trở nên đối nghịch với Đấng Christ, lừa dối Đấng Christ, và từ bỏ Đấng Christ; khi điều này xảy ra, con người sẽ ở trong một trạng thái bấp bênh hơn nữa và, nếu điều này tiếp tục, con người sẽ trở thành đối tượng của sự trừng phạt.

Trích từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

334. Một số người có thể tin rằng, nếu việc giao kết với Đức Chúa Trời nguy hiểm như vậy thì sẽ khôn ngoan hơn khi giữ khoảng cách với Đức Chúa Trời. Những người như thế này có thể có được gì? Họ có thể trung tín với Đức Chúa Trời không? Quả thật, sự giao kết với Đức Chúa Trời là rất khó – nhưng đó là vì con người bị bại hoại, chứ không phải vì Đức Chúa Trời không thể giao kết với con người. Tốt nhất là các ngươi dành nhiều nỗ lực hơn cho lẽ thật của việc nhận biết bản thân. Tại sao các ngươi chưa được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời? Tại sao tâm tính của các ngươi lại ghê gớm đối với Ngài? Tại sao điều các ngươi nói lại khiến Ngài căm ghét? Ngay khi các ngươi chứng tỏ được một chút lòng trung thành, các ngươi tự ca ngợi mình, và các ngươi đòi phần thưởng cho một sự đóng góp nhỏ bé; các ngươi coi thường người khác khi các ngươi thể hiện sự vâng phục đôi chút, và trở nên khinh thường Đức Chúa Trời khi hoàn thành nhiệm vụ vụn vặt nào đó. Để đón tiếp Đức Chúa Trời, các ngươi đòi tiền, quà, và những lời ca tụng. Các ngươi đau lòng khi cho đi một hai xu; khi các ngươi cho đi mười xu, các ngươi muốn có phúc lành và được đối đãi khác biệt. Thật chướng tai gai mắt khi nói hoặc nghe về nhân tính như của các ngươi. Có bất cứ điều gì đáng khen ngợi trong những lời nói và việc làm của các ngươi không? Những ai thực hiện nhiệm vụ của mình và những ai không thực hiện; những ai dẫn dắt và những ai theo sau; những ai đón tiếp Đức Chúa Trời và những ai không đón tiếp; những ai bố thí và những ai không bố thí; những ai rao giảng và những ai đón nhận lời; và những điều tương tự: tất cả những người như thế đều tự ca ngợi họ. Các ngươi không thấy điều này buồn cười ư? Hoàn toàn biết rõ rằng mình tin vào Đức Chúa Trời, ấy vậy mà các ngươi không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Hoàn toàn biết rõ rằng các ngươi không có phước đức, các ngươi vẫn cố chấp khoa trương như thế. Các ngươi không cảm thấy ý thức của mình đã bị hư hỏng đến mức các ngươi không còn tự chủ nữa sao? Với ý thức như thế này, các ngươi làm sao thích hợp để giao kết với Đức Chúa Trời? Các ngươi không sợ cho mình ở tình cảnh này sao? Tâm tính của các ngươi đã bị hư hỏng đến mức không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Như vậy, đức tin của các ngươi không buồn cười sao? Đức tin của các ngươi không trái với lẽ thường sao? Ngươi sẽ tiếp cận tương lai của ngươi như thế nào? Ngươi sẽ chọn con đường nào để đi?

Trích từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

335. Một số người không hoan hỉ trong lẽ thật, càng không hoan hỉ với sự phán xét. Thay vào đó, họ hoan hỉ trong quyền lực và sự giàu có; những người như thế được gọi là những kẻ tìm kiếm quyền lực. Họ chỉ tìm kiếm những giáo phái có tầm ảnh hưởng trên thế giới, và họ chỉ tìm những mục sư và giáo lý viên đến từ các trường dòng. Mặc dù họ đã chấp nhận con đường lẽ thật, họ chỉ tin một nửa; họ không thể dành trọn tâm trí mình, miệng họ nói về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng mắt họ tập trung vào những mục sư và giáo lý viên vĩ đại, và họ chẳng buồn liếc nhìn Đấng Christ lần thứ hai. Tâm họ gắn chặt với danh vọng, cơ đồ, và sự vinh hiển. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc một con người bé mọn như thế lại có khả năng chinh phục nhiều thứ, rằng một người tầm thường như thế lại có thể hoàn thiện con người. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc những kẻ vô danh từ những nơi dơ dáy bẩn thỉu lại là dân sự được chọn bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu những người như thế là đối tượng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì trời và đất sẽ bị đảo lộn, và hết thảy mọi người sẽ cười đến chết. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời chọn những kẻ vô danh này để hoàn thiện, vậy thì những người vĩ đại kia sẽ trở thành chính Đức Chúa Trời. Những quan điểm của họ bị vấy bẩn bởi sự không tin; còn hơn cả không tin, họ đơn thuần là những con thú lố bịch. Bởi vì họ chỉ coi trọng địa vị, uy tín, quyền lực, và họ chỉ quý trọng những nhóm và giáo phái lớn. Họ không chút tôn trọng những người được Đấng Christ dẫn dắt; họ đơn thuần là những kẻ phản bội đã quay lưng với Đấng Christ, với lẽ thật, và với sự sống.

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

336. Cái mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đẹp và sự thông thái của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu đựng bên cạnh Đấng Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công việc của Đấng Christ là khó nuốt và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta nói rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng không thể quên những lời nói và quyền hành có tầm ảnh hưởng của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không xứng đáng với sự tôn kính. Bởi vì Ngài quá tầm thường, có quá ít tầm ảnh hưởng, và quá là không cao quý.

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

337. Bản tính kiêu ngạo và tự phụ của các ngươi khiến các ngươi phản bội lương tâm của chính mình, phản nghịch và chống lại Đấng Christ, và để lộ sự xấu xa của các ngươi, từ đó đưa những ý định, ý niệm, ham muốn vô độ, và đôi mắt đầy sự tham lam của các ngươi ra ánh sáng. Ấy thế mà các ngươi tiếp tục nói lảm nhảm về niềm đam mê cả đời của mình dành cho công tác của Đấng Christ, và lặp đi lặp lại những lẽ thật mà Đấng Christ đã nói từ lâu. Đây là “đức tin” của các ngươi – “đức tin không ô uế” của các ngươi. Ta đã đặt tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho con người xuyên suốt. Nếu lòng trung thành của ngươi đi kèm với những ý định và điều kiện, thì Ta thà không có cái gọi là lòng trung thành của ngươi, bởi vì Ta ghê tởm những kẻ lừa dối Ta thông qua những ý định của họ và o ép ta bằng những điều kiện. Ta chỉ mong muốn con người tuyệt đối trung thành với Ta, và làm hết thảy mọi chuyện vì lợi ích của – và cũng để chứng minh – một từ: đức tin. Ta coi khinh việc các ngươi dùng những lời nịnh hót để cố làm Ta hoan hỉ, bởi vì Ta luôn đối đãi các ngươi bằng sự chân thành, và do đó mong muốn các ngươi cũng cư xử bằng đức tin thật sự với Ta. Khi nói đến đức tin, nhiều người có thể nghĩ rằng họ theo Đức Chúa Trời bởi vì họ có đức tin, và nếu không thì sẽ không chịu những sự đau khổ như thế. Vậy Ta hỏi ngươi điều này: Nếu ngươi tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi không tôn kính Ngài? Nếu ngươi tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tại sao trong lòng ngươi không có chút sợ hãi nào với Ngài? Ngươi chấp nhận rằng Đấng Christ là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao ngươi lại khinh thường Ngài? Tại sao ngươi cư xử một cách khiếm nhã với Ngài? Tại sao ngươi công khai phán xét Ngài? Tại sao ngươi luôn do thám những động thái của Ngài? Tại sao ngươi không quy phục những sự sắp đặt củaa Ngài? Tại sao ngươi không hành động theo lời Ngài? Tại sao ngươi cố bòn rút và cướp đi những của lễ của Ngài? Tại sao ngươi lại nói chuyện từ vị trí của Đấng Christ? Tại sao ngươi phán xét liệu công tác của Ngài và lời Ngài có đúng hay không? Tại sao ngươi dám báng bổ Ngài sau lưng Ngài? Có phải những điều này và những điều khác cấu thành đức tin của các ngươi không?

Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

338. Nếu các ngươi dùng những ý niệm của riêng mình để so đo và giới hạn Đức Chúa Trời, như thể Đức Chúa Trời là một pho tượng đất sét không thay đổi, và nếu các ngươi hoàn toàn giới hạn Đức Chúa Trời trong những khuôn khổ của Kinh Thánh và bó buộc Ngài trong một phạm vi công tác hạn hẹp thì điều này chứng minh rằng các ngươi đã kết án Đức Chúa Trời. Bởi vì người Do Thái trong thời đại Cựu Ước đã coi Đức Chúa Trời là một tượng thần có hình dáng cố định mà họ lưu giữ trong lòng, như thể Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi là Đấng Mê-si, và chỉ mình Đấng được gọi là Đấng Mê-si mới có thể là Đức Chúa Trời, và bởi vì nhân loại phục dịch và thờ phượng Đức Chúa Trời như thể Ngài là một pho tượng đất sét (không có sự sống), họ đã đóng đinh Jêsus của thời đại đó vào cây thập tự, xử tử Ngài – do vậy Jêsus vô tội đã bị kết án tử. Đức Chúa Trời đã không phạm bất kỳ tội nào, ấy thế mà con người đã không tha cho Ngài, và nhất quyết xử tử Ngài, và do đó Jêsus bị đóng đinh. Con người luôn tin rằng Đức Chúa Trời không thay đổi, và định nghĩa Ngài trên cơ sở của một cuốn sách duy nhất, Kinh Thánh, như thể con người có hiểu biết hoàn hảo về sự quản lý của Đức Chúa Trời, như thể con người nắm bắt mọi việc Đức Chúa Trời làm trong lòng bàn tay mình. Con người ngu xuẩn tột độ, kiêu ngạo tột độ, và hết thảy họ đều có tài cường điệu. Cho dù kiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời có tuyệt vời như thế nào, Ta vẫn nói rằng ngươi không biết Đức Chúa Trời, rằng ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa trời nhất, và rằng ngươi đã kết án Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi hoàn toàn không có khả năng vâng theo công tác của Đức Chúa Trời và đi con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Tại sao Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với những hành động của con người? Bởi vì con người không biết Đức Chúa Trời, bởi vì con người có quá nhiều ý niệm, và bởi vì kiến thức của con người về Đức Chúa Trời không tài nào thích hợp với thực tế, mà thay vào đó là lặp lại cùng một chủ đề theo cách đơn điệu mà không có biến thể, và dùng cùng một phương pháp cho mọi tình huống. Và như vậy, khi đến trần gian hôm nay, Đức Chúa Trời lại một lần nữa bị con người đóng đinh vào cây thập tự.

Trích từ “Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

339. Chẳng phải nhiều người chống đối Đức Chúa Trời và cản trở công tác của Đức Thánh Linh bởi vì họ không biết đến những công tác khác nhau và đa dạng của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, bởi vì họ chỉ sở hữu một chút ít kiến thức và giáo lý để đo lường công tác của Đức Thánh Linh sao? Mặc dù kinh nghiệm của những kẻ đó hời hợt, nhưng họ kiêu ngạo và hay nuông chiều từ trong bản tính và họ khinh thường công tác của Đức Thánh Linh, phớt lờ những sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, và hơn thế nữa, dùng những lý lẽ tầm thường cũ rích để “kiểm chứng” công tác của Đức Thánh Linh. Họ cũng vờ vịt, hoàn toàn tin chắc về kiến thức và học thức uyên bác của chính mình, và tin rằng họ có thể chu du khắp thiên hạ. Chẳng phải những kẻ như thế là những kẻ bị Đức Thánh Linh khinh thường và loại bỏ, và họ sẽ bị thời đại mới loại trừ sao? Chẳng phải những kẻ đến trước Đức Chúa Trời và công khai chống đối Ngài là những kẻ tầm thường ngu dốt và thiếu thông tin, những kẻ chỉ đơn thuần cố gắng thể hiện mình tài giỏi đến mức nào sao? Chỉ với chút kiến thức ít ỏi về Kinh Thánh, họ cố dạm chân vào “giới hàn lâm” của thế giới; chỉ với một giáo lý nông cạn để dạy mọi người, họ cố gắng làm đảo lộn công tác của Đức Thánh Linh và cố làm cho nó xoay quanh quá trình tư duy của chính họ. Với cái nhìn thiển cận như thế, họ cố gắng thấy được 6.000 năm công tác của Đức Chúa Trời trong một cái liếc mắt. Những người này chẳng có lí do gì đáng để nói đến! Thực tế là, kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng nhiều, họ càng chậm phán xét công tác của Ngài. Hơn nữa, họ chỉ nói một chút trong kiến thức của họ về công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, nhưng họ không vội vàng khi phán xét. Con người càng biết ít về Đức Chúa Trời, thì họ càng kiêu ngạo và tự tin quá mức, và họ càng bừa bãi tuyên bố về hữu thể của Đức Chúa Trời – nhưng họ chỉ nói lý thuyết, và không đưa ra chứng cớ xác thực. Những kẻ như thế thật vô giá trị. Những kẻ xem công tác của Đức Thánh Linh như một trò chơi là những kẻ phù phiếm! Những kẻ thiếu cẩn trọng khi bắt gặp công tác mới của Đức Thánh Linh, những kẻ ăn nói huyên thuyên, vội vàng phán xét, những kẻ cho phép bản năng tự nhiên của mình chối bỏ sự đúng đắn của công tác của Đức Thánh Linh, và những kẻ cũng xúc phạm và phỉ báng nó – chẳng phải những kẻ bất kính như thế không biết gì về công tác của Đức Thánh Linh sao? Hơn nữa, chẳng phải họ là những kẻ vô cùng ngạo mạn, những kẻ vốn dĩ kiêu căng và bất trị sao? Ngay cả đến một ngày khi những kẻ như thế chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ không khoan thứ cho họ. Họ không những xem thường những người làm việc cho Đức Chúa Trời, mà họ còn báng bổ chính Đức Chúa Trời. Những kẻ điên rồ như thế sẽ không được tha thứ, kể cả trong thời đại này hay trong thời đại sắp tới, và họ sẽ diệt mất đời đời nơi địa ngục! Những kẻ bất kính, hay nuông chiều như thế đang giả vờ tin vào Đức Chúa Trời, và con người càng như thế này, họ càng có khả năng vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Chẳng phải tất cả những kẻ kiêu ngạo, là những kẻ sinh ra đã luông tuồng, và là những kẻ không bao giờ vâng lời ai, đều đi trên con đường này sao? Chẳng phải ngày qua ngày họ chống đối Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ sao?

Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

340. Hãy biết rằng các ngươi chống đối công tác của Đức Chúa Trời, hoặc dùng những ý niệm của riêng các ngươi để đo lường công tác của ngày hôm nay, là bởi vì các ngươi không biết các nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi không đủ coi trọng công tác của Đức Thánh Linh. Sự chống đối Đức Chúa Trời và sự cản trở công tác của Đức Thánh Linh của các ngươi là do những ý niệm và sự kiêu ngạo vốn có của các ngươi gây ra. Đó không phải là vì công tác của Đức Chúa Trời sai, mà vì các ngươi vốn quá bất tuân. Sau khi tìm thấy niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, một vài người thậm chí không thể nói chắc chắn con người đến từ đâu, vậy mà họ dám phát biểu trước công chúng, đánh giá đúng sai về công tác của Đức Thánh Linh. Họ thậm chí còn lên lớp các sứ đồ là những người có công tác mới của Đức Thánh Linh, đưa ra bình luận và nói năng bừa bãi; nhân tính của họ quá kém, và trong họ không có chút ý thức nào. Chẳng phải sẽ đến ngày những kẻ như thế bị công tác của Đức Thánh Linh loại bỏ, và bị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục sao? Họ không biết đến công tác của Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó lại chỉ trích công tác của Ngài, và còn cố gắng hướng dẫn Đức Chúa Trời cách làm việc. Làm sao những kẻ vô lý như thế có thể biết Đức Chúa Trời? Con người biết đến Đức Chúa Trời trong suốt quá trình tìm kiếm và trải nghiệm; không phải qua việc bốc đồng chỉ trích mà con người biết đến Đức Chúa Trời qua sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng trở nên chính xác, thì họ càng ít chống đối Ngài. Ngược lại, con người biết đến Đức Chúa Trời càng ít, thì họ càng có khả năng chống đối Ngài. Những ý niệm của ngươi, bản tính cũ của ngươi, và nhân tính, tính cách cùng quan điểm đạo đức của ngươi là “vốn liếng” mà ngươi dùng để chống lại Đức Chúa Trời, và ngươi càng trở nên bại hoại, suy đồi và thấp hèn, thì ngươi càng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Những kẻ sở hữu những ý niệm cố chấp và những kẻ có một tâm tính tự nên công chính thì còn thù địch hơn với Đức Chúa Trời nhập thể; những kẻ như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu những ý niệm của ngươi không được chỉnh đốn, thì chúng sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời; ngươi sẽ không bao giờ tương hợp với Đức Chúa Trời, và sẽ luôn luôn xa cách Ngài.

Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

341. Đừng nghĩ rằng ngươi hiểu hết mọi thứ. Ta bảo ngươi rằng mọi thứ ngươi đã nhìn thấy và trải nghiệm không đủ để ngươi hiểu được dù là một phần nghìn trong kế hoạch quản lý của Ta. Vậy thì tại sao ngươi lại hành động ngạo mạn như vậy? Một chút tài năng và một ít kiến thức nhỏ bé mà ngươi có đó không đủ để Jêsus sử dụng dù chỉ là một giây trong công việc của Ngài! Ngươi thực sự có được bao nhiêu kinh nghiệm? Những gì ngươi đã thấy và mọi điều ngươi đã nghe trong suốt cuộc đời mình cùng những gì ngươi đã tưởng tượng còn ít hơn cả công việc mà Ta thực hiện trong một khoảnh khắc! Tốt nhất là ngươi đừng bới lông tìm vết. Ngươi có thể kiêu ngạo tùy ý, nhưng ngươi chẳng hơn gì một tạo vật thậm chí còn không bằng một con kiến! Mọi thứ ngươi giữ trong bụng mình còn ít hơn những thứ ở trong bụng một con kiến! Đừng nghĩ rằng ngươi có quyền khoa tay múa chân và huênh hoang chỉ vì ngươi đã có được một ít kinh nghiệm và thâm niên. Chẳng phải kinh nghiệm và thâm niên của ngươi là sản phẩm của những lời mà Ta đã phán ra hay sao? Ngươi tin rằng chúng đã đổi lấy công lao khó nhọc của ngươi sao? Ngày nay, ngươi thấy rằng Ta đã trở nên xác thịt, và chỉ vì lý do này mà trong ngươi có tràn ngập những khái niệm và từ đó là những quan điểm vô tận. Nếu không phải vì sự nhập thể của Ta, thì cho dù ngươi sở hữu những tài năng phi thường, ngươi cũng sẽ không có được quá nhiều khái niệm; và chẳng phải từ những điều này mà các ý niệm của ngươi phát sinh hay sao? Nếu Jêsus không trở nên xác thịt lần đầu tiên ấy, thì ngươi thậm chí có biết về sự nhập thể hay không? Chẳng phải vì lần nhập thể đầu tiên đã cho ngươi kiến thức nên ngươi có hành động láo xược cố gắng phán xét lần nhập thể thứ hai hay sao? Tại sao, thay vì là một môn đồ ngoan ngoãn, ngươi lại đang phải học điều đó? Khi ngươi đã bước vào dòng chảy này và đến trước mặt Đức Chúa Trời nhập thể, liệu Ngài có cho phép ngươi nghiên cứu về Ngài không? Ngươi có thể nghiên cứu lịch sử gia đình của mình, nhưng nếu ngươi cố gắng nghiên cứu “lịch sử gia đình” của Đức Chúa Trời thì liệu Đức Chúa Trời của ngày nay có cho phép ngươi thực hiện một nghiên cứu như vậy hay không? Chẳng phải ngươi bị mù sao? Chẳng phải ngươi tự chuốc lấy sự khinh miệt cho chính mình sao?

Trích từ “Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

342. Bất kỳ ai không hiểu mục đích của công việc của Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Ngài, và người nào đã hiểu được mục đích của công việc của Đức Chúa Trời nhưng vẫn không cố gắng để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời thì thậm chí càng bị xem là địch thủ của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích của công việc của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả họ đều là người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để lên lớp Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Sau khi tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những người như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ dữ cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những sự ngăn trở cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có “thể chất tốt”, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người? Những ai tự tôn vinh mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là những kẻ thấp hèn nhất, trong khi những ai tự hạ mình xuống là những người đáng được kính trọng nhất. Và những ai nghĩ rằng mình biết công việc của Đức Chúa Trời và, hơn nữa, có khả năng rao truyền công việc của Đức Chúa Trời cho những người khác với sự phô trương quá ầm ĩ ngay cả khi họ nhìn thẳng vào Ngài – đây là những kẻ ngu dốt nhất. Những người như thế không có lời chứng về Đức Chúa Trời, kiêu ngạo và đầy tự phụ.

Trích từ “Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

343. Đức Chúa Trời và con người không thể được nói đến ngang hàng với nhau. Thực chất của Ngài và công tác của Ngài là điều khó dò lường và khó tường tận nhất đối với con người. Nếu Đức Chúa Trời không đích thân làm công tác của Ngài và truyền lời của Ngài trong thế giới của con người, thì con người sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, thậm chí cả những người đã dâng hiến hết cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể nhận được sự chấp thuận của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không xắn tay vào công việc, thì dù cho con người có làm tốt ra sao cũng đều vô nghĩa, bởi tư tưởng của Đức Chúa Trời sẽ mãi cao hơn tư tưởng của con người, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt quá tầm nhận thức của con người. Và vì thế, Ta nói những ai tuyên bố “hiểu đầy đủ” về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài thì đều là lũ vô dụng, tất cả chúng đều quá tự phụ và thiếu hiểu biết. Con người không nên định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời; hơn nữa, con người cũng không thể định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời. Trong mắt của Đức Chúa Trời, con người nhỏ nhặt như một con kiến, vậy thì làm sao con người có thể hiểu được công tác của Đức Chúa Trời? Những người liên tục thích phun ra rằng: “Đức Chúa Trời không làm việc theo cách này hay cách kia” hay “Đức Chúa Trời như thế này thế kia” – chẳng phải họ đang nói năng ngạo mạn hay sao? Tất cả chúng ta nên biết rằng con người, vốn tồn tại bằng xác thịt, đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chính ngay bản tính của nhân loại là chống đối Đức Chúa Trời. Nhân loại không thể ngang hàng với Đức Chúa Trời, nhân loại càng không thể mong khuyên bảo công tác của Đức Chúa Trời. Về việc Đức Chúa Trời hướng dẫn con người ra sao, đây là công tác của chính Đức Chúa Trời. Điều thích hợp là con người nên vâng phục, và không nên tuyên bố quan điểm thế này thế kia, bởi con người chỉ là hạt bụi. Vì chủ đích của chúng ta là tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta không nên áp đặt những ý niệm của mình lên công tác của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời cân nhắc, và chúng ta càng không được dùng tâm tính bại hoại của mình để cố ý chống đối công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó sẽ biến chúng ta thành những kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? Làm sao những người như vậy có thể tin vào Đức Chúa Trời được? Vì chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời, và vì chúng ta mong muốn làm hài lòng Ngài và gặp Ngài, chúng ta phải tìm kiếm con đường của lẽ thật, và phải tìm cách tương hợp với Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cứng đầu chống đối Ngài; Tốt đẹp gì từ những hành động như vậy?

Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

344. Khi ngươi bước đi con đường của ngày hôm nay, dạng theo đuổi nào là thích hợp nhất? Trong sự theo đuổi của ngươi, ngươi phải thấy bản thân mình là loại người nào? Ngươi cần phải tìm hiểu cách tiếp cận tất cả những gì xảy đến với ngươi hôm nay, cho dù đó là những sự thử luyện hay gian khổ, hay hình phạt và sự rủa sả không thương tiếc. Đối mặt với tất cả những điều này, ngươi phải suy nghĩ kỹ về chúng trong mọi trường hợp. Tại sao Ta nói điều này? Ta nói như vậy là vì suy cho cùng, những gì xảy đến với ngươi hôm nay là những sự thử luyện ngắn xảy ra nhiều lần; có lẽ đối với ngươi, chúng không phải là gánh nặng tinh thần gì đặc biệt, và do đó, ngươi để sự việc trôi đi tự nhiên, không coi chúng là tài sản quý giá để theo đuổi sự tiến bộ. Ngươi thật thiếu suy nghĩ! Đến nỗi ngươi nghĩ về tài sản quý giá này như thể nó là một đám mây trôi trước mắt, và ngươi không trân trọng những đòn nặng nề trút xuống liên miên này – những đòn chóng vánh và có vẻ nhẹ nhàng đối với ngươi – mà thay vào đó, lại nhìn chúng với sự thờ ơ lạnh nhạt, không xem trọng chúng, và coi chúng đơn thuần như một đòn chẳng may. Ngươi thật ngạo mạn! Đối với những cuộc tấn công dữ dội này, những cuộc tấn công như vũ bão, kéo đến hết lần này đến lần khác, ngươi chỉ tỏ ra bất chấp một cách khiếm nhã; đôi khi ngươi thậm chí còn đi xa tới mức cười nhạt; lộ vẻ hoàn toàn dửng dưng – bởi ngươi chưa bao giờ một lần tự nghĩ xem tại sao mình cứ phải chịu những “điều bất hạnh” như thế. Lẽ nào Ta quá bất công với con người? Có phải Ta coi việc vạch lá tìm sâu nơi ngươi là nhiệm vụ của Ta không? Mặc dù những vấn đề với tâm lý của ngươi có thể không nghiêm trọng như Ta đã mô tả, nhưng thông qua sự điềm thản bên ngoài của mình, ngươi đã từ lâu vẽ nên một chân dung hoàn hảo về thế giới bên trong mình. Không cần Ta phải nói với ngươi rằng điều duy nhất ẩn sâu trong lòng ngươi là sự thóa mạ thô lỗ và những dấu vết buồn bã mờ nhạt mà người khác hầu như không thể nhận ra. Bởi vì ngươi cảm thấy quá bất công khi phải chịu đựng những sự thử luyện như thế, nên ngươi nguyền rủa; và bởi vì những sự thử luyện này làm ngươi cảm nhận sự hoang tàn của thế gian, nên ngươi đầy sầu muộn. Thay vì xem những cú đòn và việc sửa dạy lặp đi lặp lại này là sự bảo vệ tốt nhất, ngươi lại xem chúng là sự gây rối phi lý của thiên đàng, hoặc nếu không thì là quả báo thích đáng dành cho ngươi. Ngươi quá ngu ngốc! Ngươi không thương tiếc giam cầm những khoảng thời gian tốt đẹp trong bóng tối; hết lần này đến lần khác, ngươi xem những sự thử luyện và sửa dạy tuyệt vời như những cuộc tấn công từ kẻ thù. Ngươi không biết thích nghi với môi trường, và ngươi càng không sẵn lòng cố gắng làm như vậy, bởi ngươi không sẵn lòng đạt được bất kỳ điều gì từ hình phạt lặp đi lặp lại – và đối với ngươi, là tàn nhẫn – như thế này. Ngươi không cố gắng tìm kiếm hay khám phá, và chỉ đơn giản phó mặc bản thân cho số phận, đi bất cứ nơi đâu nó dẫn dắt ngươi. Điều có thể dường như đối với ngươi là những việc sửa phạt gay gắt đã không thay đổi được lòng ngươi, cũng không chiếm được lòng ngươi; thay vào đó, chúng đâm vào tim ngươi. Ngươi xem “hình phạt tàn nhẫn” này chỉ như kẻ thù của mình trong cuộc sống, và vì vậy, ngươi đã chẳng đạt được gì. Ngươi quá là tự nên công chính! Ngươi hiếm khi tin rằng mình chịu đựng những sự thử luyện như thế bởi vì tính đê tiện của bản thân ngươi; thay vào đó, ngươi xem như bản thân mình bất hạnh, và hơn nữa còn nói rằng Ta luôn vạch lá tìm sâu nơi ngươi. Và giờ thì mọi sự đã đến nước này, ngươi thật sự biết về những điều Ta phán và làm được bao nhiêu? Đừng nghĩ rằng ngươi là một thần đồng bẩm sinh, chỉ hơi thấp hơn các tầng trời nhưng cao hơn đất rất nhiều. Ngươi không thông minh hơn bất kỳ ai khác chút nào – và, thậm chí có thể nói rằng thật sự đáng nể phục khi ngươi ngớ ngẩn hơn bất kỳ người nào có lý trí trên đất, bởi ngươi nghĩ quá cao về bản thân mình, và chưa bao giờ có cảm giác thua kém, như thể ngươi có thể nhìn thấu những hành động của Ta đến tận chi tiết nhỏ nhất. Trên thực tế, ngươi là kẻ về cơ bản thiếu lý trí, bởi ngươi không biết Ta định làm gì, và ngươi càng không biết Ta đang làm gì lúc này. Và vì vậy, Ta phán rằng ngươi thậm chí không bằng một lão nông làm đồng, một nhà nông không có chút nhận thức nào dù là mờ nhạt nhất về cuộc sống con người và trông cậy hoàn toàn vào những phúc lành của Trời khi canh tác đất. Ngươi không dành một giây suy nghĩ về sự sống của mình, ngươi không biết gì về danh tiếng, càng không tự biết mình. Ngươi thật là “cao hơn hết thảy”!

Trích từ “Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

345. Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được ân phước hay ngăn chặn tai ương. Ngay khi công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời được đề cập thì họ lại im lặng và mất đi mọi hứng thú. Họ nghĩ rằng hiểu biết về những vấn đề tẻ nhạt đó sẽ chẳng giúp đời sống của họ tăng trưởng hay cung cấp bất kỳ lợi ích gì. Kết quả là, mặc dù họ đã nghe về sự quản lý của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ lưu tâm chút ít. Họ không xem nó là điều gì đó quý giá để chấp nhận lấy, càng không nhận nó như một phần trong đời sống của họ. Những người như thế chỉ có một mục tiêu đơn giản trong việc theo Đức Chúa Trời, và mục tiêu đó là để nhận lãnh ân phước. Những người như thế chẳng màng chú ý đến bất kỳ thứ gì khác mà không trực tiếp liên quan đến mục tiêu này. Đối với họ, không có mục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào Đức Chúa Trời để nhận lãnh ơn phước – đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thờ ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ có vẻ chính đáng, bởi vì khi họ tin Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Họ hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, và thậm chí còn sống nhiều năm tất bật xa gia đình. Vì mục đích cuối cùng của họ, họ thay đổi niềm hứng thú của riêng mình, quan điểm về cuộc sống của mình, và thậm chí là phương hướng tìm kiếm của mình; thế nhưng họ vẫn không thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào Đức Chúa Trời. Họ xuôi ngược để quản lý những lý tưởng của chính họ; bất kể con đường có xa xôi, và bất kể bao nhiêu chông gai và trở ngại trên đường, họ vẫn bền bỉ và không sợ hãi cái chết. Sức mạnh nào buộc họ phải tiếp tục dâng hiến bản thân theo cách này? Liệu đó có phải là lương tâm của họ hay không? Liệu đó có phải là khí chất vĩ đại và cao quý của họ hay không? Liệu đó có phải là quyết tâm chiến đấu với các thế lực ma quỷ cho đến cùng của họ? Liệu đó có phải đức tin của họ nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm phần thưởng? Liệu đó có phải lòng trung thành của họ trong việc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đạt được ý muốn của Đức Chúa Trời? Hay đó là tinh thần cống hiến của họ luôn sẵn lòng từ bỏ những đòi hỏi cá nhân vô độ? Đối với một người chưa từng hiểu công tác quản lý của Đức Chúa Trời mà vẫn cho đi quá nhiều, thì đó hoàn toàn là một phép màu! Bây giờ, hãy thôi bàn thảo về việc những người này đã cho đi bao nhiêu. Tuy nhiên, hành xử của họ rất đáng để chúng ta phân tích. Ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ, liệu có còn các lý do nào khác để những người mà chẳng bao giờ hiểu Đức Chúa Trời lại dâng hiến quá nhiều cho Ngài? Trong việc này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có sự thấu hiểu, chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại đáng xấu hổ và khó coi thế nào.

Trích từ “Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

346. Điều đáng buồn nhất về niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ tiến hành việc quản lý của chính họ giữa công tác của Đức Chúa Trời, mà lại chẳng chú ý gì đến sự quản lý của Đức Chúa Trời. Thất bại to lớn nhất của con người nằm ở chỗ làm thế nào mà, đồng thời với việc tìm cách vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, con người cũng đang xây dựng đích đến lý tưởng của riêng mình, và bày mưu làm thế nào để nhận lãnh được ân phước to lớn nhất và đích đến tốt đẹp nhất. Cho dù có người hiểu rằng họ đáng thương, đáng ghét, và thảm hại dường nào, mấy ai có thể sẵn sàng từ bỏ lý tưởng và niềm hy vọng của họ? Và ai có thể dừng bước và thôi không chỉ nghĩ về mỗi bản thân họ? Đức Chúa Trời cần những ai sẽ hợp tác cận kề với Ngài để hoàn tất sự quản lý của Ngài. Ngài cần những ai sẽ vâng phục Ngài bằng cách dâng hiến toàn bộ thân tâm cho công tác quản lý của Ngài. Ngài không cần đến những kẻ hằng ngày chỉ đưa tay cầu xin từ Ngài, càng không cần những kẻ chỉ cho đi một ít mà lại chờ đợi để được ban thưởng. Đức Chúa Trời khinh ghét những kẻ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, và rồi tự mãn với việc làm của mình. Ngài ghét những kẻ máu lạnh, những kẻ thấy phiền với công tác quản lý của Ngài và chỉ muốn nói về việc lên thiên đàng và nhận lãnh ân phước. Ngài càng ghê tởm hơn với những kẻ lợi dụng cơ hội từ công tác Ngài làm để cứu rỗi nhân loại. Đó là bởi những người này chưa bao giờ quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời mong muốn đạt được và thu được thông qua công tác quản lý của Ngài. Họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có thể tận dụng cơ hội do công tác của Đức Chúa Trời mang lại để có được các ân phước. Họ chẳng quan tâm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà hoàn toàn bị chiếm cứ bởi những triển vọng và số phận của riêng mình. Những kẻ thấy phiền về công tác quản lý của Đức Chúa Trời và không có chút hứng thú nào với việc Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại như thế nào và ý muốn của Ngài, những kẻ đó chỉ đang làm những việc thỏa mãn chính mình theo cách tách biệt khỏi công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Hành xử của họ không được nhớ đến hay chấp thuận bởi Đức Chúa Trời – càng không được Đức Chúa Trời ưu ái xem xét đến.

Trích từ “Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

347. Những việc làm của Ta nhiều hơn lượng cát dưới biển, và sự khôn ngoan của Ta vượt hơn hết thảy các con trai của Sa-lô-môn, vậy mà con người đơn thuần nghĩ về Ta như một thầy thuốc chẳng đáng quan tâm và một người thầy vô danh của con người. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong thế giới sắp đến. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau đớn của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an ủi tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở thế giới sắp đến. Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ từng sở hữu, con người đã trở nên hoài nghi. Khi Ta cho con người sự đau đớn của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, mối nhục của con người biến thành sự giận dữ. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; con người đã rời khỏi Ta mà theo đuổi cách của các phép ma và tà thuật để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì Ta đã ban quá nhiều ân điển, và có quá nhiều thứ để thu được.

Trích từ “Ngươi biết gì về đức tin?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

348. Ngươi hi vọng rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không mang lại bất kỳ thử luyện, phiền não, hay một chút khó khăn nào. Ngươi luôn tìm kiếm những thứ vô giá trị và ngươi không mang lại giá trị gì cho cuộc đời, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị! Ngươi sống như một con lợn – có gì khác giữa ngươi với lợn và chó chứ? Chẳng phải những kẻ yêu mến xác thịt thay vì kiếm tìm lẽ thật đều là súc vật? Chẳng phải những người chết không có linh hồn đều là những thây ma biết đi? Có bao nhiêu lời đã được phán dạy cho các ngươi? Các ngươi đã làm được một chút việc nào chưa? Ta đã cung cấp cho các ngươi bao nhiêu rồi? Thế vì cớ gì ngươi vẫn chưa có được điều đó? Ngươi có gì để phàn nàn? Chẳng phải là ngươi chẳng có được gì bởi lẽ ngươi quá yêu xác thịt? Và chẳng phải vì suy nghĩ của ngươi quá ngông cuồng? Chẳng phải vì ngươi quá ngu ngốc? Nếu ngươi không thể có được các phước lành này, ngươi có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì không cứu ngươi không? Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu bò có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thiên tai không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm đủ đầy. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn kiếm tìm xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta cho ngươi con đường đúng đắn mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không theo đuổi. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời con người thực sự, nhưng ngươi không theo đuổi. Ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không tìm kiếm cuộc sống con người, chúng không tìm kiếm sự thanh tẩy, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường đúng đắn nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và phóng túng, và ngươi không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào; chẳng phải cuộc sống của ngươi hèn mọn nhất trong muôn loài? Các ngươi có đủ gan để nhìn vào Đức Chúa Trời không? Nếu các ngươi tiếp tục sống như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được trao con đường chân thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự theo đuổi của riêng ngươi.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

349. Nhiều người mong muốn thực sự yêu mến Ta, nhưng vì lòng họ không phải là của chính họ, nên họ không kiểm soát được bản thân mình; nhiều người thực sự yêu mến Ta khi họ trải qua những thử luyện do Ta đưa ra, nhưng họ không có khả năng nắm bắt được rằng Ta thực sự tồn tại, và chỉ yêu Ta trong sự trống rỗng, chứ không phải vì sự hiện hữu thực sự của Ta; nhiều người trải lòng họ trước Ta và rồi không chú ý đến lòng mình, và do thế, lòng họ bị Sa-tan chộp lấy bất cứ khi nào nó có cơ hội, và rồi họ rời bỏ Ta; nhiều người thực sự yêu mến Ta khi Ta chu cấp lời Ta, nhưng không trân trọng lời Ta trong tâm hồn của họ, mà thay vào đó tùy tiện dùng chúng như của công và ném trở lại nơi chúng bắt nguồn bất cứ khi nào họ cảm thấy thích. Con người tìm kiếm Ta giữa sự đau khổ, và họ hướng về Ta giữa những thử luyện. Trong những lúc bình yên, họ vui hưởng Ta, khi gặp nguy hiểm, họ từ chối Ta, khi họ bận rộn, họ quên Ta, và khi họ rảnh rỗi, họ làm chiếu lệ với Ta – nhưng chưa bao giờ có ai yêu mến Ta suốt cả đời. Ta mong muốn con người tha thiết trước Ta: Ta không yêu cầu họ dâng cho Ta bất cứ thứ gì, mà chỉ yêu cầu hết thảy mọi người coi trọng Ta, rằng thay vì lừa phỉnh Ta, họ để Ta mang về lại sự chân thành của con người. Sự khai sáng, soi sáng của Ta và cái giá phải trả cho những nỗ lực của Ta thâm nhập vào hết thảy mọi người, nhưng cũng rất thật rằng mọi hành động của con người cũng đều lan tràn vào hết thảy mọi người, cũng như sự lừa dối của họ đối với Ta vậy. Như thể các thành phần lừa dối của con người đã ở với họ từ khi còn trong bụng mẹ, như thể họ đã sở hữu những kỹ xảo lừa đảo đặc biệt này từ khi sinh ra. Hơn thế nữa, họ chưa bao giờ hé lộ bí mật; chưa ai từng nhìn thấu nguồn gốc của những kỹ xảo giả dối này. Kết quả là, con người sống giữa sự dối trá mà không hề hay biết, và như thể họ tha thứ cho chính mình, như thể đó là những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời chứ không phải là sự lừa dối có chủ ý của họ đối với Ta. Đây chẳng phải là nguồn gốc sự lừa dối của con người đối với Ta sao? Đây chẳng phải là mưu kế quỷ quyệt của họ sao? Chưa bao giờ Ta bị mụ mị bởi những lời nịnh hót và mánh khóe của con người, vì Ta từ lâu đã hiểu được bản chất của họ. Ai biết được có bao nhiêu sự ô uế trong máu họ, và bao nhiêu nọc độc của Sa-tan nằm trong xương tủy họ? Con người ngày càng quen với điều đó qua từng ngày, đến nỗi họ không cảm nhận được tổn hại do Sa-tan gây ra, và do đó không có quan tâm tìm hiểu “nghệ thuật của sự tồn tại lành mạnh”.

Trích từ “Chương 21” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

350. Loài người hết thảy là những tạo vật thiếu hiểu biết về bản thân, và họ không thể biết được chính mình. Tuy nhiên, họ biết rõ tất cả những người khác như trong lòng bàn tay, như thể mọi điều những người khác nói và làm trước hết đã bị họ “thẩm tra”, ngay trước mặt họ, và nhận được sự chấp thuận của họ trước khi được thực hiện. Kết quả là như thể họ thậm chí đã đánh giá đầy đủ mọi người khác, đến tận tình trạng tâm lý của họ. Hết thảy con người đều như thế này. Mặc dù họ đã bước vào Thời đại Vương quốc hôm nay, bản tính của họ vẫn giữ nguyên không đổi. Họ vẫn làm điều Ta làm trước mặt Ta, trong khi sau lưng Ta họ bắt đầu sa vào những “công việc” riêng của bản thân. Tuy nhiên, sau đấy, khi họ đến trước Ta, họ giống như những con người hoàn toàn khác, rõ ràng là bình tĩnh và không hề nao núng, với sắc mặt điềm tĩnh và cảm xúc ổn định. Đây chẳng phải chính xác là điều khiến con người thật đáng khinh sao? Rất nhiều người mang hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau – một bộ mặt khi ở trước mặt Ta, và một bộ mặt khác khi ở sau lưng Ta. Rất nhiều người trong bọn họ hành xử như những con cừu con mới sinh trước Ta, nhưng sau lưng Ta, họ biến thành những con hổ hung tợn và sau đó hành xử như những chú chim nhỏ bay chuyền vui vẻ trên những ngọn đồi. Rất nhiều người thể hiện sự kiên quyết trước mặt Ta. Rất nhiều người đến trước Ta tìm kiếm lời Ta với sự khát khao và mong cầu, nhưng khi ở sau lưng Ta, họ phát ốm vì chúng và từ bỏ chúng, như thể những lời phán của Ta là một gánh nặng. Rất nhiều lần, khi nhìn thấy loài người bị kẻ thù của Ta làm cho bại hoại, Ta đã từ bỏ việc đặt hi vọng vào con người. Rất nhiều lần, khi thấy họ đến trước Ta, đẫm lệ tìm kiếm sự tha thứ, dù vậy do họ thiếu tự trọng và ương ngạnh vô phương cứu chữa, Ta đã giận dữ phớt lờ những hành động của họ, ngay cả khi lòng họ chân thật và những ý định của họ chân thành. Rất nhiều lần, Ta đã thấy con người đủ tự tin để hợp tác với Ta, những người mà, khi ở trước Ta, có vẻ như ở trong vòng tay Ta, nếm trải sự ấm áp của nó. Rất nhiều lần, chứng kiến sự chân chất, hoạt bát và đáng mến của dân sự được Ta chọn, làm sao Ta có thể không phấn khởi vô cùng vì những điều này chứ? Con người không biết làm thế nào để vui hưởng những ơn phước tiền định của họ trong tay Ta, vì họ không hiểu chính xác cả hai từ “ơn phước” và “sự đau khổ” nghĩa là gì. Vì lý do này, con người không chân thành chút nào trong việc tìm kiếm Ta. Nếu ngày mai không tồn tại, thì ai trong các ngươi đang đứng trước Ta sẽ thanh sạch như tuyết và không tì vết như ngọc? Lẽ nào tình yêu của các ngươi dành cho Ta chỉ là thứ gì đó có thể đổi lấy một bữa ăn ngon, một bộ cánh thời thượng, hay một chức vụ cao với bổng lộc hậu hĩ? Nó có thể đổi được tình yêu mà những người khác dành cho ngươi không? Lẽ nào thực sự việc trải qua những thử luyện sẽ khiến mọi người từ bỏ tình yêu của họ dành cho Ta? Có phải sự đau khổ và những khổ nạn khiến họ phàn nàn về sự sắp đặt của Ta? Không ai đã từng thật sự đánh giá cao thanh gươm sắc bén trong miệng Ta: Họ chỉ biết ý nghĩa bề ngoài của nó chứ không thật sự nắm được điều nó bao hàm. Nếu con người thật sự có thể thấy được sự sắc bén của thanh gươm của Ta, họ sẽ chạy nhốn nháo như lũ chuột chui về hang. Vì sự tê liệt của mình, con người không hiểu được gì về ý nghĩa thật của những lời Ta, và vì thế họ không biết những lời phán của Ta uy lực như thế nào và bao nhiêu sự bại hoại của chính họ đã bị phán xét bởi những lời ấy. Vì lý do này, bởi những ý nghĩ chưa chín chắn của họ về những gì Ta phán, đa số mọi người đã có một thái độ hờ hững.

Trích từ “Chương 15” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

351. Cho dù họ có bị thử luyện thế nào, lòng trung thành của những người có Đức Chúa Trời trong lòng mình vẫn không thay đổi; nhưng đối với những ai không có Đức Chúa Trời trong lòng mình, một khi công tác của Đức Chúa Trời không thuận lợi cho xác thịt của họ, thì họ thay đổi quan điểm của mình về Đức Chúa Trời, và thậm chí còn rời xa Đức Chúa Trời. Đó là những người sẽ không đứng vững vào lúc cuối cùng, những người chỉ tìm kiếm các phước lành của Đức Chúa Trời và không có mong muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời và dành trọn bản thân cho Ngài. Tất cả những kẻ hèn hạ như thế đều sẽ bị trục xuất khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và chúng không xứng đáng với bất kỳ sự cảm thông nào. Những người vô nhân tính không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Khi tình cảnh an toàn và bảo đảm, hoặc có thể làm lợi, thì họ hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng một khi những gì họ mong muốn bị tổn hại hoặc cuối cùng bị bác bỏ, họ nổi loạn ngay lập tức. Thậm chí chỉ trong một đêm, họ có thể đi từ một người tươi cười, “tốt bụng” đến một tên sát nhân xấu xí và tàn bạo, bất thình lình đối xử với ân nhân của mình ngày hôm qua như là kẻ thù không đội trời chung, mà chẳng có lí do chính đáng gì. Nếu những con quỷ này không bị đuổi ra, những con quỷ này mà sẽ giết hại không chớp mắt, thì chẳng phải chúng sẽ là nguồn gốc của nguy hiểm tiềm ẩn sao?

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

352. Trong những trải nghiệm sống của con người, họ thường tự nhủ rằng tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp vì Đức Chúa Trời, và Ngài đã cho tôi được gì? Tôi phải tổng lại, và xác nhận rằng – tôi đã nhận được bất kỳ phúc lành nào gần đây chưa? Tôi đã cho đi rất nhiều trong thời gian này, tôi đã làm tốt bấy lâu nay, và chịu đựng rất nhiều – đổi lại Đức Chúa Trời đã cho tôi bất kỳ lời hứa nào chưa? Ngài có nhớ những việc lành của tôi chưa? Kết cục của tôi sẽ là gì? Tôi có thể nhận những phúc lành của Đức Chúa Trời không? … Mỗi người đều liên tục thực hiện những sự tính toán như thế trong lòng họ, và họ đưa ra những yêu cầu đối với Đức Chúa Trời, những yêu cầu mang động cơ, tham vọng, và tâm lý đổi chác của họ. Nói vậy nghĩa là, trong lòng mình, con người liên tục kiểm tra Đức Chúa Trời, liên tục đặt ra những kế hoạch về Đức Chúa Trời, liên tục tranh luận về trường hợp kết cuộc cá nhân của riêng mình với Đức Chúa Trời, và cố gắng moi ra một câu tuyên bố từ Đức Chúa Trời, xem liệu Đức Chúa Trời có thể ban cho họ điều họ muốn hay không. Cùng với việc theo đuổi Đức Chúa Trời, con người không đối đãi với Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời. Con người luôn cố gắng thỏa thuận với Đức Chúa Trời, không ngừng đòi hỏi ở Ngài, và thậm chí thúc ép Ngài trong mọi bước, được đằng chân lân đằng đầu. Cùng với việc cố gắng thỏa thuận với Đức Chúa Trời, con người cũng tranh luận với Ngài, và thậm chí có những người mà khi những thử luyện xảy đến với họ hay họ thấy mình trong những tình huống nhất định, thường trở nên yếu đuối, thụ động, bê trễ trong công việc, và đầy than oán về Đức Chúa Trời. Từ khi con người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ đã xem Đức Chúa Trời là một nguồn cung dồi dào, là một con dao gấp đa năng, và họ coi chính mình là chủ nợ lớn nhất của Đức Chúa Trời, như thể việc cố gắng lấy được những phúc lành và lời hứa từ Đức Chúa Trời là quyền và nghĩa vụ vốn có của họ, trong khi trách nhiệm của Đức Chúa Trời là bảo vệ, chăm sóc cho con người, và chu cấp cho họ. Đó là sự hiểu biết cơ bản về “niềm tin nơi Đức Chúa Trời” của tất cả những ai tin Đức Chúa Trời, và đó là sự hiểu biết sâu sắc nhất của họ về khái niệm niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Từ thực chất của bản chất con người cho đến sự theo đuổi chủ quan của họ, không điều gì liên quan đến sự kính sợ Đức Chúa Trời. Mục tiêu của con người trong việc tin vào Đức Chúa Trời không thể liên quan gì đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nói vậy nghĩa là, con người chưa bao giờ xem xét hay hiểu rằng niềm tin nơi Đức Chúa Trời đòi hỏi kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Với tình trạng như vậy, thực chất của con người thật rõ ràng. Đó là thực chất gì? Đó là lòng người hiểm độc, nuôi sự phản bội và lừa dối, không yêu sự công lý, công chính và những điều tích cực, nó đê tiện và tham lam. Lòng người không thể khép kín hơn với Đức Chúa Trời; họ chưa hề dâng nó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa bao giờ thấy tấm lòng thật của con người, Ngài cũng chưa bao giờ được con người thờ phượng. Cho dù cái giá mà Đức Chúa Trời trả có đắt như thế nào, hoặc Ngài làm bao nhiêu công tác, hoặc Ngài chu cấp cho con người nhiều bao nhiêu, con người vẫn mù quáng và hoàn toàn thờ ơ với tất cả. Con người chưa bao giờ dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, họ chỉ muốn tự lo cho lòng mình, đưa ra những quyết định của riêng mình – ẩn ý của điều này là con người không muốn theo con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, hoặc vâng phục quyền tối thượng và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, họ cũng không muốn thờ phượng Đức Chúa Trời như với một Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của con người ngày nay.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

353. Những cảm xúc của con người thật ích kỷ và thuộc về thế giới của bóng tối. Chúng không tồn tại vì ý muốn, càng không vì kế hoạch của Đức Chúa Trời, và như thế con người và Đức Chúa Trời chẳng thể nào so sánh cùng nhau được. Đức Chúa Trời luôn tối thượng và mãi đáng tôn kính, trong khi con người thì mãi tầm thường, mãi vô giá trị. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời luôn hy sinh và cống hiến bản thân Ngài vì con người; tuy nhiên, con người luôn lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời luôn nhận lấy đau đớn vì sự tồn vong của nhân loại, mà con người thì lại không bao giờ đóng góp bất cứ thứ gì vì sự sáng hay công chính. Thậm chí nếu con người có phấn đấu một lúc nào đó, nỗ lực đó cũng quá yếu ớt đến nỗi nó không trụ được dù chỉ một lay động nhẹ, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ chứ không phải vì ai khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời thì luôn vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người chỉ giỏi bày tỏ tất cả những gì xấu xa và tà ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất công chính và tốt đẹp của Ngài, thế mà con người thì tuyệt đối có khả năng phản bội lại sự công chính và lạc khỏi Đức Chúa Trời vào bất kỳ thời điểm hay tình huống nào.

Trích từ “Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

354. Các ngươi đã theo Ta bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ cho Ta chút mảy may nào của lòng trung thành. Thay vào đó, các ngươi chỉ xoay quanh những người mà các ngươi yêu mến và những điều làm các ngươi vui lòng – nhiều đến nỗi vào mọi lúc, mọi nơi các ngươi đi, các ngươi đều giữ chặt chúng trong lòng và chưa bao giờ rời bỏ chúng. Bất kỳ lúc nào các ngươi trở nên háo hức hay đam mê bất kỳ một điều gì mà các ngươi yêu thích, thì nó đều xảy ra trong khi các ngươi đang theo Ta, hay thậm chí trong khi các ngươi đang lắng nghe những lời của Ta. Do đó, Ta nói rằng các ngươi đang sử dụng lòng trung thành mà Ta đòi hỏi ở các ngươi để thay vào đó lại là trung thành và yêu thương “những thú cưng” của mình. Mặc dù các ngươi có thể hi sinh một hay hai thứ cho Ta, nhưng những thứ đó không đại diện cho toàn bộ các ngươi, và không thể hiện rằng các ngươi thực sự trung thành với Ta. Các ngươi bị cuốn vào những công việc mình say mê: Một số người thì trung thành với con trai và con gái họ, những người khác thì với chồng, vợ, của cải, công việc, thượng cấp, địa vị, hay phụ nữ. Các ngươi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay phiền lòng về những thứ các ngươi trung thành; thay vào đó, các ngươi càng trở nên háo hức hơn bao giờ hết để được sở hữu những thứ này nhiều hơn về số lượng, cao hơn về chất lượng, và các ngươi không bao giờ từ bỏ. Ta và những lời của Ta luôn được đẩy lại đằng sau những thứ mà các ngươi say mê. Và các ngươi không còn lựa chọn khác ngoài việc xếp chúng sau cùng. Thậm chí có những người để dành nơi sau cùng này cho những thứ họ trung thành nhưng vẫn chưa khám phá ra. Chưa bao giờ có vết dấu nhỏ nhất của Ta trong trái tim họ. Các ngươi có thể nghĩ rằng Ta đòi hỏi quá nhiều ở các ngươi hoặc là Ta đang kết tội sai các ngươi – nhưng các ngươi đã bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào về thực tế rằng trong lúc các ngươi đang hạnh phúc bên gia đình các ngươi, các ngươi chưa có lần nào trung thành với Ta? Những lúc như vậy, các ngươi có đau khổ không? Khi trái tim các ngươi đang tràn ngập niềm vui, và các ngươi được ban thưởng cho công sức của mình, các ngươi có cảm thấy buồn vì chưa tìm được cho bản thân các ngươi đầy đủ lẽ thật? Khi nào các ngươi đã khóc than vì không nhận được chấp thuận của Ta? Các ngươi giày vò bản thân và chịu đựng đau đớn vì con trai con gái các ngươi, nhưng rồi các ngươi vẫn không thỏa lòng; các ngươi vẫn tin rằng các ngươi chưa cần mẫn thay cho chúng, rằng các ngươi vẫn chưa làm mọi thứ có thể vì chúng. Tuy vậy, với Ta, các ngươi lại luôn chểnh mảng và cẩu thả; Ta chỉ có trong trí nhớ của các ngươi, chứ không tồn tại trong trái tim các ngươi. Các ngươi mãi không bao giờ cảm nhận được sự tận tâm và những nỗ lực của Ta, và các ngươi chưa bao giờ có chút trân trọng những điều đó. Các ngươi chỉ thuần túy ngẫm nghĩ đôi chút và tin rằng như vậy là đủ. “Sự trung thành” như vậy không phải là thứ Ta mong mỏi bao lâu nay, mà là thứ Ta luôn khinh miệt.

Trích từ “Ngươi trung thành với ai?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

355. Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không chỉ trích các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và lựa chọn lẽ thật một cách lưỡng lự, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bản chất thật của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng dao động giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc tranh luận giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, sang và hèn, địa vị và thường dân, được tương trợ và bị gạt sang bên, v.v. Giữa một gia đình đầm ấm và một gia đình tan rã, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và nghĩa vụ, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý muốn quay đầu lại bờ;[a] giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa khái niệm và lẽ thật, lại lần nữa các ngươi chọn vế trước. Đối diện với đủ cách cư xử xấu xa của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Nó đơn giản làm Ta kinh ngạc rằng trái tim các ngươi quá kháng cự để được làm mềm lại. Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và nỗi thất vọng, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được giãi bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và xấu xa, và không chịu buông lỏng sự nắm giữ chúng. Khi ấy, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc thấu đáo việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì quan điểm của các ngươi sẽ là gì? Có phải sẽ vẫn là vế trước? Các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau khổ bất hạnh? Trái tim các ngươi có còn chút hơi ấm nào không? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để xoa dịu trái tim Ta?

Trích từ “Ngươi trung thành với ai?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

356. Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm. Vài người quá háo hức muốn khấu đầu xuống đất, cúi lạy trước Đức Chúa Trời nhằm đạt được một đích đến tốt đẹp. Ta có thể đồng cảm với sự háo hức của các ngươi, một sự háo hức không cần phải diễn đạt bằng lời. Đó chẳng là gì hơn ngoài việc các ngươi không muốn xác thịt mình rơi vào thảm họa, và các ngươi càng chẳng muốn rơi vào sự trừng phạt đời đời trong tương lai. Các ngươi chỉ hy vọng được cho phép bản thân mình sống tự do hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Và vì thế các ngươi đặc biệt muộn phiền mỗi khi đích đến được nhắc đến, vô cùng lo sợ rằng nếu không đủ chú tâm, các ngươi có thể xúc phạm Đức Chúa Trời và như thế phải chịu hình phạt thích đáng. Các ngươi đã không ngần ngại thỏa hiệp vì đích đến của mình, và thậm chí nhiều người trong các ngươi, những kẻ từng ranh ma và xấc xược, đột nhiên lại trở nên đặc biệt hòa nhã và chân thành; bộ dạng chân thành của các ngươi khiến người ta ớn lạnh tận xương tủy. Tuy vậy, các ngươi hết thảy đều có tấm lòng “trung thực”, và các ngươi đã liên tục mở lòng với Ta về các bí mật trong lòng mà không giữ lại bất kỳ điều gì, dù là sự than phiền, dối trá, hay sùng bái. Nói chung, các ngươi đều thẳng thắn “thú nhận” với Ta những điều nằm thâm sâu nhất trong bản tính nội tại của các ngươi. Dĩ nhiên, Ta chẳng bao giờ lảng tránh những thứ như thế, vì đối với Ta chúng đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Các ngươi thà đi vào biển lửa vì đích đến cuối cùng của mình hơn là mất một cọng tóc lẻ để được Đức Chúa Trời chấp thuận. Không phải là Ta quá giáo điều với các ngươi, mà là các ngươi quá thiếu một tấm lòng sùng kính để đối mặt với mọi việc Ta làm. Các ngươi có thể không hiểu những gì Ta vừa phán bảo, vậy để Ta cho các ngươi một lời giải thích đơn giản: Cái các ngươi cần không phải là lẽ thật và sự sống, cũng không phải là những nguyên tắc để hành xử, càng chẳng phải là công tác khổ nhọc của Ta. Mà đúng hơn, cái các ngươi cần là tất cả những gì các ngươi sở hữu nơi xác thịt – tiền tài, địa vị, gia đình, hôn nhân, v.v. Các ngươi hoàn toàn gạt bỏ lời nói và việc làm của Ta, thế nên Ta có thể tóm gọn đức tin của các ngươi trong một từ: hời hợt. Các ngươi sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được những điều mà các ngươi hết lòng tận tâm, nhưng Ta đã phát hiện ra rằng các ngươi sẽ chẳng làm như thế cho những việc liên quan đến niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Thay vào đó, các ngươi chỉ tận tụy một cách tương đối, và nhiệt thành một cách tương đối. Vì thế mà Ta nói rằng những kẻ thiếu một tấm lòng tuyệt đối chân thành là những kẻ thất bại trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận – trong số các ngươi có nhiều kẻ thất bại không nào?

Các ngươi phải biết rằng thành công trong niềm tin vào Đức Chúa Trời đạt được là nhờ những hành động của chính con người; khi con người không thành công mà thay vào đó là thất bại, đó cũng lại là do hành động của chính họ, và những nhân tố khác không đóng một vai trò gì. Ta tin rằng các ngươi sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để hoàn thành được việc gì đó vốn khó khăn hơn và kéo theo nhiều đau khổ hơn là tin vào Đức Chúa Trời, và các ngươi sẽ rất nghiêm túc với việc đó, rất nghiêm túc đến nỗi các ngươi sẽ không sẵn lòng tha thứ bất cứ lỗi lầm gì; những điều này là kiểu nỗ lực không ngừng mà tất cả các ngươi đã thực hiện trong đời sống của riêng mình. Các ngươi thậm chí có khả năng lừa dối xác thịt của Ta trong những hoàn cảnh mà các ngươi hẳn sẽ chẳng lừa dối bất kỳ ai trong gia đình của chính các ngươi. Đây là hành xử nhất quán của các ngươi và là nguyên tắc mà các ngươi sống. Chẳng phải các ngươi vẫn đang dựng lên một vẻ ngoài giả tạo để lừa dối Ta vì đích đến của các ngươi, hầu cho đích đến của các ngươi được hoàn toàn đẹp đẽ và là mọi thứ các ngươi khao khát sao? Ta nhận ra rằng lòng sùng kính của các ngươi chỉ là tạm bợ, và sự chân thành của các ngươi cũng vậy. Chẳng phải sự quyết tâm của các ngươi và cái giá mà các ngươi trả là chỉ là cho thời khắc hiện tại chứ không phải cho tương lao sao? Các ngươi chỉ muốn nỗ lực lần sau cùng để phấn đấu nhằm bảo đảm một đích đến tốt đẹp, với mục đích duy nhất là thực hiện một cuộc đổi chác. Các ngươi không thực hiện nỗ lực này để tránh mang nợ lẽ thật, và càng không phải để báo đáp Ta vì cái giá Ta đã trả. Tóm lại, các ngươi chỉ sẵn sàng viện đến các mưu mẹo khôn khéo để đạt được những gì mình muốn, chứ không sẵn sàng chiến đấu công khai vì nó. Đây chẳng phải là ao ước thật tâm của các ngươi sao? Các ngươi không được ngụy tạo bản thân mình, cũng không được vắt óc nghĩ về đích đến của mình đến mức không thể ăn ngon ngủ yên. Chẳng phải sự thật là kết cục của các ngươi sẽ được định đoạt vào thời điểm cuối cùng sao?

Trích từ “Về đích đến” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

357. Mỗi một ngày, những việc làm và suy nghĩ của từng người một đều được dõi theo bởi con mắt của Ngài, và đồng thời, cũng đang chuẩn bị cho ngày mai của chính họ. Đây là con đường mà tất cả những ai đang sống phải đi; đây là con đường Ta đã định trước cho tất cả, và không ai có thể thoát khỏi nó hay được miễn trừ. Lời Ta đã phán là vô số, và hơn nữa, công việc Ta đã làm là vô kể. Mỗi ngày, Ta quan sát từng người thực hiện một cách tự nhiên tất cả những điều họ phải làm theo bản tính vốn có của họ và những diễn biến của bản tính họ. Vô tình, nhiều người đã đi “đúng đường” mà Ta đặt ra để làm rõ những loại người khác nhau. Những loại người khác nhau này Ta đã từ lâu đặt vào những môi trường khác nhau, và ở những vị trí tương ứng của họ, từng người đã thể hiện những thuộc tính vốn có của họ. Không có ai trói buộc họ, không ai dụ dỗ họ. Họ hoàn toàn tự do và những gì họ bày tỏ đều đến một cách tự nhiên. Chỉ có một điều giữ họ trong tầm kiểm soát: lời của Ta. Vì thế, một số người miễn cưỡng đọc lời của Ta, không bao giờ thực hành chúng, làm thế chỉ để né tránh cái chết. Trong khi đó, số khác nhận thấy khó để chịu đựng qua những ngày mà không có lời của Ta để hướng dẫn và chu cấp cho họ, và vì vậy họ tự nhiên giữ lấy lời của Ta mọi lúc. Khi thời gian trôi qua, họ khám phá ra bí mật của đời người, đích đến của nhân loại, và giá trị của việc làm người. Đây đơn giản là cách nhân loại ở trong sự hiện diện của lời Ta, và Ta chỉ đơn thuần để cho mọi sự tự tiến triển. Ta không làm bất cứ việc gì ép buộc con người phải biến lời Ta thành nền tảng cho sự tồn tại của họ. Vì vậy, những người chưa bao giờ có lương tâm, và những người mà sự tồn tại của họ chưa bao giờ có bất kỳ giá trị gì, cả gan gạt bỏ lời của Ta và làm điều họ muốn sau khi lặng lẽ quan sát cách mọi thứ diễn ra. Họ bắt đầu trở nên chán ngán lẽ thật và mọi điều đến từ Ta. Hơn thế nữa, họ trở nên chán phải ở trong nhà của Ta. Vì đích đến của họ, và để trốn tránh sự trừng phạt, những người này tạm trú trong nhà của Ta một thời gian, ngay cả khi họ đang phụng sự. Tuy nhiên, những ý định và hành động của họ không bao giờ thay đổi. Điều này càng làm tăng ham muốn của họ về những phước lành, và làm tăng ham muốn bước vào vương quốc một lần và ở lại đời đời sau đó – thậm chí bước vào cõi thiên đàng vĩnh cửu. Họ càng khao khát ngày của Ta đến sớm, họ càng cảm thấy rằng lẽ thật đã trở thành một trở ngại, một vật cản trên đường của họ. Họ khó có thể chờ để được bước chân vào vương quốc để mãi mãi tận hưởng những phước lành của vương quốc thiên đàng – hết thảy đều không cần theo đuổi lẽ thật hoặc chấp nhận sự phán xét cùng hình phạt và hơn hết, không cần phải khúm núm trong nhà của Ta và làm như Ta ra lệnh. Những người này vào nhà của Ta không phải để thỏa khao khát tìm kiếm lẽ thật, cũng không phải để hợp tác với sự quản lý của Ta; mục đích của họ chỉ đơn thuần là trở thành một trong những người sẽ không bị hủy diệt trong thời đại sắp tới. Do đó, tấm lòng của họ chưa từng biết lẽ thật là gì, hoặc làm thế nào để chấp nhận lẽ thật. Đây là lý do vì sao những người như thế chưa từng thực hành lẽ thật hoặc nhận ra mức độ bại hoại sâu sắc của họ, và vẫn trú trong nhà của Ta như “những tôi tớ” xuyên suốt. Họ “kiên nhẫn” chờ đợi ngày của Ta đến và không mệt mỏi khi họ bị quăng quật bởi cách thức làm việc của Ta. Nhưng cho dù những nỗ lực của họ lớn đến đâu hay họ đã trả cái giá thế nào, không một ai từng thấy họ chịu khổ cho lẽ thật hoặc cho đi mọi thứ vì Ta. Trong lòng mình, họ nóng lòng muốn được thấy ngày Ta đặt dấu chấm hết cho thời đại cũ và hơn thế nữa, không thể chờ để tìm hiểu quyền năng và thẩm quyền của Ta vĩ đại ra sao. Điều mà họ chưa từng vội vã làm là thay đổi bản thân họ và theo đuổi lẽ thật. Họ yêu thích những điều Ta chán ngán, và chán ngán những điều Ta yêu thích. Họ ao ước những điều Ta căm ghét, nhưng lại sợ mất đi những điều Ta ghê tởm. Họ sống trong thế giới hiểm ác này, chưa từng căm ghét với nó, và lại còn vô cùng sợ Ta sẽ hủy diệt nó. Giữa những ý định mâu thuẫn của họ, họ yêu thế giới mà Ta ghê tởm này, nhưng cũng lại nóng lòng muốn Ta hủy diệt nó sớm nhất có thể, để họ có thể được miễn cho không phải chịu đựng sự hủy diệt và được cải hóa thành chúa tể của thời đại tiếp theo, trước khi họ đi lạc khỏi con đường thật. Đây là bởi vì họ không yêu lẽ thật và chán ngán mọi điều đến từ Ta. Họ có thể trở thành “những người vâng lời” trong một thời gian ngắn để không mất phước, nhưng sự mong ngóng phước lành của họ, và nỗi khiếp sợ bị diệt vong và sa vào hồ lửa hừng hực thì không bao giờ có thể che đậy được. Khi ngày của Ta đến gần, nỗi khát khao của họ dần dà ngày càng lớn mạnh hơn. Và thảm họa càng lớn, thì nó càng khiến họ bất lực, không biết bắt đầu từ đâu để khiến Ta vui mừng và tránh mất đi những phước lành mà họ đã ao ước từ lâu. Những người như thế háo hức hành động để phục vụ như người tiên phong ngay sau khi tay Ta bắt đầu công việc. Họ chỉ nghĩ đến việc xông pha lên ngay tiền tuyến của đạo quân, vô cùng sợ rằng Ta sẽ không nhìn thấy họ. Họ làm và nói những điều họ cho là đúng, không hề biết rằng những việc làm và hành động của họ chưa từng liên quan đến lẽ thật, và rằng những việc làm của họ chỉ có phá vỡ và làm gián đoạn kế hoạch của Ta. Họ có thể đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, và có thể thật trong ý chí và ý định chịu gian khổ của họ, nhưng không có gì họ làm liên quan đến Ta, vì Ta chưa từng thấy rằng những việc làm của họ xuất phát từ những ý định tốt đẹp, Ta lại càng không thấy họ đặt bất kỳ thứ gì lên bàn thờ của Ta. Đó là những việc họ đã làm trước mặt Ta trong nhiều năm qua.

Trích từ “Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

358. Trong nhiều năm công tác của Ta, con người đã đạt được nhiều, và đã từ bỏ nhiều, nhưng Ta vẫn nói rằng họ không thật sự tin ở Ta. Vì con người chỉ đơn thuần thừa nhận Ta là Đức Chúa Trời ngoài miệng, nhưng họ bất đồng với những lẽ thật mà Ta phán bảo, và hơn nữa, còn không thực hành những lẽ thật mà Ta yêu cầu ở họ. Có nghĩa là con người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà không phải của lẽ thật; con người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà không phải của sự sống; con người chỉ thừa nhận danh của Đức Chúa Trời, mà không phải thực chất của Ngài. Ta khinh bỉ họ vì sự sốt sắng của họ, vì họ chỉ dùng những lời lẽ êm tai để phỉnh gạt Ta; chẳng ai trong số họ thực sự thờ phượng Ta. Lời nói của các ngươi chứa đựng sự mê dụ của loài rắn; hơn thế, chúng kiêu căng tột độ, như một lời tuyên bố thật sự của thiên sứ trưởng. Còn nữa, những việc làm của các ngươi thối nát đến mức ô nhục; các ham muốn vô độ và những ý định tham lam của các ngươi nghe rất chối tai. Hết thảy các ngươi đã trở thành những loài sâu mọt trong nhà của Ta, những vật đáng bị đào thải trong ghê tởm. Bởi chẳng ai trong các ngươi yêu lẽ thật; thay vào đó, các ngươi muốn được ban phước, muốn được lên thiên đàng, và muốn chứng kiến khải tượng tuyệt diệu của Đấng Christ đang thực hiện quyền năng của Ngài trên đất. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ xem những kẻ như các ngươi, những kẻ tận cùng bại hoại, những kẻ chẳng biết Đức Chúa Trời là gì, thì có thể xứng đáng đi theo Đức Chúa Trời được không? Làm sao các ngươi có thể lên được thiên đàng? Làm sao các ngươi xứng đáng được nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ, những cảnh tượng với sự huy hoàng chưa từng có? Miệng lưỡi các ngươi đầy những lời giả dối và rác rưởi, những lời phản bội và ngạo mạn. Chẳng bao giờ các ngươi nói những lời chân thành với Ta, không một lời thánh thiện, không một lời quy phục Ta sau khi đã cảm nghiệm lời Ta. Cuối cùng thì đức tin của các ngươi là gì? Trong lòng các ngươi không có gì ngoài ham muốn và tiền bạc, và không có gì ngoài những thứ vật chất trong đầu óc các ngươi. Hằng ngày, các ngươi tính toán để lấy cho được thứ gì đó từ Ta. Hằng ngày, các ngươi tính toán bao nhiêu của cải và bao nhiêu vật chất đã có được từ Ta. Hằng ngày, các ngươi trông đợi hằng thêm nhiều những ân phước đến để các ngươi có thể hưởng thụ những thứ có thể tận hưởng được, với số lượng nhiều hơn và tiêu chuẩn cao hơn. Không phải Ta hiện diện trong tâm tư các ngươi từng giây từng phút, cũng chẳng phải lẽ thật từ Ta, mà là người chồng hoặc vợ của các ngươi, con cái của các ngươi, và những thứ các ngươi ăn mặc. Các ngươi nghĩ về cách để các ngươi có thể có được sự thụ hưởng mãi nhiều hơn nữa và cao hơn nữa. Nhưng ngay cả khi các ngươi đã no nê vỡ bụng rồi, chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác chết sao? Cả khi các ngươi đã tô điểm vẻ ngoài của bản thân trong trang phục đẹp đẽ như vậy, chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác biết đi không có sự sống đó sao? Các ngươi nhọc công vì cái bao tử đến tận khi tóc điểm bạc, thế mà chẳng ai trong các ngươi hy sinh dù một cọng tóc cho công tác của Ta. Các ngươi cứ luôn bận rộn, nhọc thân vắt óc vì xác thịt của bản thân, và vì con cái các ngươi – mà chẳng một ai trong các ngươi tỏ ra lo lắng hay bận tâm đến ý muốn của Ta. Thứ gì mà các ngươi vẫn còn mong nhận lãnh từ Ta?

Trích từ “Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

359. Ta đã bày tỏ rất nhiều lời, và cũng đã bày tỏ ý muốn và tâm tính của Ta, ấy vậy mà ngay cả như thế, con người vẫn không thể biết Ta và tin Ta. Hoặc, có thể nói, con người vẫn không thể vâng lời Ta. Những người sống trong Kinh Thánh, những người sống trong luật pháp, những người sống trên cây thập tự, những người sống theo giáo lý, những người sống giữa công tác Ta làm ngày nay – ai trong số họ tương hợp với Ta? Các ngươi chỉ nghĩ đến việc nhận lãnh phúc lành và phần thưởng, mà không bao giờ dành ý nghĩ nào cho cách thực sự tương hợp với Ta, hoặc cách để ngăn bản thân các ngươi khỏi chống đối Ta. Ta rất thất vọng ở các ngươi, bởi Ta đã cho các ngươi quá nhiều, nhưng Ta lại có được quá ít từ các ngươi. Sự dối trá, kiêu ngạo, tham lam, những ham muốn vô độ, sự phản bội, sự bất tuân của các ngươi – điều nào trong đây có thể thoát khỏi sự chú ý của Ta? Các ngươi tắc trách với Ta, các ngươi lừa phỉnh Ta, các ngươi xúc phạm Ta, các ngươi vòi vĩnh Ta, các ngươi đòi hỏi Ta, các ngươi cưỡng đoạt của tế lễ từ Ta – làm sao ác tâm như thế có thể tránh được sự trừng phạt của Ta? Hết thảy việc hành ác của các ngươi là bằng chứng cho sự thù nghịch của các ngươi chống lại Ta và là bằng chứng cho sự không tương hợp của các ngươi với Ta. Mỗi người các ngươi đều tin rằng bản thân mình rất tương hợp với Ta, nhưng nếu đúng như thế, vậy thì bằng chứng không thể bác bỏ như thế kia sẽ áp dụng cho ai? Các ngươi tin bản thân mình sở hữu sự chân thành và lòng trung thành tột bậc với Ta. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi quá tốt bụng, quá giàu lòng trắc ẩn, và đã hiến dâng quá nhiều cho Ta. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã làm quá đủ cho Ta. Nhưng các ngươi có bao giờ mang điều này ra so sánh với những hành vi của các ngươi chưa? Ta nói các ngươi rất kiêu ngạo, rất tham lam, rất hời hợt; những mánh khóe mà các ngươi lừa phỉnh Ta rất tài lanh, và các ngươi có rất nhiều ý định đê tiện và phương cách đê tiện. Lòng trung thành của các ngươi quá ít ỏi, sự sốt sắng của các ngươi quá nhat nhẽo, và lương tâm của các ngươi thì thậm chí còn thiếu nhiều hơn. Trong lòng các ngươi có quá nhiều ác tâm, và không tha cho ai khỏi ác tâm của các ngươi, ngay cả Ta. Các ngươi chặn Ta ngoài cửa vì con cái, vợ chồng các ngươi, hay sự bảo vệ bản thân của các ngươi. Thay vì quan tâm đến Ta, các ngươi quan tâm đến gia đình, con cái, địa vị, tương lai, và sự hài lòng của bản thân các ngươi. Các ngươi từng nghĩ đến Ta khi nào như các ngươi đã nói hay tỏ vẻ? Vào những ngày lạnh giá, đầu óc các ngươi hướng về con cái, chồng vợ, hay cha mẹ các ngươi. Vào những ngày nắng gắt, Ta cũng không có chỗ trong ý nghĩ của các ngươi. Khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, ngươi nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên gia đình của ngươi. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta chưa? Ngươi từng nghĩ đến Ta khi nào? Có bao giờ ngươi từng dâng hiến bản thân mình, bằng bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta chưa? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta? Đâu là thực tế sự vâng lời của ngươi với Ta? Khi nào những dự định của ngươi không phải là để có được phúc lành của Ta? Các ngươi lừa phỉnh và dối gạt Ta, các ngươi đùa giỡn với lẽ thật, che đậy sự hiện hữu của lẽ thật, và phản bội lại thực chất của lẽ thật. Điều gì chờ đợi các ngươi trong tương lai khi đối nghịch với Ta theo cách này? Các ngươi đơn thuần tìm kiếm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ, và đơn thuần tìm kiếm một niềm tin mơ hồ, nhưng các ngươi không tương hợp với Đấng Christ. Chẳng lẽ ác tâm của các ngươi sẽ không gây ra sự trừng phạt giống như những gì kẻ ác đáng bị sao? Vào lúc đó, các ngươi sẽ nhận ra rằng chẳng ai không tương hợp với Đấng Christ mà có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, và các ngươi sẽ phát hiện ra dạng trừng phạt nào sẽ giáng trên những kẻ đối nghịch với Đấng Christ.

Trích từ “Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

360. Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính sa-tan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Sa-tan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người, và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Sa-tan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi, và họ vẫn nghĩ rằng: “Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác, và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời”. Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. Chẳng phải tư tưởng và quan điểm hiện nay của các ngươi giống y như vậy sao? “Vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi nên nhận được cơn mưa phước lành và nên được bảo đảm rằng địa vị của tôi không bao giờ trượt dốc và rằng nó vẫn cao hơn so với những người không tin”. Các ngươi đã không nuôi dưỡng loại quan điểm đó trong các ngươi chỉ trong một hoặc hai năm, mà trong nhiều năm. Lối tư duy đổi chác của các ngươi quá phát triển. Mặc dù ngày nay các ngươi đã đến được bước này, nhưng các ngươi vẫn chưa buông bỏ được địa vị mà lại liên tục cố gắng dò hỏi về nó, và quan sát nó hàng ngày, với nỗi lo sợ sâu sắc rằng một ngày nào đó, địa vị của các ngươi sẽ bị mất và danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại. Con người chưa bao giờ gác lại mong muốn được thoải mái của mình. … Ngươi càng tìm kiếm theo cách này, ngươi gặt hái càng ít. Một người càng khao khát địa vị, họ sẽ càng bị xử lý nghiêm khắc hơn và họ sẽ càng phải trải qua sự tinh luyện đặc biệt. Những người như thế thật vô giá trị! Họ phải bị xử lý và phán xét một cách thích đáng để họ hoàn toàn buông bỏ những điều này. Nếu các ngươi theo đuổi cách này cho đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ không gặt hái được gì. Những ai không theo đuổi sự sống thì không thể được chuyển hóa, và những ai không khao khát lẽ thật thì không thể có được lẽ thật. Ngươi không tập trung vào việc theo đuổi sự chuyển hóa và lối vào cá nhân, mà thay vào đó lại tập trung vào những ham muốn vô độ và những thứ kìm hãm tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời và ngăn cản ngươi đến gần Ngài. Những điều đó có thể chuyển hóa ngươi không? Chúng có thể đem ngươi vào vương quốc không?

Trích từ “Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

361. Con người sống giữa sự sáng, nhưng họ không nhận thức được sự quý giá của sự sáng. Họ không biết gì về thực chất của sự sáng, nguồn của sự sáng, và hơn nữa, sự sáng thuộc về ai. Khi Ta ban sự sáng giữa con người, Ta lập tức xem xét các điều kiện trong con người: Nhờ sự sáng, hết thảy mọi người đang thay đổi, phát triển, và đã rời khỏi bóng tối. Ta nhìn vào mọi ngóc ngách của vũ trụ và thấy những ngọn núi chìm trong sương mù, những vùng nước bị đóng băng trong giá lạnh, và bởi sự sáng đến, con người nhìn về hướng Đông, để họ có thể khám phá ra thứ gì quý giá hơn – tuy vậy con người vẫn không có khả năng nhận biết được một định hướng rõ ràng trong màn sương. Bởi vì toàn bộ thế giới bị che phủ bởi sương mù, nên khi Ta nhìn từ giữa những đám mây, không bao giờ có một người nào phát hiện ra sự hiện hữu của Ta. Con người đang tìm kiếm điều gì đó trên đất; dường như họ đang kiếm ăn; dường như họ chủ định chờ đợi Ta đến – nhưng mà họ không biết ngày của Ta, và chỉ có thể thường xuyên trông vào ánh sáng le lói ở phương Đông. Trong tất cả các dân tộc, Ta tìm kiếm những người thực sự hợp lòng Ta. Ta đi lại giữa tất cả các dân tộc, và sống giữa tất cả các dân tộc, nhưng con người trên đất vẫn bình an vô sự, và vì thế không có ai thực sự hợp lòng Ta. Con người không biết cách quan tâm đến ý muốn của Ta, họ không thể thấy những hành động của Ta và họ không thể di chuyển trong sự sáng và được sự sáng soi rọi. Mặc dù con người luôn trân trọng những lời Ta, nhưng họ không có khả năng nhìn thấu những thủ đoạn giả dối của Sa-tan; bởi vì vóc giạc của con người quá nhỏ bé, họ không thể làm những gì lòng mình mong muốn. Con người chưa bao giờ chân thành yêu mến Ta. Khi Ta tán dương họ, họ cảm thấy bản thân không xứng đáng, nhưng điều này không khiến họ cố thỏa lòng Ta. Họ đơn thuần chỉ giữ trong tay “địa vị” mà Ta đã ban cho họ và nghiên cứu nó kỹ lưỡng; vô cảm với sự đáng mến của Ta, thay vào đó họ vẫn cứ tiếp tục ngốn những ơn phước trong địa vị của mình. Đây chẳng phải là thiếu sót của con người sao? Khi núi di chuyển, chúng có thể đi đường vòng vì lợi ích địa vị của ngươi không? Khi nước chảy, chúng có thể ngừng lại trước địa vị của con người không? Có lẽ nào trời và đất bị đảo ngược bởi địa vị của con người? Ta đã từng thương xót con người, hết lần này đến lần khác – nhưng không ai trân quý hay quý trọng điều này. Họ chỉ đơn thuần nghe điều đó như một câu chuyện, hoặc đọc nó như một cuốn tiểu thuyết. Những lời Ta thực sự không chạm đến nhân tâm sao? Những lời phán của Ta thực sự không có tác dụng sao? Có lẽ nào không ai tin vào sự tồn tại của Ta? Con người không yêu chính bản thân mình; mà thay vào đó, họ kết hợp với Sa-tan để tấn công Ta, và dùng Sa-tan như một “tài sản” để phục vụ Ta. Ta sẽ nhìn thấu hết tất cả các thủ đoạn giả dối của Sa-tan, và ngăn con người trên đất chấp nhận những sự dối trá của Sa-tan, để cho họ không chống đối Ta vì sự tồn tại của nó.

Trích từ “Chương 22” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

362. Nhiều người sau lưng Ta thèm thuồng ơn phúc của địa vị, chúng nhồi nhét thức ăn vào người, chúng thích ngủ và quan tâm từng chút đến xác thịt, luôn sợ rằng không có lối thoát cho xác thịt. Chúng không thực hiện phận sự đúng đắn của chúng trong hội thánh, nhưng ăn bám hội thánh, còn không thì chúng quở trách anh chị em chúng bằng lời của Ta, hống hách với người khác từ địa vị quyền thế. Những kẻ này cứ nói rằng chúng đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và luôn nói rằng chúng là thân cận của Đức Chúa Trời – việc này chẳng lố bịch sao? Nếu ngươi có ý định tốt, nhưng không thể hầu việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi thật ngu ngốc; nhưng nếu ý định của ngươi không đúng đắn và ngươi vẫn nói rằng ngươi hầu việc Đức Chúa Trời, thì ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và ngươi phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Ta không có sự thương cảm đối với những kẻ như thế! Trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ăn bám, luôn thèm thuồng sự thoải mái xác thịt và không hề ngó ngàng đến điều Đức Chúa Trời quan tâm. Chúng luôn tìm kiếm điều có lợi cho chúng và không hề để ý đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng không chấp nhận sự giám sát của Thần của Đức Chúa Trời trong mọi thứ chúng làm. Chúng luôn mưu mô và lừa dối anh chị em mình. Chúng làm người hai mặt, như con cáo trong vườn nho, luôn trộm nho và giẫm đạp vườn. Những người như thế có thể làm thân cận của Đức Chúa Trời chăng? Ngươi có thích hợp nhận ơn phúc của Đức Chúa Trời? Ngươi không nhận trọng trách nào cho cuộc đời và hội thánh, thì ngươi có thích hợp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Ai còn dám tin cậy một người như ngươi? Khi ngươi hầu việc như thế, Đức Chúa Trời có dám phó thác nhiệm vụ to tát hơn cho ngươi chăng? Không phải làm vậy sẽ gây chậm trễ cho công tác sao?

Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

363. Hầu hết mọi người thậm chí còn nói về những điều kiện trong sự hầu việc Đức Chúa Trời của họ: Họ không quan tâm Ngài là Đức Chúa Trời hay là con người, và họ chỉ nói về những điều kiện của riêng họ, và chỉ tìm cách thỏa mãn những ham muốn của riêng họ. Khi các ngươi nấu ăn cho Ta, thì các ngươi đòi tiền công phục vụ, khi các ngươi chạy vì Ta, thì các ngươi đòi tiền công cho việc chạy, khi các ngươi làm việc cho Ta thì các ngươi đòi tiền công làm việc, khi các ngươi giặt quần áo của Ta thì các ngươi đòi tiền công giặt giũ, khi các ngươi dâng cho hội thánh thì các ngươi đòi hỏi những khoản thu hồi, khi các ngươi diễn thuyết thì các ngươi đòi tiền công của diễn giả, khi các ngươi phân phát những quyển sách thì các ngươi đòi tiền công phân phối, và khi các ngươi viết thì các ngươi đòi tiền nhuận bút. Với những người Ta đã xử lý thậm chí còn đòi Ta bồi thường, còn những người đã được cho về nhà thì đòi đền bù cho sự tổn hại đến danh của họ; những người chưa lập gia đình thì đòi của hồi môn, hoặc là sự bồi thường cho tuổi trẻ đã mất của họ; những người giết một con gà đòi hỏi tiền công của người mổ thịt, những người chiên xào thức ăn thì đòi tiền công xào nấu, và những người làm món súp thì cũng đòi tiền công cho việc đó… Đây là nhân tính cao cả và mạnh mẽ của các ngươi, và đây là những hành động do lương tâm nồng ấm của các ngươi sai khiến. Ý thức của các ngươi ở đâu? Nhân tính của các ngươi ở đâu? Để Ta nói cho các ngươi biết! Nếu các ngươi cứ tiếp tục như thế này, Ta sẽ ngừng làm việc giữa các ngươi. Ta sẽ không làm việc giữa một bầy thú đội lốt người, Ta sẽ không chịu khổ đến thế cho một nhóm người có gương mặt đẹp đẽ che giấu lòng lang dạ sói như vậy, Ta sẽ không chịu đựng một bầy thú vật không có chút khả năng được cứu rỗi như thế. Ngày mà Ta quay lưng lại với các ngươi là ngày các ngươi chết, đó là ngày bóng tối giáng trên các ngươi, và là ngày các ngươi bị sự sáng từ bỏ. Để Ta nói cho các ngươi biết! Ta sẽ không bao giờ nhân từ với một nhóm như của các ngươi, một nhóm còn thấp kém hơn cả thú vật! Có những giới hạn trong lời và hành động của Ta, và với nhân tính và lương tâm của các ngươi như hiện nay, Ta sẽ không làm thêm việc nào nữa, vì các ngươi quá thiếu lương tâm, các ngươi đã khiến Ta đau quá nhiều, và hành vi hèn hạ của các ngươi cũng làm Ta quá gớm ghiếc. Những kẻ thiếu nhân tính và lương tâm như thế sẽ không bao giờ có một cơ hội được cứu rỗi; Ta sẽ không bao giờ cứu những kẻ vô tâm và vô ơn như thế. Khi ngày của Ta đến, Ta sẽ trút những ngọn lửa hừng cho đến đời đời của Ta trên con cái của kẻ bất tuân đã từng khiêu khích cơn thạnh nộ phừng phừng của Ta, Ta sẽ áp đặt hình phạt đời đời của Ta trên những con vật đã từng công kích Ta và từ bỏ Ta, với ngọn lửa thịnh nộ của Ta, Ta sẽ đốt cháy đến đời đời những đứa con của kẻ bất tuân, những kẻ đã từng ăn và sống cùng Ta nhưng chẳng tin Ta, những kẻ sỉ nhục và phản bội Ta. Ta sẽ bắt những ai chọc giận Ta phải chịu hình phạt của Ta, Ta sẽ trút toàn bộ sự nóng giận của Ta trên những con thú đã từng muốn đứng ngang hàng bên Ta nhưng không thờ phượng hay vâng lời Ta, cây gậy Ta dùng đánh con người sẽ giáng trên những con vật đã từng vui hưởng sự chăm sóc của Ta và đã từng vui hưởng những lẽ mầu nhiệm Ta đã phán, và những kẻ đã từng đã cố lấy những thú vui vật chất từ Ta. Ta sẽ không tha thứ cho ai cố chiếm lấy vị trí của Ta; Ta sẽ không tha mạng cho những ai cố giành lấy thức ăn và quần áo từ Ta.

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

364. Nhân loại thật tàn độc! Sự đồng lõa và cấu kết, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã nói, không ai có được ý thức cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, triển vọng tương lai, địa vị, hư vinh, và tiền bạc của họ, để có được cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay thải loại những người khác để bảo vệ địa vị của mình? Và do vậy, Đức Chúa Trời đã bị ép án tử vô số lần, và vô số tên quan tòa dã man đã kết án Đức Chúa Trời và một lần nữa đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Bao nhiêu người có thể được gọi là công chính bởi họ thật sự hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời?

Trích từ “Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

365. Các ngươi có bao giờ nhận ra việc các ngươi đang làm ngày nay không: là tác oai tác quái khắp cõi đất, lập mưu chống lại nhau, lừa dối lẫn nhau, cư xử phụ bạc, lén lút và vô liêm sỉ; không biết lẽ thật; cư xử quanh co và gian trá; nịnh bợ; tự thị, tự cao; cuồng vọng; hành xử man rợ như dã thú trên núi và thô bạo như vua quái thú, những hành vi này chẳng lẽ xứng hợp với một con người hay sao? Các ngươi thật thô lỗ và không biết lý lẽ. Các ngươi chưa hề trân quý lời của Ta, nhưng thay vào đó lại có thái độ khinh khỉnh với lời của Ta. Những thành quả, nhân sinh chân chính và hy vọng tươi đẹp phát xuất được từ đâu nơi thái độ này chứ? Sự tưởng tượng ngông cuồng của ngươi sẽ thật sự giải cứu ngươi khỏi miệng hùm sao? Nó sẽ thật sự giải cứu ngươi khỏi ngọn lửa phừng sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ sa ngã lúc này nếu như đã thật tâm xem công tác của Ta là kho báu vô giá sao? Có thể nào số mệnh của ngươi thật sự không thể thay đổi? Ngươi cam tâm chết với những sự ân hận như thế hay sao?

Trích từ “Thực chất và thân phận con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

366. Mỗi người trong số các ngươi đã leo lên vị trí đứng đầu đám đông; các ngươi đã lên làm ông tổ bà tổ của dân chúng. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự tôn kính Ta trong lòng mình, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không?

Trích từ “Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

367. Điều các ngươi thấy hôm nay chỉ là lưỡi gươm sắc nhọn từ miệng Ta. Các ngươi vẫn chưa thấy cây gậy trong tay Ta hay ngọn lửa mà Ta dùng để thiêu đốt con người, và đó là lý do tại sao các ngươi vẫn kiêu ngạo và không có thái độ đúng mực trước Ta. Đó là lý do tại sao các ngươi vẫn chiến đấu với Ta trong ngôi nhà của Ta, tranh luận bằng miệng lưỡi con người về điều mà Ta đã nói bằng miệng Ta. Con người không kính sợ Ta, và mặc dù tiếp tục lao vào đối địch với Ta ngay cả ngày hôm nay, họ vẫn không hề biết sợ. Các ngươi có cái răng cái lưỡi bất chính trong miệng các ngươi. Lời nói và việc làm của các ngươi giống như của loài rắn độc đã dụ Ê-va mắc tội. Các ngươi đòi ăn miếng trả miếng với nhau, và các ngươi vật lộn trước Ta để tranh giành địa vị, danh tiếng, và lợi lộc cho bản thân, nhưng các ngươi không biết rằng Ta đang ngầm theo dõi những lời nói và việc làm của các ngươi. Ngay cả trước khi các ngươi đến trước Ta, Ta đã thăm dò tận đáy lòng dạ các ngươi. Con người luôn mong muốn thoát khỏi sự nắm giữ của bàn tay Ta và tránh bị mắt Ta quan sát, nhưng Ta chưa từng lẩn tránh lời nói hay việc làm của con người. Thay vào đó, Ta chủ ý để cho những lời nói và việc làm đó đi vào mắt Ta, để Ta có thể hành phạt sự bất chính của con người và thực hiện phán xét đối với sự dấy loạn của họ. Do đó, những lời nói và việc làm bí mật của con người vẫn luôn hiển hiện trước ngai phán xử của Ta, và sự phán xét của Ta chưa từng rời con người, bởi vì sự dấy loạn của họ là quá mức. Công tác của Ta là thiêu đốt và làm cho tinh sạch tất cả những lời nói được thốt ra và những việc làm được con người thực hiện trước Thần của Ta. Theo cách này,[b] khi Ta rời khỏi thế gian, con người vẫn sẽ duy trì được sự trung thành của họ với Ta, và vẫn sẽ phụng sự Ta như bầy tôi sùng đạo của Ta vẫn làm trong công tác của Ta, cho phép công tác của Ta trên thế gian tiếp tục cho đến ngày hoàn thiện.

Trích từ “Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

368. Ta vui với những ai không hoài nghi người khác, và Ta thích những ai sẵn lòng chấp nhận lẽ thật; với hai dạng người này, Ta thể hiện sự quan tâm rất lớn, bởi trong mắt Ta, họ là những người trung thực. Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ phòng thủ và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy. Thiếu đức tin thật, ngươi càng không có tình yêu đích thực. Và nếu ngươi có khả năng hoài nghi Đức Chúa Trời và tự ý suy đoán về Ngài, thì ngươi hẳn là kẻ giả dối nhất trong tất cả mọi người. Ngươi suy đoán liệu Đức Chúa Trời có thể như con người không: tội lỗi không thể dung thứ, tính cách nhỏ nhen, không có sự công bằng và lý trí, thiếu ý thức công lý, thường xuyên có những chiến thuật xấu xa, gian dối và quỷ quyệt, vui với cái ác và bóng tối, v.v. Chẳng phải lý do con người có những ý nghĩ như vậy là vì họ thiếu kiến thức dù là nhỏ nhất về Đức Chúa Trời sao? Đức tin như thế chẳng khác nào tội lỗi! Thậm chí có những người tin rằng những ai làm vui lòng Ta chính là những kẻ xu nịnh và liếm gót, và rằng những người thiếu các kỹ năng ấy sẽ không được chào đón ở nhà Đức Chúa Trời và sẽ mất chỗ của họ ở đó. Có phải đây là kiến thức duy nhất mà các ngươi đã có được sau tất cả những năm qua không? Có phải đây là điều các ngươi đã đạt được không? Và kiến thức của các ngươi về Ta không dừng lại ở những sự hiểu lầm này; thậm chí tệ hại hơn nữa chính là sự báng bổ của các ngươi với Thần của Đức Chúa Trời và sự phỉ báng Thiên đàng. Đây là lý do tại sao Ta nói rằng đức tin như của các ngươi sẽ chỉ khiến các ngươi lạc xa hơn khỏi Ta và chống đối Ta nhiều hơn.

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

369. Nhiều người thà bị kết án xuống địa ngục còn hơn là nói và hành động một cách trung thực. Chẳng ngạc nhiên khi ta có cách đối trị khác chờ sẵn cho những kẻ không trung thực. Tất nhiên, ta biết rất rõ nó khó khăn như thế nào để các ngươi được nên trung thực. Bởi vì các ngươi tất cả đều rất khéo, rất giỏi trong việc đánh giá mọi người bằng thước đo nhỏ mọn của riêng mình, điều này khiến công việc của Ta đơn giản hơn nhiều. Và vì các ngươi mỗi người đều ôm giữ bí mật của mình trong thâm tâm, được thôi, ta sẽ đưa các ngươi, từng người một, vào thảm họa để được “dạy dỗ” bởi lửa, để sau đó các ngươi có thể trở nên quả quyết trong niềm tin của mình vào lời Ta. Cuối cùng, ta sẽ lôi từ miệng của các ngươi những lời: “Đức Chúa Trời là một vị Đức Chúa Trời thành tín”, ngay sau đó, các ngươi sẽ đấm ngực và kêu than: “Lòng dạ của con người quả là thủ đoạn!” Trạng thái tâm trí của các ngươi lúc đó sẽ là gì? Ta tưởng tượng các ngươi sẽ không đắc thắng như các ngươi bây giờ đâu. Và ngươi sẽ càng không “sâu sắc và bí hiểm” như các ngươi bây giờ. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một số người hoàn toàn nghiêm trang và đúng mực, họ cố gắng cật lực để được nên “lễ độ”, thế nhưng họ lại nhe nanh và múa vuốt trước sự hiện diện của Thần. Liệu các ngươi có liệt những kẻ như vậy trong hàng ngũ của những người trung thực hay không? Nếu ngươi là một kẻ đạo đức giả, kẻ có kỹ xảo trong “các mối quan hệ cá nhân”, thì ta nói rằng ngươi chắc chắn là một kẻ cố bỡn cợt với Đức Chúa Trời. Nếu lời nói của ngươi đầy những lời thoái thác và những lời biện minh vô giá trị, thì ta nói rằng ngươi là một kẻ không muốn đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật – những khó khăn của mình – trước người khác để tìm kiếm đường sáng, thì ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối.

Trích từ “Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

370. Mặc dù con người tin Đức Chúa Trời, lòng con người lại không có Đức Chúa Trời, và họ không biết yêu Đức Chúa Trời như thế nào, họ cũng không muốn yêu Đức Chúa Trời, bởi lòng họ không bao giờ đến gần Đức Chúa Trời và họ luôn tránh Đức Chúa Trời. Kết quả là, lòng người xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Như vậy, lòng họ ở đâu? Thực ra, lòng người chưa đi đâu cả: Thay vì dâng nó cho Đức Chúa Trời hay tỏ lộ nó cho Chúa thấy, họ lại giữ nó cho chính mình. Điều này bất chấp thực tế rằng một số người thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói, “Lạy Đức Chúa Trời, hãy xem lòng con – Ngài biết tất cả những gì con nghĩ”, và một số người thậm chí còn thề để Đức Chúa Trời xem xét họ, rằng họ có thể bị trừng phạt nếu họ phá lời tuyên thệ. Mặc dù con người để cho Đức Chúa Trời nhìn vào trong lòng mình, điều này không có nghĩa là con người có khả năng vâng phục những sự dàn xếp và sắp đặt của Đức Chúa Trời, họ cũng không để số phận, tiền đồ và mọi thứ về mình dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Do đó, bất kể những lời tuyên thệ mà ngươi đã lập với Đức Chúa Trời hay những gì ngươi đã tuyên bố với Ngài, trong mắt Đức Chúa Trời, lòng ngươi vẫn đóng lại với Ngài, bởi ngươi chỉ cho phép Đức Chúa Trời xem xét lòng mình mà không cho phép Ngài kiểm soát nó. Nói cách khác, ngươi chưa hề dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, và chỉ nói những lời xuôi tai để Đức Chúa Trời nghe; trong khi đó, ngươi che giấu những ý định lừa dối khác nhau của mình khỏi Đức Chúa Trời, cùng với những mưu đồ, gian kế, kế hoạch của ngươi, và nắm chặt lấy tiền đồ và số phận của ngươi trong tay, vô cùng sợ hãi rằng chúng sẽ bị Đức Chúa Trời lấy đi. Do đó, Đức Chúa Trời không bao giờ thấy sự chân thành của con người đối với Ngài. Mặc dù Đức Chúa Trời có quan sát bề sâu của lòng người, và có thể thấy con người đang suy nghĩ và mong ước gì trong lòng, và có thể thấy những điều họ đang giữ trong lòng, nhưng lòng người không thuộc về Đức Chúa Trời, và họ chưa dâng nó cho Đức Chúa Trời kiểm soát. Nói vậy nghĩa là, Đức Chúa Trời có quyền quan sát, nhưng Ngài không có quyền kiểm soát. Trong ý thức chủ quan của con người, con người không muốn hay có ý định dâng mình cho những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Con người không chỉ khép mình lại với Đức Chúa Trời, mà thậm chí còn có những người nghĩ về những cách gói gém lòng họ lại, dùng lời nói ngon ngọt và xu nịnh để tạo ra ấn tượng sai lầm và đạt được sự tin tưởng của Đức Chúa Trời, và che đậy bộ mặt thật của họ khỏi tầm nhìn của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của họ khi không để Đức Chúa Trời nhìn thấy chính là không để cho Đức Chúa Trời cảm nhận họ thực sự như thế nào. Họ không muốn dâng lòng họ cho Đức Chúa Trời, mà giữ chúng cho chính mình. Ẩn ý của điều này là tất cả những gì con người làm và muốn đều được lên kế hoạch, tính toán, và quyết định bởi chính con người; họ không yêu cầu sự tham dự hay can thiệp của Đức Chúa Trời, càng không cần đến sự dàn xếp hay sắp đặt của Đức Chúa Trời. Do đó, cho dù liên quan đến những sự phán dạy của Đức Chúa Trời, sự ủy nhiệm của Ngài, hay những yêu cầu mà Đức Chúa Trời đã đưa ra cho con người, thì những quyết định của con người đều dựa trên những ý định và sở thích của họ, trên tình trạng và hoàn cảnh của riêng họ vào thời điểm đó. Con người luôn dùng kiến thức và sự hiểu biết mà họ quen thuộc, và trí năng của riêng họ, để xét đoán và chọn con đường mà họ nên đi, và không cho phép sự can thiệp hay kiểm soát của Chúa. Đây là lòng người mà Đức Chúa Trời nhìn thấy.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

371. Qua nhiều thời đại, nhiều người đã rời khỏi thế gian này trong sự thất vọng và miễn cưỡng, và nhiều người đã đi vào với hy vọng và đức tin. Ta đã sắp đặt cho nhiều người đến, và cũng đã đưa nhiều người đi. Vô số người đã qua tay ta. Nhiều linh hồn đã bị quăng xuống âm phủ, nhiều linh hồn sống trong xác thịt, và nhiều linh hồn đã chết và được tái sinh trên thế gian. Nhưng chưa từng có ai trong số họ có cơ hội được hưởng phước lành của vương quốc ngày nay. Ta đã cho con người rất nhiều, nhưng con người đã nhận được chút ít, bởi sự công kích dữ dội của các thế lực Sa-tan đã khiến con người không thể tận hưởng tất cả sự dư dật của Ta. Con người chỉ có may mắn được nhìn thấy chúng, nhưng chưa bao giờ có thể tận hưởng trọn vẹn chúng. Con người chưa bao giờ khám phá ra kho báu trong thân thể mình để nhận được những của cải của thiên đàng, và vì vậy con người đã mất đi những phước lành mà Ta đã ban cho. Có phải linh hồn của con người không có khả năng kết nối họ với Thần của Ta? Tại sao con người không bao giờ gắn kết Ta với linh hồn của họ? Tại sao họ đến gần Ta trong xác thịt, nhưng không thể làm như vậy trong linh hồn? Có phải diện mạo thực sự của Ta là diện mạo của xác thịt? Tại sao con người không biết đến thực chất của Ta? Thật sự trong linh hồn con người không bao giờ có dấu vết nào của Ta sao? Phải chăng Ta đã hoàn toàn biến mất khỏi linh hồn của con người? Nếu con người không đi vào cõi tâm linh, làm sao họ có thể nắm bắt được những ý định của Ta? Trong mắt con người, có thứ gì có thể thâm nhập trực tiếp vào cõi tâm linh không? Ta đã nhiều lần kêu gọi con người bằng Thần của Ta, nhưng con người hành động như thể Ta làm họ đau nhói, giữ khoảng cách với Ta, vô cùng sợ hãi rằng Ta sẽ dẫn họ đến một thế giới khác. Nhiều lần Ta đã tìm hiểu linh hồn của con người, nhưng họ vẫn hoàn toàn vô thức, vô cùng lo sợ rằng Ta sẽ vào nhà họ và nhân cơ hội tước đi tất cả những gì thuộc về họ. Do đó, họ chặn Ta ở ngoài, để Ta phải đối mặt với cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt. Nhiều lần con người gục ngã và Ta đã cứu họ, nhưng sau khi tỉnh dậy, họ lập tức rời khỏi Ta, lãnh đạm với tình yêu của Ta, và ném cho Ta cái nhìn nghi ngại; Ta chưa bao giờ sưởi ấm được trái tim của con người. Con người là loài động vật vô cảm, máu lạnh. Mặc dù con người được vòng tay của Ta sưởi ấm, họ chưa bao giờ cảm động sâu sắc về điều đó. Con người như những kẻ mọi rợ trên núi. Họ chưa bao giờ trân quý tất cả sự nâng niu của Ta đối với nhân loại. Con người không sẵn lòng đến gần Ta, họ thích ẩn cư giữa những ngọn núi, nơi họ chịu sự đe dọa của những con thú hoang – nhưng họ vẫn không sẵn lòng nương náu nơi Ta. Ta không ép buộc bất kỳ ai: Ta chỉ làm công tác của Ta. Sẽ có một ngày con người bơi đến bên Ta từ giữa đại dương bao la, để họ có thể tận hưởng tất cả những của cải trên thế gian và không còn nguy cơ bị đại dương nuốt chửng.

Trích từ “Chương 20” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

372. Ta hiểu rất rõ sự giả dối tồn tại trong lòng các ngươi; hầu hết các ngươi theo Ta bởi tính tò mò và đến tìm kiếm Ta bởi sự rỗng tuếch. Khi điều ước thứ ba của các ngươi tiêu tan – điều ước một cuộc sống yên bình và hạnh phúc – thì khi đó tính tò mò của các ngươi cũng chẳng còn. Sự giả dối tồn tại trong lòng mỗi người các ngươi bị phơi bày thông qua lời nói và việc làm của các ngươi. Nói thẳng ra, các ngươi chỉ tò mò về Ta, nhưng không sợ Ta; các ngươi không coi chừng miệng lưỡi của mình, và càng không kiểm soát hành vi của mình. Vậy thì thật sự các ngươi có dạng đức tin gì? Nó có đích thực không? Các ngươi chỉ dùng lời Ta để xua tan những nỗi lo lắng và làm dịu sự chán nản của các ngươi, để lấp vào những khoảng trống còn lại trong cuộc sống các ngươi. Ai trong các ngươi đã đưa lời Ta vào thực hành? Ai đã có đức tin đích thực? Các ngươi cứ hô to lên rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhìn thấu lòng người, nhưng làm thế nào vị Đức Chúa Trời mà các ngươi hô to trong lòng tương hợp với Ta được? Bởi vì các ngươi hô to như thế này, vậy thì tạo sao các ngươi lại hành động theo cách đó? Có thể nào đây là tình yêu mà các ngươi muốn đáp trả cho Ta? Có sự cống hiến không hề nhỏ trên môi miệng các ngươi, nhưng những sự hy sinh, và những việc lành của các ngươi ở đâu? Nếu không phải vì những lời của các ngươi đến tai Ta, làm sao Ta có thể ghét các ngươi nhiều như thế chứ? Nếu các ngươi thật sự tin Ta, làm sao các ngươi có thể rơi vào một trạng thái đau khổ như vậy? Các ngươi mang vẻ mặt chán nản như thể các ngươi đang ở trong âm phủ chịu thử thách. Các ngươi thậm chí không có chút sinh khí nào, và các ngươi thều thào nói về tiếng nói nội tâm của mình; các ngươi thậm chí đầy than oán và rủa sả. Các ngươi từ lâu đã mất đức tin vào những gì Ta làm và thậm chí đức tin ban đầu của các ngươi đã biến mất, vậy thì sao các ngươi có thể theo cho đến cùng? Bởi như vậy, làm sao các ngươi có thể được cứu rỗi?

Trích từ “Những lời cho người trẻ và người già” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

373. Đức tin của các ngươi rất đẹp; các ngươi nói rằng các ngươi sẵn sàng dành trọn cuộc đời cho công tác của Ta, và rằng các ngươi sẵn sàng hy sinh cuộc đời cho nó, nhưng tâm tính của các ngươi chưa thay đổi nhiều. Các ngươi chỉ ăn nói ngạo mạn, cho dù hành động thực tế của các ngươi rất tồi. Đó như thể là nói một đằng làm một nẻo, và vì vậy lời nói và việc làm cũng như danh tiếng của con người vẫn bị hủy hoại và tiêu tan. Danh tiếng của các ngươi đã bị hủy hoại, cách cư xử của các ngươi thì sa đọa, cách nói chuyện của các ngươi thấp kém và cuộc sống của các ngươi hèn hạ; thậm chí toàn bộ nhân tính của các ngươi đều đã chìm xuống đáy của sự hèn mọn. Các ngươi nhỏ nhen với những người khác, và các ngươi tranh cãi về mọi điều nhỏ nhặt. Các ngươi cãi nhau về chính danh tiếng và tình trạng của các ngươi, thậm chí tới mức các ngươi sẵn sàng xuống địa ngục và vào hồ lửa. Những lời nói và việc làm hiện tại của các ngươi đủ để Ta xác định rằng các ngươi đầy tội lỗi. Thái độ của các ngươi đối với công tác của Ta đủ để Ta xác định rằng các ngươi là người bất chính, và toàn bộ tâm tính của các ngươi đủ để chỉ ra rằng các các ngươi là những tâm hồn bẩn thỉu, đầy ghê tởm. Những biểu lộ của các ngươi và những gì các ngươi tỏ lộ đủ để nói rằng các ngươi là những kẻ đã uống đầy máu của tà linh. Khi nói về việc bước vào vương quốc, các ngươi không tỏ lộ cảm xúc của mình. Các ngươi có tin rằng con đường mà các ngươi đang đi hiện nay đủ để các ngươi bước qua cổng vương quốc thiên đàng của Ta không? Các ngươi có tin rằng các ngươi có thể có được lối vào thánh địa của công tác và lời Ta, mà lời nói và việc làm của chính các ngươi không được Ta kiểm tra trước tiên không? Ai có thể đánh lừa được Ta? Làm sao những lời nói và hành vi thấp kém, hèn hạ của các ngươi có thể thoát khỏi tầm nhìn của Ta? Cuộc sống của các ngươi đã được Ta xác định là cuộc sống của những kẻ uống máu ăn thịt tà linh bởi vì các ngươi bắt chước chúng trước mặt Ta hàng ngày. Trước Ta, hành vi của các ngươi đặc biệt tồi tệ, vậy thì làm sao Ta không thấy các ngươi đáng ghê tởm cho được? Lời của các ngươi chứa đựng những thứ bẩn thỉu của tà linh: Các ngươi vòi vĩnh, che giấu và nịnh hót giống hệt như những kẻ làm trò yêu thuật và như những kẻ gian dối, uống máu của những kẻ bất chính. Tất cả những biểu lộ của con người đều cực kỳ bất chính, vậy thì làm sao tất cả con người có thể được để ở thánh địa, nơi người công chính ở? Ngươi có nghĩ rằng hành vi đáng khinh của ngươi có thể thần thánh hóa ngươi so với những kẻ bất chính? Cái lưỡi như rắn của ngươi cuối cùng sẽ phá hủy phần xác thịt của ngươi, thứ gây ra sự hủy hoại và thực hiện những hành vi đáng ghê tởm, và đôi tay nhuốm đầy máu tà linh của ngươi cuối cùng cũng sẽ kéo linh hồn ngươi xuống địa ngục. Vậy thì tại sao ngươi không nhân cơ hội này để làm sạch đôi tay dính đầy nhơ bẩn của mình? Và tại sao ngươi không tận dụng cơ hội này để cắt bỏ cái lưỡi nói những lời bất chính của mình? Lẽ nào ngươi sẵn sàng chịu đựng trong lửa địa ngục vì đôi tay và miệng lưỡi của mình? Ta dõi theo lòng mọi người bằng cả hai mắt, bởi vì từ lâu trước khi tạo ra loài người, Ta đã nắm lòng dạ họ trong lòng bàn tay. Từ lâu, Ta đã nhìn thấu được lòng con người, vậy thì làm sao những suy nghĩ của họ có thể thoát khỏi tầm nhìn của Ta? Làm sao để họ có thể tránh được việc bị Thần của Ta đốt cháy trước khi quá muộn?

Trích từ “Các Ngươi Đều Đê Hèn trong Tính Cách!” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

374. Môi của ngươi mềm hơn chim bồ câu nhưng lòng ngươi độc ác hơn rắn cổ đại. Môi của ngươi cũng đẹp thậm chí như người phụ nữ Li-băng, nhưng lòng ngươi không tốt bằng lòng họ, và tất nhiên không thể so sánh với vẻ đẹp của người Ca-na-an. Lòng ngươi quá gian dối! Điều Ta ghét chỉ là đôi môi của những kẻ bất chính và lòng dạ họ, và yêu cầu của Ta đối với con người không hề cao hơn những gì Ta kỳ vọng từ các thánh đồ; chỉ là Ta cảm thấy ghê tởm đối với những việc ác của kẻ bất chính, và Ta hy vọng họ có thể đào thải được sự bẩn thỉu và thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại để họ có thể tách khỏi những kẻ bất chính và sống với, cũng như trở nên thánh khiết với những người công chính. Các ngươi đang ở trong hoàn cảnh tương tự như Ta, nhưng các ngươi bị dính đầy những thứ dơ bẩn; các ngươi thậm chí không còn chút gì hình tượng giống con người nguyên bản được tạo ra ban đầu. Hơn nữa, bởi vì hàng ngày các ngươi bắt chước hình tượng giống các tà linh đó, làm những gì chúng làm và nói những gì chúng nói, nên tất cả các bộ phận của các ngươi – thậm chí cả miệng lưỡi của các ngươi – đều bị ngâm trong nước thải của chúng, đến mức các ngươi hoàn toàn bị nhuốm những thứ ô uế đó, và không còn một bộ phận nào của các ngươi có thể được sử dụng cho công tác của Ta. Thật đau lòng! Các ngươi sống trong một thế giới của ngựa và gia súc như vậy, nhưng các ngươi thực sự không cảm thấy bất an, các ngươi tràn đầy niềm vui, sống tự do và dễ dàng. Các ngươi bơi trong nước thải, nhưng không thực sự nhận ra rằng mình đã rơi vào tình huống khó chịu như vậy. Mỗi ngày, các ngươi giao du với tà linh và tiếp xúc với “phân”. Cuộc sống của ngươi khá tầm thường, nhưng ngươi không thực sự biết rằng ngươi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới loài người và rằng ngươi đang không kiểm soát được bản thân mình. Có phải ngươi không biết rằng cuộc sống của ngươi từ lâu đã bị chà đạp bởi những tà linh đó, hoặc rằng tính cách của ngươi từ lâu đã bị ô uế bởi nước thải không? Ngươi có nghĩ rằng ngươi đang sống ở một thiên đường trên trái đất, và rằng ngươi đang sống trong hạnh phúc không? Có phải ngươi không biết rằng ngươi đã sống một cuộc sống cùng với tà linh và rằng ngươi đã chung sống với mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị cho ngươi không? Làm sao cách ngươi sống có thể có bất kỳ ý nghĩa gì? Làm sao cuộc sống của ngươi có thể có bất kỳ giá trị gì? Ngươi đã và đang chạy ngược chạy xuôi cho cha mẹ của ngươi, cha mẹ của tà linh, nhưng ngươi thực sự không biết rằng những người gài bẫy ngươi là cha mẹ của tà linh, những người đã sinh ra ngươi và nuôi dưỡng ngươi. Ngoài ra, ngươi không biết rằng tất cả sự bẩn thỉu của ngươi thực sự là do họ mang lại; tất cả những gì ngươi biết là họ có thể mang đến cho ngươi “niềm vui”, họ không hành phạt ngươi cũng không phán xét ngươi, và họ đặc biệt không nguyền rủa ngươi. Họ không bao giờ nổi giận với ngươi, mà đối xử với ngươi bằng tình thương và lòng tốt. Những lời của họ nuôi dưỡng trái tim ngươi và làm mê hoặc ngươi để ngươi trở nên mất phương hướng và, nếu không nhận được ra điều đó, ngươi sẽ bị hút vào và sẵn sàng phục vụ họ, trở thành phương tiện thỏa mãn và người hầu cho họ. Ngươi không có bất kỳ phàn nàn nào, mà sẵn sàng làm việc cho họ như những con chó, con ngựa; ngươi bị họ lừa. Vì lý do này, ngươi tuyệt nhiên không có phản ứng gì với công tác Ta làm. Không có gì lạ khi ngươi luôn muốn lén lút lọt qua kẽ tay Ta, và không có gì lạ khi ngươi luôn muốn dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng Ta một cách dối trá. Hóa ra ngươi đã có một kế hoạch khác, một sự sắp đặt khác. Ngươi có thể thấy một chút hành động của Ta như là Đấng Toàn Năng, nhưng ngươi không biết chút gì về sự phán xét và hình phạt của Ta. Ngươi không biết khi nào hình phạt của Ta bắt đầu; ngươi chỉ biết cách lừa dối Ta – nhưng ngươi không biết rằng Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ vi phạm nào của con người.

Trích từ “Các Ngươi Đều Đê Hèn trong Tính Cách!” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

375. Hãy nghĩ lại quá khứ mà xem: Khi nào ánh mắt Ta đã giận dữ và giọng Ta đã khắt khe với các ngươi? Khi nào Ta đã hoạnh họe với các ngươi? Khi nào Ta đã khiển trách các ngươi một cách phi lý? Khi nào Ta đã khiển trách thẳng vào mặt các ngươi? Chẳng phải vì công việc của Ta mà Ta đã kêu cầu Cha Ta giữ các ngươi khỏi mọi cám dỗ đó sao? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Đã bao giờ Ta dùng thẩm quyền của Ta để đánh vào xác thịt các ngươi chưa? Tại sao các ngươi đáp trả lại Ta như vậy? Sau khi chơi trò “năm nóng năm lạnh” với Ta, các ngươi cũng chẳng còn nóng hay lạnh, và rồi các ngươi cố phỉnh nịnh Ta và giấu giếm các thứ với Ta, và miệng lưỡi các ngươi thì đầy những lời bất chính. Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể lừa dối được Thần của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể đưa ra lời phán xét đối với việc làm của Ta, Đức Giê-hô-va, theo cách nào cũng được sao? Chẳng lẽ Ta là Đức Chúa Trời để con người phán xét hay sao? Ta có thể để cho loài giòi bọ nhỏ bé báng bổ Ta như vậy sao? Làm sao Ta có thể đặt những đứa con bất tuân như vậy giữa những ân phước vĩnh hằng của Ta? Những lời nói và hành động của các ngươi từ lâu đã phơi bày và lên án các ngươi. Khi Ta trải ra các từng trời và tạo ra vạn vật, Ta đã chẳng để cho bất cứ một sinh vật nào tham gia khi chúng tỏ ý muốn, Ta càng không để cho bất cứ thứ gì chen ngang công tác và sự quản lý của Ta dù cho nó mong muốn thế nào đi nữa. Ta không dung thứ với người nào hay vật nào cả; làm sao Ta có thể tha thứ cho kẻ ác và bất nhân với Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho kẻ đã nổi loạn chống lại lời Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho kẻ đã bất tuân với Ta? Chẳng phải số phận con người đều nằm trong tay Ta là Đấng Toàn Năng đó sao? Làm sao Ta có thể xem sự bất chính và bất tuân của ngươi là thánh khiết được? Làm sao những tội lỗi của ngươi có thể làm ô uế sự thánh khiết của Ta được? Ta không bị sự không thanh sạch của kẻ bất chính làm cho ô uế, Ta cũng chẳng vui hưởng của lễ từ những kẻ bất chính. Nếu ngươi trung thành với Ta, Đức Giê-hô-va, liệu ngươi có lấy phần cho ngươi từ những của lễ trên bàn thờ của Ta hay không? Liệu ngươi có dùng miệng lưỡi ác nghiệt để báng bổ danh thánh Ta hay không? Liệu ngươi có nổi loạn chống lại lời Ta theo cách này hay không? Liệu ngươi có xem vinh quang và danh thánh Ta như một công cụ để phục vụ Sa-tan, kẻ tà ác hay không? Sự sống của Ta được ban cho sự thụ hưởng của những người thánh khiết. Làm sao Ta có thể để ngươi đùa giỡn với sự sống của Ta theo ý muốn ngươi, và dùng nó như một công cụ để tạo mâu thuẫn giữa các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể vô tâm như thế, và quá thiếu sót trong đường lối của một người tốt, trong cách các ngươi ứng xử với Ta. Các ngươi không biết rằng Ta đã ghi lại những việc làm xấu xa của các ngươi trong những lời sự sống này sao? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ khi ta trừng phạt Ai Cập? Làm sao Ta có thể để các ngươi chống đối lại và thách thức Ta theo cách này, hết lần này đến lần khác? Ta nói rõ cho các ngươi biết, khi ngày ấy đến, hình phạt với các ngươi sẽ quá sức chịu đựng còn hơn hình phạt với Ai Cập nữa! Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ của Ta?

Trích từ “Không một kẻ trần tục nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

376. Ta đã ở giữa các ngươi, giao kết với các ngươi trong nhiều mùa xuân và mùa thu; Ta đã sống giữa các ngươi trong một thời gian dài, và sống với các ngươi. Bao nhiêu hành vi đáng khinh của các ngươi đã lướt qua ngay trước mắt Ta? Những lời chân thành của các ngươi không ngừng vang vọng bên tai Ta; hàng triệu hàng triệu nguyện vọng của các ngươi đã được đặt lên trước bàn thờ của Ta – nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, đối với sự cống hiến và những gì các ngươi dâng hiến, các ngươi không dành ra chút nào. Các ngươi không đặt chút lòng thành nào trước bàn thờ của Ta. Vậy thì thành quả của niềm tin vào Ta của các ngươi ở đâu? Các ngươi đã nhận được vô số ân điển từ Ta, và các ngươi đã thấy vô số lẽ mầu nhiệm từ thiên đàng; Ta thậm chí đã cho các ngươi thấy ngọn lửa của thiên đàng, nhưng Ta không có lòng nào để đốt cháy các ngươi. Thế mà, đổi lại các ngươi đã cho Ta được bao nhiêu? Các ngươi sẵn sàng cho ta được bao nhiêu? Với thức ăn Ta đã ban cho ngươi trong tay, ngươi xoay vòng rồi dâng nó cho Ta, thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng đó là thứ ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được và rằng ngươi đang dâng cho Ta tất cả những gì mình có. Làm sao ngươi có thể không biết được rằng “những đóng góp” của ngươi cho Ta chính là toàn bộ những thứ đã được lấy cắp từ bàn thờ của Ta? Hơn nữa, giờ ngươi lại đưa chúng to Ta, chẳng phải ngươi đang lừa Ta hay sao? Làm sao ngươi có thể không biết rằng những thứ Ta hưởng ngày hôm nay đều là những lễ vật trên bàn thờ của Ta, và không phải là những gì mà ngươi có được nhờ mồ hôi nước mắt của mình và sau đó dâng lên cho Ta? Các ngươi thực sự dám lừa Ta như thế này, làm sao Ta có thể tha thứ cho các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể mong Ta chịu đựng điều này thêm được nữa? Ta đã ban mọi thứ cho các ngươi. Ta đã khai mở mọi thứ cho các ngươi, chu cấp cho nhu cầu của các ngươi, mở mắt cho các ngươi, thế nhưng các ngươi lại lừa dối Ta như thế này đây, phớt lờ lương tâm của các ngươi. Ta đã vị tha ban cho các ngươi mọi thứ để dù có đau khổ, các ngươi vẫn nhận được từ Ta mọi thứ mà Ta đã mang về từ thiên đàng. Mặc dù vậy, các ngươi lại không có sự hiến dâng nào cả, và ngay cả khi các ngươi có đóng góp rất nhỏ, thì các ngươi lại cố “tính sổ” với Ta sau đó. Không phải đóng góp của các ngươi sẽ chẳng là gì sao? Những gì ngươi đã cho Ta chỉ là một hạt cát, nhưng những gì ngươi yêu cầu từ Ta là một tấn vàng. Chẳng phải ngươi chỉ đang vô lý sao? Ta làm việc cùng các ngươi. Hoàn toàn không có tí dấu vết nào của một phần mười những thứ Ta đáng được nhận, chứ chưa nói đến những hy sinh nhiều hơn. Ngoài ra, một phần mười đóng góp của những người tin kính còn bị kẻ ác chiếm giữ. Không phải các ngươi đều bị ly tán khỏi Ta sao? Không phải các người đều chống đối Ta sao? Không phải các ngươi đều phá hủy bàn thờ của Ta sao? Làm sao những người như vậy có thể được coi là báu vật trong mắt Ta? Họ không phải là lợn chó mà Ta ghét sao? Làm sao Ta có thể coi việc hành ác của các ngươi như kho báu được?

Trích từ “Các Ngươi Đều Đê Hèn trong Tính Cách!” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

377. Con người là những kẻ khốn nạn vô dụng, vì họ không trân trọng chính mình. Nếu họ thậm chí không yêu bản thân mình, mà thay vào đó chà đạp lên chính mình, thì chẳng phải điều này thể hiện sự vô dụng của họ sao? Nhân loại giống như một người đàn bà đồi bại, tự chơi đùa với chính mình và sẵn lòng dâng mình cho người khác xâm phạm. Mặc dù vậy, mọi người vẫn không nhận ra họ hèn mọn đến mức nào. Họ tìm thấy niềm vui khi làm việc cho người khác hoặc nói chuyện với người khác, đặt mình dưới sự kiểm soát của người khác; đây chẳng phải chính là sự nhơ bẩn của nhân loại sao? Dù Ta chưa trải nghiệm đời sống giữa nhân loại, và chưa thực sự trải nghiệm đời sống con người, nhưng Ta đã có được một sự hiểu biết rất rõ ràng về từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói và từng việc làm mà con người thực hiện. Ta thậm chí còn có thể phơi bày con người khiến họ cảm thấy hổ thẹn nhất, đến mức họ không còn dám tỏ lộ sự nhắm mắt làm ngơ của chính mình hay nhường chỗ cho dục vọng của mình. Giống như những con ốc rút vào vỏ, họ không còn dám phơi bày tình trạng xấu xí của chính mình. Bởi vì con người không biết mình, thiếu sót lớn nhất của họ là sẵn sàng diễu dáng trước những người khác, khoe khoang diện mạo xấu xí của họ; đây là một điều mà Đức Chúa Trời khinh ghét nhất. Điều này là vì mối quan hệ giữa con người là không bình thường, và thiếu mối quan hệ bình thường giữa người với người, càng thiếu hơn nữa mối quan hệ bình thường giữa họ và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều, và khi làm vậy, mục tiêu chính của Ngài là chiếm một vị trí trong lòng người để họ có thể giải thoát bản thân khỏi tất cả các thần tượng đã trú ngụ ở đó. Bởi vậy, Đức Chúa Trời có thể nắm quyền trên toàn nhân loại và đạt được mục đích tồn tại của Ngài trên đất.

Trích từ “Chương 14” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

378. Một số tô điểm bản thân mình một cách đẹp đẽ, nhưng chỉ bề ngoài: Các chị em thì trang điểm cho mình đẹp như hoa, còn anh em thì ăn mặc như những hoàng tử hay công tử bột giàu có. Họ chỉ quan tâm đến những thứ bên ngoài, như những thứ họ ăn, họ mặc; còn bên trong, họ nghèo nàn và không có chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. Điều này có thể mang ý nghĩa gì chứ? Lại cũng có một số người ăn mặc như những kẻ ăn xin nghèo nàn – họ thực sự trông giống như những tên nô lệ Đông Á! Chẳng lẽ các ngươi thực sự không hiểu điều Ta yêu cầu các ngươi sao? Hãy tương giao giữa các ngươi với nhau: Các ngươi đã thực sự đạt được những gì? Các ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong suốt những năm này, vậy mà đây là tất cả những gì các ngươi đã gặt hái được – chẳng lẽ các ngươi không thấy ngượng sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy xấu hổ sao? Các ngươi đã theo đuổi con đường thật trong suốt những năm này, vậy mà ngày nay vóc giạc của các ngươi còn thấp hơn của một con chim sẻ! Hãy nhìn những cô gái trẻ trong số các ngươi, ăn diện và trang điểm đẹp như tranh, so sánh bản thân mình với người khác – và các ngươi so sánh điều gì? Thú vui của các ngươi? Nhu cầu của các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng Ta đã đến để tuyển dụng người mẫu sao? Các ngươi không biết xấu hổ! Sự sống của các ngươi ở đâu? Chẳng lẽ những gì các ngươi theo đuổi chỉ là sự ham muốn vô độ của bản thân các ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng mình rất đẹp, nhưng dù ngươi có thể ăn mặc lộng lẫy đủ các kiểu, thì chẳng phải ngươi thực sự là một con giòi đang ngọ ngoậy, được sinh ra trong một đống phân sao? Ngày nay, ngươi may mắn được tận hưởng những phước lành từ trời này không phải vì gương mặt đẹp của ngươi, nhưng vì Đức Chúa Trời đang thực hiện một điều ngoại lệ bằng việc nâng ngươi lên. Ngươi vẫn còn chưa rõ mình từ đâu đến sao? Khi đề cập đến sự sống, ngươi ngậm miệng lại và không nói lời nào, câm như hến, vậy mà ngươi vẫn còn dám trơ tráo chưng diện cho mình! Ngươi vẫn có ý thích tô son trét phấn lên mặt! Và hãy nhìn những công tử bột trong số các ngươi, những kẻ ương ngạnh cả ngày lang thang đó đây, bất trị, với vẻ mặt thờ ơ. Đây có phải cách mà con người nên hành xử không? Suốt cả ngày, mỗi người trong số các ngươi, nam hay nữ, chú tâm vào cái gì? Ngươi có biết mình phụ thuộc vào ai để nuôi bản thân không? Hãy nhìn y phục của ngươi, hãy nhìn vào những gì ngươi đã gặt hái được trong tay ngươi, nắn ruột tượng xem – ngươi đã thu được lợi lộc gì từ cái giá bằng máu và mồ hôi mà ngươi đã trả trong suốt những năm trung tín này? Ngươi vẫn còn nghĩ đến việc đi ngắm cảnh, ngươi vẫn còn nghĩ đến việc trang điểm cho xác thịt hôi hám của mình – những sự theo đuổi vô giá trị! Ngươi được yêu cầu phải là một người bình thường, vậy mà giờ đây ngươi không chỉ không bình thường, mà ngươi còn bất thường. Làm sao một người có sự trơ tráo như thế có thể đến trước Ta? Với một nhân tính như thế này, phô trương sự duyên dáng của ngươi và khoe khoang xác thịt của ngươi, luôn luôn sống với sự ham muốn của xác thịt – thì chẳng phải ngươi là con cháu của những con quỷ ô uế và tà ma sao? Ta sẽ không cho phép một con quỷ ô uế như thế còn tồn tại lâu dài! Và đừng cho rằng Ta không biết ngươi nghĩ gì trong lòng. Ngươi có thể kiểm soát chặt chẽ sự ham muốn và xác thịt của ngươi, nhưng làm sao Ta không thể biết những ý tưởng mà ngươi nung nấu trong lòng mình? Làm sao Ta không thể biết tất cả những thứ mà mắt của ngươi thèm muốn? Chẳng phải những cô gái trẻ các ngươi làm cho mình thật xinh đẹp để phô trương xác thịt của mình sao? Những người đàn ông làm lợi gì cho các ngươi? Họ có thể thực sự cứu các ngươi khỏi bể khổ không? Đối với những công tử bột trong số các ngươi, hết thảy các ngươi đều ăn mặc để làm cho mình có vẻ lịch lãm và nổi bật, nhưng đây chẳng phải là một mưu mẹo được lập ra để gây sự chú ý cho vẻ ngoài bảnh bao của các ngươi sao? Các ngươi đang làm điều này cho ai? Phụ nữ làm lợi gì cho các ngươi? Chẳng phải họ là nguồn gốc tội lỗi của các ngươi sao? Những người nam và nữ các ngươi, Ta đã phán nhiều lời với các ngươi, vậy mà các ngươi tuân theo chỉ một vài lời trong số đó. Tai các ngươi thì lãng, mắt các ngươi trở nên mờ, và lòng các ngươi thì cứng cỏi đến mức trong thân thể các ngươi không có gì ngoài sự ham muốn, đến mức mà các ngươi bị mắc bẫy trong đó, không thể thoát được. Ai muốn đến gần chỗ giòi bọ các ngươi, ngọ nguậy trong sự bẩn thỉu và cáu ghét? Đừng quên rằng các ngươi không gì hơn những kẻ mà Ta đã nâng lên từ đống phân, rằng ban đầu ngươi không được sở hữu nhân tính bình thường. Những gì mà Ta yêu cầu ở các ngươi là nhân tính bình thường mà ban đầu các ngươi không có, không phải việc ngươi phô trương sự ham muốn hoặc để buông thả cho xác thịt hôi hám của các ngươi, điều đã được ma quỷ huấn luyện trong rất nhiều năm. Khi các ngươi chải chuốt bản thân như thế, ngươi không sợ rằng mình sẽ bị mắc bẫysâu hơn sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng ban đầu các ngươi đã thuộc về tội lỗi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng thân thể các ngươi đầy dẫy sự ham muốn đến nỗi nó thậm chí còn thấm ra quần áo của các ngươi, tỏ lộ tình trạng của các ngươi là những con quỷ xấu xa và ô uế không chịu nổi sao? Chẳng phải đúng là các ngươi biết rõ điều này hơn bất kỳ ai sao? Lòng của ngươi, mắt của ngươi, môi miệng của ngươi – chẳng phải hết thảy chúng đều đã bị ô uế bởi những con quỷ dơ dáy rồi sao? Chẳng lẽ những bộ phận này của ngươi không bẩn thỉu sao? Ngươi nghĩ rằng miễn là ngươi không làm gì, thì ngươi là người thánh khiết nhất sao? Ngươi nghĩ rằng khi diện quần áo đẹp thì các ngươi có thể che dấu linh hồn nhơ nhớp của mình sao? Việc đó chẳng được gì! Ta khuyên các ngươi hãy thực tế hơn: Đừng lừa lọc và giả tạo, và đừng phô trương bản thân mình. Các ngươi khoe khoang sự ham muốn của mình với nhau, nhưng tất cả những gì các ngươi sẽ nhận lại là sự đau khổ và sự sửa phạt ác nghiệt đời đời! Các ngươi cần phải nháy mắt với nhau và đắm đuối trong sự lãng mạn để làm gì? Đây là tiêu chuẩn để đánh giá tính liêm chính, mức độ chính trực của các ngươi sao? Ta ghê tởm những người trong số các ngươi tham gia vào ma thuật và phù phép; Ta ghê tởm những thanh niên nam nữ trong số các ngươi yêu xác thịt của bản thân mình. Tốt hơn các ngươi hãy kiềm chế bản thân mình, bởi vì giờ đây các ngươi được yêu cầu phải có nhân tính bình thường, và các ngươi không được phép phô trương sự ham muốn của mình – ấy thế mà các ngươi lại tận dụng mọi cơ hội có thể, vì xác thịt của các ngươi là quá nhiều, và sự ham muốn của ngươi quá lớn!

Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

379. Khi Ta làm việc, các ngươi thường xuyên có hành động chống lại Ta; các ngươi không bao giờ tuân theo lời của Ta. Ta làm việc của Ta, còn ngươi làm “việc” riêng của ngươi, tự thành lập vương quốc nhỏ của ngươi. Các ngươi chẳng là gì ngoài một bầy cáo và chó, làm mọi thứ đối nghịch với Ta! Ngươi không ngừng cố gắng vòng tay ôm lấy những người cho ngươi tình yêu trọn vẹn của họ – sự tôn kính của các ngươi ở đâu? Mọi thứ ngươi làm đều là dối trá! Ngươi không có sự vâng phục hay tôn kính, và mọi điều ngươi làm đều là dối trá và phạm thượng! Liệu những ngươi như thế có thể được cứu rỗi không? Những người đàn ông gian dâm và dâm đãng luôn luôn muốn lôi kéo những gái điếm khiêu gợi về phía mình để thỏa mãn bản thân. Ta tuyệt nhiên sẽ không cứu rỗi những con quỷ gian dâm như thế. Ta ghét những con quỷ bẩn thỉu các ngươi, sự dâm đãng và khêu gợi của các ngươi sẽ quăng các ngươi xuống địa ngục. Các ngươi có gì để giải thích không? Những con quỷ bẩn thỉu và tà ma các ngươi thật đáng ghét! Các ngươi thật kinh tởm! Làm sao thứ rác rưởi như thế có thể được cứu rỗi? Liệu những kẻcòn bị giam cầm trong tội lỗi vẫn có thể được cứu rỗi không? Hôm nay, lẽ thật này, con đường này và sự sống này không thu hút các ngươi; thay vào đó, các ngươi bị cám dỗ bởi tội lỗi; bởi tiền bạc; bởi địa vị; bởi danh lợi; bởi sự thỏa mãn xác thịt; bởi vẻ điển trai của đàn ông và sự quyến rũ của đàn bà. Điều gì làm cho các ngươi có đủ tư cách để bước vào vương quốc của Ta? Hình tượng của các ngươi thậm chí còn lớn hơn của Đức Chúa Trời, địa vị của các ngươi thậm chí còn cao hơn của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến uy tín của các ngươi giữa con người – các ngươi đã trở thành một thần tượng mà con người tôn thờ. Chẳng phải ngươi đã trở thành thiên sứ trưởng rồi sao? Khi kết cục của con ngươi được tỏ lộ, đó cũng là lúc công tác cứu rỗi sẽ gần đến hồi kết thúc, nhiều ngươi trong số các ngươi sẽ là những xác chết ở ngoài tầm cứu rỗi và phải bị loại bỏ.

Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

380. Ta xuất hiện với các ngươi trong cuộc sống của các ngươi, nhưng các ngươi luôn không hay biết về nó. Các ngươi thậm chí không nhận ra Ta. Gần một nửa những lời Ta phán là về sự phán xét các ngươi, và chúng chỉ đạt được một nửa tác dụng mà chúng nên có, đó là ghi khắc sự kính sợ sâu xa trong các ngươi. Nửa còn lại gồm những lời dạy các ngươi về sự sống và cách cư xử. Tuy nhiên, dường như sẽ là về phần các ngươi, những lời này thậm chí không tồn tại, hoặc như thể các ngươi đang nghe những lời của con trẻ, những lời mà các ngươi luôn cười thầm, mà không bao giờ hành động theo. Các ngươi chưa bao giờ quan tâm đến những điều này; chủ yếu luôn là dưới danh nghĩa của tính tò mò mà các ngươi quan sát những hành động của Ta, với kết quả là giờ đây các ngươi đã rơi vào sự tối tăm và không thể thấy ánh sáng, và do đó các ngươi kêu gào thảm thương trong bóng tối. Điều Ta muốn là sự vâng phục của các ngươi, sự vâng phục vô điều kiện của các ngươi, và thậm chí hơn thế, Ta yêu cầu các ngươi phải hoàn toàn chắc chắn về mọi điều Ta phán. Các ngươi không nên mang một thái độ lơ là và đặc biệt là các ngươi không nên đối đãi với những điều Ta nói một cách kén chọn, cũng không dửng dưng với những lời Ta và công tác của Ta, như thói quen của các ngươi. Công tác của Ta được thực hiện giữa các ngươi và Ta đã ban rất nhiều lời Ta trên các ngươi, nhưng nếu các ngươi đối xử với Ta theo cách này, Ta chỉ có thể ban cho các gia đình dân ngoại những gì các ngươi đã không đạt được, cũng không đưa vào thực hành. Ai trong tất cả các tạo vật lại không do Ta nắm trong tay? Hầu hết những người trong các ngươi đều “già nua”, và không có năng lượng để chấp nhận dạng công tác mà Ta có này. Các ngươi giống như chim Hàn Hạo,[c] cứ lay lắt, và chưa bao giờ xem trọng lời Ta. Những người trẻ thì cực kỳ tự phụ, được nuông chiều quá mức và càng ít để tâm đến công tác của Ta. Họ không quan tâm đến việc ăn uống những món ngon trong đại tiệc của Ta; họ như một con chim nhỏ bay ra khỏi lồng để phiêu lưu ở nơi xa. Làm sao những loại người già và trẻ này hữu dụng đối với Ta được?

Trích từ “Những lời cho người trẻ và người già” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

381. Nhiều người giữ lời Đức Chúa Trời để đọc ngày qua ngày, thậm chí tới mức cẩn thận ghi nhớ tất cả các đoạn kinh điển trong đó như thể đó là tài sản quý giá nhất của họ, và ngoài ra còn rao giảng lời Đức Chúa Trời khắp nơi, cung cấp và trợ giúp những người khác bằng phương tiện là lời Ngài. Họ nghĩ rằng làm như vậy là làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm chứng cho lời Ngài, rằng làm như vậy là theo đường lối của Đức Chúa Trời; họ nghĩ rằng làm như vậy là sống theo lời Đức Chúa Trời, rằng làm như vậy là đưa lời Ngài vào đời sống thực tế của họ, rằng làm như vậy sẽ cho phép họ nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, được cứu rỗi và hoàn thiện. Nhưng, ngay cả khi họ rao giảng lời Đức Chúa Trời, họ không bao giờ tuân theo lời Đức Chúa Trời trong thực hành, hay cố gắng điều chỉnh bản thân sống theo những gì được mặc khải trong lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ dùng lời Đức Chúa Trời để có được sự mến mộ và tin tưởng của những người khác bằng thủ đoạn gian trá, để tự mình bước vào sự quản lý, để biển thủ và cướp đi vinh quang của Đức Chúa Trời. Một cách hão huyền, họ hy vọng sử dụng cơ hội có được bằng cách loan truyền lời Đức Chúa Trời để được thưởng công tác của Đức Chúa Trời và sự khen ngợi của Ngài. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng những người này không chỉ không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời trong quá trình rao giảng lời Đức Chúa Trời, và họ không chỉ không thể khám phá con đường mà họ nên theo trong quá trình làm chứng cho lời Đức Chúa Trời, và họ không chỉ không trợ giúp hay cung cấp cho bản thân trong quá trình trợ giúp và cung cấp cho những người khác bằng phương tiện là lời Đức Chúa Trời, và họ không chỉ không thể biết Đức Chúa Trời, hay đánh thức sự tôn kính đích thực trong bản thân họ đối với Đức Chúa Trời, trong quá trình thực hiện hết thảy những điều này; mà trái lại, những sự hiểu lầm của họ về Đức Chúa Trời ngày càng sâu hơn bao giờ hết, sự ngờ vực của họ với Ngài càng trầm trọng hơn bao giờ hết, và những sự tưởng tượng của họ về Ngài càng cường điệu hơn bao giờ hết. Được cung cấp và hướng dẫn bởi những lý thuyết của họ về lời Đức Chúa Trời, họ trông như thể hoàn toàn làm chủ tình hình, như thể ra sức vận dụng các kỹ năng của họ một cách dễ dàng, như thể họ đã tìm thấy mục đích trong cuộc sống, sứ mệnh của họ, và như thể họ đã giành được sự sống mới và được cứu rỗi, như thể, với những lời của Đức Chúa Trời vanh vách tuôn ra từ miệng lưỡi khi trích giảng, họ đã có được lẽ thật, nắm bắt được những ý định của Đức Chúa Trời, và khám phá ra con đường biết Đức Chúa Trời, như thể, trong quá trình rao giảng lời Đức Chúa Trời, họ thường đối diện với Đức Chúa Trời. Ngoài ra, họ cũng thường “xúc động” đến phát khóc, và thường được dẫn dắt bởi “Đức Chúa Trời” trong lời Đức Chúa Trời, họ trông như liên tục nắm bắt được sự quan tâm ân cần và ý tốt của Ngài, và đồng thời nắm bắt được sự cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời và việc quản lý của Ngài, biết được thực chất của Ngài, và hiểu tâm tính công chính của Ngài. Trên cơ sở này, họ dường như càng vững tin hơn vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, biết rõ hơn về trạng thái cao quý của Ngài, và cảm nhận sâu hơn sự quyền uy và siêu nghiệm của Ngài. Chìm trong kiến thức hời hợt về lời Đức Chúa Trời, trông có vẻ như đức tin của họ đã phát triển, quyết tâm chịu khổ của họ đã được củng cố, và kiến thức của họ về Đức Chúa Trời đã sâu xa hơn. Họ ít nhận biết rằng, cho đến khi họ thật sự trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, toàn bộ kiến thức của họ về Đức Chúa Trời và những ý tưởng của họ về Ngài đều phát xuất từ trí tưởng tượng và sự phỏng đoán theo mong muốn của họ. Đức tin của họ sẽ không qua được bất kỳ dạng thử thách nào từ Đức Chúa Trời, cái gọi là tinh thần và vóc giạc của họ sẽ đơn giản là không qua được sự thử luyện hoặc kiểm nghiệm của Đức Chúa Trời, quyết tâm của họ chỉ như một lâu đài xây trên cát, và cái gọi là kiến thực của họ về Đức Chúa Trời thì không hơn một sự tưởng tượng. Trên thực tế, những người này, những người đã bỏ rất nhiều nỗ lực vào lời Đức Chúa Trời, chưa từng nhận ra đức tin thật sự là gì, sự vâng lời thật sự là gì, sự quan tâm thật sự là gì, hay kiến thức thật sự về Đức Chúa Trời là gì. Họ lấy lý thuyết, trí tưởng tượng, kiến thức, năng khiếu, truyền thống, sự mê tín, và thậm chí cả những giá trị đạo đức của loài người, biến chúng thành “vốn” và “vũ khí” cho việc tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, thậm chí biến chúng thành những nền tảng cho niềm tin vào Đức Chúa Trời và việc đi theo Ngài của họ. Đồng thời, họ cũng lấy vốn và vũ khí này và biến chúng thành bùa phép để biết Đức Chúa Trời, để đối mặt và đối phó với những sự kiểm nghiệm, thử luyện, hình phạt, và phán xét của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, điều họ thu được vẫn không gì khác hơn là những kết luận về Đức Chúa Trời nhuốm màu ý nghĩa tôn giáo, sự mê tín phong kiến, và tất cả những gì lãng mạn, lố bịch, và khó hiểu. Cách nhận biết và định nghĩa Đức Chúa Trời của họ được đóng trong cùng một khuôn mẫu như của những người chỉ tin vào Trời Cao, hay Ông Trời, trong khi tính thực tế của Đức Chúa Trời, thực chất của Ngài, tâm tính của Ngài, những vật sở hữu và hữu thể của Ngài, v.v. – hết thảy những gì liên quan tới chính Đức Chúa Trời thật – là những điều mà kiến thức của họ đã không nắm bắt được, hoàn toàn không liên quan và thậm chí đối lập. Theo cách này, mặc dù họ sống dưới sự cung cấp và nuôi dưỡng của lời Đức Chúa Trời, thế nhưng họ vẫn không thể thật sự bước trên con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Nguyên nhân thật sự cho điều này là họ chưa bao giờ trở nên quen với Đức Chúa Trời, họ cũng chưa bao giờ có sự liên hệ hay tương giao đích thực với Ngài, và do đó họ không thể đạt được sự hiểu biết qua lại với Đức Chúa Trời, hay đánh thức trong họ niềm tin, sự đi theo, hay thờ phượng đích thực đối với Đức Chúa Trời. Việc họ nên xem lời Đức Chúa Trời như vậy, việc họ nên xem Đức Chúa Trời như vậy – góc độ và thái độ này đã khiến họ trở về tay trắng từ những nỗ lực của mình, đã khiến họ đời đời không bao giờ có thể đi trên con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Mục tiêu mà họ đang nhắm tới, và đường hướng mà họ đang đi, biểu thị họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời suốt muôn đời, và họ suốt muôn đời sẽ không bao giờ có thể nhận lãnh sự cứu rỗi.

Trích từ “Biết Đức Chúa Trời là cách để kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

382. Có nhiều đường lối mà các ngươi không hiểu được, nhiều vấn đề mà các ngươi không biết. Các ngươi thật mê muội; Ta biết quá rõ về vóc giạc cũng như khiếm khuyết của các ngươi. Bởi vậy, mặc dù có nhiều lời các ngươi không thể hiểu được, Ta vẫn sẵn lòng bảo cho các ngươi hết thảy mọi lẽ thật mà các ngươi chưa từng lĩnh hội trước đây, bởi vì Ta cứ lo nghĩ rằng với vóc giạc hiện tại của các ngươi, liệu các ngươi có thể đứng vững để làm chứng cho Ta hay không. Chẳng phải Ta xem thường các ngươi; hết thảy các ngươi đều là những loài thú chưa qua sự huấn luyện bài bản của Ta, và Ta hoàn toàn không thể thấy được bao nhiêu vinh quang ở trong các ngươi. Mặc dù Ta đã tiêu tốn nhiều năng lượng để làm việc trên các ngươi, nhưng các nhân tố tích cực trong các ngươi dường như thực sự chẳng tồn tại, và các nhân tố tiêu cực có thể đếm được trên đầu ngón tay và chỉ dùng làm chứng để làm Sa-tan hổ thẹn. Hầu như mọi điều khác trong các ngươi đều là nọc độc của Sa-tan. Với Ta, các ngươi như trông như thể xa ngoài tầm cứu rỗi. Khi có vấn đề, Ta nhìn vào những biểu hiện và thái độ khác nhau của các ngươi, và cuối cùng, Ta biết được vóc giạc thực sự của các ngươi. Đấy là lý do tại sao Ta luôn lo lắng về các ngươi: Nếu để con người tự sống theo cách của họ thì liệu họ có thực sự tốt đẹp hơn hay được như hôm nay? Liệu vóc giạc trẻ con của các ngươi có làm các ngươi lo lắng? Các ngươi có thể thực sự được như những người được chọn trong dân Y-sơ-ra ên – trung thành với Ta, và chỉ với mình Ta thôi, vào mọi lúc hay không? Những gì biểu lộ nơi các ngươi không phải là sự nghịch ngợm của những đứa trẻ lạc khỏi cha mẹ, mà là sự ghê tởm bùng phát từ những con thú lạc khỏi ngọn roi của chủ chúng. Các ngươi nên biết bản tính của các ngươi, đó cũng là yếu điểm chung của hết thảy các ngươi; đó là chứng bệnh chung của hết thảy các ngươi. Như vậy, lời khuyên duy nhất của Ta cho các ngươi hôm nay là hãy đứng vững để làm chứng cho Ta. Dưới bất kỳ tình huống nào cũng không để chứng bệnh cũ tái phát. Làm chứng là việc quan trọng nhất – đó là tâm điểm trong công việc của Ta. Các ngươi nên chấp nhận lời Ta như Ma-ri đã chấp nhận sự mặc khải của Giê-hô-va đến trong giấc mơ của người: bằng cách tin rồi vâng phục. Chỉ điều này mới được gọi là trong trắng. Bởi các ngươi là những người nghe được lời Ta nhiều nhất, là những người được ban phước nhiều nhất từ Ta. Ta đã ban cho các ngươi toàn bộ của cải giá trị của Ta, Ta đã ban mọi thứ cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại có tình trạng khác biệt trời vực với dân Y-sơ-ra-ên; các ngươi và họ chỉ như đến từ những thế giới khác biệt. Nhưng so với họ thì các ngươi đã nhận lãnh nhiều hơn; trong khi họ tuyệt vọng chờ đợi sự xuất hiện của Ta, còn các ngươi thì đang trải qua những ngày tháng vui vẻ với Ta, chia sẻ những tặng phẩm của Ta. Với sự khác biệt như vậy, ai cho các ngươi quyền lớn tiếng và cãi vã với Ta để đòi hỏi phần của các ngươi trong của cải của Ta? Các ngươi chưa nhận được gì nhiều sao? Ta ban cho các ngươi quá nhiều, nhưng những gì các ngươi đáp trả chỉ là nỗi buồn lo đến não lòng, sự bất mãn và oán giận không thể kìm nén được. Các ngươi thật quá đáng ghét – nhưng các ngươi cũng thật đáng thương, bởi vậy Ta chẳng còn lựa chọn nào khác mà phải nuốt hết cơn giận vào trong và bày tỏ sự bất bình đến các ngươi, hết lần này đến lần khác. Qua hàng nghìn năm thực hiện công việc, Ta chưa từng quở trách nhân loại bởi Ta đã khám phá ra rằng, xuyên suốt quá trình phát triển của nhân loại, chỉ có những “trò bịp” giữa các ngươi mới trở nên phổ biến nhất, như là gia sản thừa kế quý giá từ tổ tiên đầy tiếng tăm của các ngươi thời xa xưa để lại. Sao mà Ta ghét những thứ nửa người nửa ngợm ấy đến thế! Các ngươi thật quá thiếu lương tâm! Tính cách các ngươi thật quá thấp kém! Tim các ngươi thật quá sắt đá! Nếu Ta mang những lời và việc làm đó đến cùng dân Y-sơ-ra-ên, thì Ta hẳn đã đạt được vinh quang từ lâu rồi. Nhưng giữa các ngươi thì điều này không thể đạt được; giữa các ngươi chỉ có sự thờ ơ tàn nhẫn, sự quay lưng lạnh lùng, và những lời biện hộ của các ngươi. Các ngươi thật quá vô cảm, và hoàn toàn vô dụng!

Trích từ “Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

383. Nhiều năm các ngươi hành động trước mặt Ta đã cho Ta câu trả lời mà trước đây Ta chưa từng nhận được, và câu hỏi cho câu trả lời này là: “Thái độ của con người trước lẽ thật và Đức Chúa Trời thật là gì?” Những nỗ lực mà Ta đã dành cho con người chứng tỏ thực chất yêu thương con người của Ta, và mọi hành động của con người trước Ta chứng tỏ thực chất của họ ghê tởm lẽ thật và chống lại Ta. Lúc nào Ta cũng lo lắng cho tất cả những người theo Ta, nhưng không lúc nào những người theo Ta có thể tiếp nhận lời của Ta; họ thậm chí không thể chấp nhận những đề nghị của Ta. Đây là điều khiến Ta buồn nhất. Không một ai từng có thể hiểu Ta và, hơn thế nữa, không một ai từng có thể chấp nhận Ta, mặc dù thái độ của Ta chân thành và lời của Ta nhẹ nhàng. Mọi người đều cố gắng làm công việc được Ta giao phó theo những ý tưởng riêng của họ; họ không tìm kiếm những ý định của Ta, càng không hỏi những yêu cầu của Ta đối với họ là gì. Họ vẫn quả quyết là phụng sự Ta một cách trung thành, trong khi họ nổi loạn chống lại Ta. Nhiều người tin rằng những lẽ thật nào không thể chấp nhận được đối với họ hoặc họ không thể thực hành thì không phải là lẽ thật. Trong những người như thế, những lẽ thật của Ta trở thành thứ bị từ chối và gạt bỏ. Đồng thời, mọi người thừa nhận Ta là Đức Chúa Trời chỉ bằng lời, nhưng cũng tin rằng Ta là một người ngoài cuộc, người không phải là lẽ thật, đường đi, hoặc sự sống. Không ai biết lẽ thật này: Lời của Ta là lẽ thật mãi mãi không thay đổi. Ta là nguồn chu cấp sự sống cho con người và là sự dẫn dắt duy nhất cho nhân loại. Giá trị và ý nghĩa của lời Ta không được xác định bởi việc chúng có được nhân loại thừa nhận hoặc chấp nhận hay không, mà bởi chính thực chất của những lời ấy. Ngay cả khi không một người nào trên trái đất này có thể tiếp nhận lời của Ta, thì giá trị của lời Ta và sự hữu ích của chúng đối với nhân loại là vô lượng đối với bất kỳ con người nào. Vì thế, khi đối mặt với nhiều kẻ nổi loạn chống đối, bẻ bác, hoặc hoàn toàn khinh thường lời của Ta, lập trường của Ta chỉ thế này: Hãy để thời gian và sự kiện làm bằng chứng cho Ta và cho thấy rằng lời của Ta là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Hãy để chúng cho thấy rằng tất cả những gì Ta đã phán là đúng, rằng đó là điều mà con người nên được trang bị và, hơn thế nữa, là điều mà con người nên chấp nhận. Ta sẽ cho tất cả những ai theo Ta biết sự thật này: Những người không thể chấp nhận hoàn toàn lời của Ta, những người không thể thực hành lời của Ta, những người không thể tìm thấy mục đích trong lời của Ta, và những người không thể nhận lãnh sự cứu rỗi nhờ lời của Ta, là những người đã bị lên án bởi lời của Ta và, hơn thế nữa, đã đánh mất sự cứu rỗi của Ta, và cây gậy của Ta sẽ không bao giờ trật khỏi họ.

Trích từ “Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

384. Bản tính của con người hoàn toàn khác với thực chấtthực chất của Ta; điều này là do bản tính bại hoại của con người hoàn toàn bắt nguồn từ Sa-tan và bản tính của con người đã bị Sa-tan thao túng và làm cho bại hoại. Nghĩa là, con người sống dưới sự ảnh hưởng của điều ác và sự xấu xa của nó. Con người không lớn lên trong một thế giới của lẽ thật hay một môi trường thánh khiết, và càng không sống trong sự sáng. Do đó, không ai có thể sở hữu lẽ thật trong bản tính bẩm sinh của mình, và càng không ai có thể được sinh ra với một thực chất kính sợ và vâng lời Đức Chúa Trời. Trái lại, họ sở hữu một bản tính chống lại Đức Chúa Trời, không vâng lời Đức Chúa Trời, và không có tình yêu dành cho lẽ thật. Bản tính này là vấn đề mà Ta muốn nói đến – sự phản bội.

Trích từ “Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

385. Hành vi không thể tuyệt đối vâng lời Ta chính là sự phản bội. Hành vi không thể trung thành với Ta chính là sự phản bội. Lừa dối Ta và dùng những lời gian dối để lừa gạt Ta chính là sự phản bội. Chứa chấp nhiều khái niệm và truyền bá chúng khắp nơi chính là sự phản bội. Không thể bảo vệ các chứng ngôn và lợi ích của Ta chính là sự phản bội. Cười giả tạo khi xa Ta trong lòng chính là sự phản bội. Đây đều là những hành vi phản bội mà các ngươi luôn có khả năng thực hiện, và chúng cũng phổ biến giữa các ngươi. Không ai trong các ngươi có thể nghĩ việc này là một vấn đề, nhưng đó không phải là điều Ta nghĩ. Ta không thể xem sự phản bội Ta của một người là chuyện nhỏ, và Ta chắc chắn không thể làm ngơ. Giờ đây, khi Ta đang làm việc giữa các ngươi, các ngươi còn hành xử theo cách này – nếu đến một ngày không có ai trông chừng các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ trở thành những tên tướng cướp xưng vương xưng bá hay sao? Khi điều đó xảy ra và các ngươi gây ra thảm họa, ai mà ở đó để dọn dẹp đằng sau các ngươi?

Trích từ “Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

386. Đừng tin vào cơ may rằng nếu ngươi không làm gì sai với người khác, thì ngươi không có bản tính phản bội. Nếu đó là điều ngươi nghĩ thì ngươi thật sự đáng kinh tởm. Tất cả những lời mỗi lần Ta phán đều nhằm vào tất cả mọi người, không chỉ là một người hay một kiểu người. Chỉ vì ngươi không phản bội Ta trong một chuyện thì không chứng tỏ là ngươi không thể phản bội Ta trong chuyện khác. Trong khi tìm kiếm lẽ thật, một số người mất niềm tin khi thất bại trong hôn nhân. Một vài người từ bỏ nghĩa vụ trung thành với Ta trong khi gia đình đổ vỡ. Một vài người từ bỏ Ta để tìm kiếm một thoáng chốc vui vẻ và phấn khích. Một vài người thà rơi xuống một khe núi tối tăm còn hơn sống trong sự sáng và có được niềm vui trong công tác của Đức Thánh Linh. Một vài người bỏ qua lời khuyên của bạn bè để thỏa mãn ham muốn giàu có của họ, và ngay cả bây giờ cũng không thể thừa nhận sai lầm và quay đầu. Một vài người chỉ sống tạm thời dưới danh Ta để nhận được sự bảo vệ của Ta, trong khi những người khác chỉ dâng hiến một chút cho Ta do cưỡng ép bởi vì họ tham sống sợ chết. Chẳng phải những điều này và những hành động vô đạo đức và hơn nữa không đứng đắn khác, chính là những hành vi mà mọi người từ lâu đã phản bội Ta trong tận đáy lòng họ hay sao? Dĩ nhiên, Ta biết mọi người không lên kế hoạch trước để phản bội Ta; sự phản bội của họ là một sự bộc lộ tự nhiên bản tính của họ. Không ai muốn phản bội Ta, và không ai vui bởi vì họ đã làm điều gì phản bội Ta. Trái lại, họ đang run rẩy sợ hãi, phải không? Vậy thì các ngươi có đang nghĩ về việc làm sao các ngươi có thể chuộc lại những sự phản bội này, và làm sao để thay đổi tình hình hiện tại không?

Trích từ “Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

387. Những ai không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng không thực hành lẽ thật đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai ăn uống lời của Đức Chúa Trời, nhưng đi ngược lại bản chất của lời Đức Chúa Trời, đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai có những ý niệm về Đức Chúa Trời nhập thể, hơn nữa có ý định tham gia vào cuộc dấy loạn, đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai phán xét Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời; và bất kỳ ai không thể biết Đức Chúa Trời hoặc làm chứng về Ngài đều chống đối Đức Chúa Trời. Vì vậy Ta khuyên giục các ngươi: Nếu các ngươi thực sự có đức tin rằng các ngươi có thể đi con đường này, thì hãy tiếp tục đi theo nó. Nhưng nếu các ngươi không thể kiềm chế việc chống đối Đức Chúa Trời, thì tốt nhất các ngươi hãy rời khỏi trước khi quá muộn. Nếu không, khả năng mọi việc trở nên tồi tệ cho các ngươi lên rất cao, bởi vì bản tính của các ngươi đơn giản là quá bại hoại. Về lòng trung thành hoặc sự vâng lời, hoặc một tấm lòng khao khát sự công chính và lẽ thật, hoặc tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, thì các ngươi không có một chút nào. Có thể nói rằng tình cảnh của các ngươi trước Đức Chúa Trời là hoàn toàn rối ren. Các ngươi không thể tuân theo điều các ngươi nên tuân theo, và không thể nói những điều nên nói. Điều các ngươi nên đưa vào thực hành, thì các ngươi đã không đưa vào thực hành được; và các chức năng các ngươi nên thực hiện, thì các ngươi không thể thực hiện được. Các ngươi không có lòng trung thành, lương tâm, sự vâng lời hoặc quyết tâm mà các ngươi nên có. Các ngươi đã không chịu đựng đau khổ mà các ngươi cần phải chịu đựng, và các ngươi không có đức tin mà các ngươi nên có. Rất đơn giản, các ngươi hoàn toàn không có công lao nào: Chẳng lẽ các ngươi không xấu hổ khi tiếp tục sống sao? Hãy để Ta khuyên các ngươi rằng tốt hơn là các ngươi hãy nhắm mắt mình trong sự yên nghỉ đời đời, như thế Đức Chúa Trời không phải lo lắng về phần các ngươi và chịu đau khổ vì các ngươi. Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không biết ý muốn của Ngài; các ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời nhưng lại không thể tuân thủ những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không biết Ngài, và các ngươi sống mà không có một mục tiêu để phấn đấu, không có bất kỳ giá trị nào, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Các ngươi sống như một con người nhưng lại không có chút lương tâm, sự chính trực, hoặc sự tín nhiệm nào – các ngươi vẫn có thể tự cho mình là con người sao? Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại lừa dối Ngài; hơn nữa, các ngươi lấy tiền của Đức Chúa Trời và ăn những của lễ được dâng cho Ngài. Vậy mà, cuối cùng các ngươi vẫn không tỏ ra chút quan tâm nào đến cảm xúc của Đức Chúa Trời hoặc có chút lương tâm nào đối với Ngài. Ngay cả những yêu cầu nhỏ nhặt nhất của Đức Chúa Trời các ngươi cũng không thể đáp ứng được. Các ngươi vẫn có thể tự cho mình là con người sao? Ăn thức ăn Đức Chúa Trời chu cấp và thở không khí Ngài ban cho các ngươi, vui hưởng ân điển của Ngài, vậy mà, cuối cùng, các ngươi không có chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. Ngược lại, các ngươi đã trở nên những kẻ vô tích sự chống đối Đức Chúa Trời. Điều đó chẳng phải đã biến các ngươi thành một con thú còn thấp hèn hơn một con chó sao? Trong số những loài thú vật, có loài vật nào hung ác hơn các ngươi không?

Trích từ “Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

388. Nhân loại chẳng khác nào kẻ thù của Ta. Nhân loại là kẻ ác đối địch và không vâng lời Ta. Nhân loại chẳng khác nào dòng dõi của kẻ ác bị Ta nguyền rủa. Nhân loại chẳng khác nào hậu tự của thiên sứ trưởng đã phản bội Ta. Nhân loại chẳng khác nào di sản của ma quỷ đã bị Ta hắt hủi từ lâu, đã trở thành kẻ thù không thể hòa giải của Ta kể từ đó. Vì bầu trời bao trùm cả nhân loại bị vẩn đục và tối tăm, không một chút dấu vết của sự sáng sủa nào, và thế giới con người chìm trong bóng tối đen kịt, hầu cho người sống trong đó thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay giơ ra trước mặt mình hoặc nhìn thấy mặt trời khi người ngẩng đầu lên. Con đường dưới chân người lầy lội và đầy rẫy những ổ gà, quanh co khúc khuỷu; cả vùng đất ngập tràn xác chết. Những góc tối chứa đầy thi thể, và trong những góc mát mẻ và râm mát thì lũ quỷ đã chiếm chỗ. Và mọi nơi trong thế giới của con người, lũ quỷ đến và đi theo từng đàn. Dòng dõi của mọi loại quái thú, đầy sự ô uế, bị nhốt trong trận giao đấu, âm thanh của chúng khiến cho sợ chết khiếp. Vào những lúc như vậy, trong một thế giới như vậy, một “thiên đường hạ giới” như vậy, người ta đi đâu để tìm được những niềm hạnh phúc của cuộc sống? Người ta có thể đi đâu để tìm được đích đến của cuộc đời mình? Nhân loại, từ lâu đã bị chà đạp dưới chân Sa-tan, từ đầu đã là một diễn viên đảm nhận hình tượng của Sa-tan – hơn thế nữa, loài người là hiện thân của Sa-tan, và đóng vai trò là bằng chứng để làm chứng cho Sa-tan, bằng chứng to và rõ. Làm sao một loài người như vậy, một lũ cặn bã suy đồi như vậy, hậu duệ của gia đình loài người bại hoại như vậy, lại có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời được? Vinh quang của Ta đến từ đâu? Người ta có thể bắt đầu nói về lời chứng của Ta ở đâu? Vì kẻ thù đã làm bại hoại loài người, chống cự lại Ta, đã chiếm lấy nhân loại – nhân loại mà Ta đã tạo dựng nên từ lâu và được đầy dẫy vinh quang của Ta cùng sự bày tỏ ra của Ta – và đã làm vấy bẩn họ. Nó đã giật lấy vinh quang của Ta, và mọi điều nó đã tiêm nhiễm vào con người là chất độc tẩm đầy sự xấu xa của Sa-tan, và nước ép từ trái của cây biết điều thiện và điều ác.

Trích từ “Một con người thực sự có nghĩa là gì” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

389. Các ngươi đã được tách ra khỏi bùn lầy, và dù thế nào đi nữa, các ngươi đã là thứ được lựa ra giữa những cặn bã, nhơ nhớp và bị Đức Chúa Trời căm ghét. Các ngươi thuộc về Sa-tan và đã từng bị nó chà đạp, làm cho nhơ nhuốc. Đó là lý do tại sao nói rằng các ngươi đã được tách ra khỏi bùn lầy, và chẳng những không thánh khiết, mà thay vào đó các ngươi còn là những thứ không phải con người, từ lâu đã là đối tượng trong trò lừa gạt của Sa-tan. Đây là sự đánh giá thích đáng nhất về các ngươi. Các ngươi cần biết rằng các ngươi ban đầu là các tạp chất được tìm thấy trong ao tù và bùn lầy, trái ngược với mẻ cá tôm đáng ao ước, vì không thể có được điều gì thích thú từ các ngươi. Nói thẳng ra, các ngươi là những con thú đốn mạt nhất trong một xã hội thấp kém, còn tệ hơn cả những con heo, con chó. Thành thật mà nói, gọi các ngươi bằng những cụm từ như vậy không phải là nói quá hay cường điệu; đúng hơn là đơn giản hóa vấn đề. Gọi các ngươi bằng những cụm từ như thế thậm chí có thể nói rằng đó là một cách tôn trọng các ngươi. Sự thông tỏ, lời nói, hành vi của các ngươi với tư cách là những con người, và mọi khía cạnh trong đời sống các ngươi, bao gồm vị trí của các ngươi trong bùn lầy, là đủ để chứng tỏ rằng thân phận của các ngươi “không bình thường”.

Từ “Thân phận vốn có của con người và giá trị của họ: chúng thật sự như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

390. Con người không sẵn lòng theo đuổi Đức Chúa Trời, không sẵn lòng dành tài sản của mình cho Đức Chúa Trời, và không sẵn lòng tận hiến nỗ lực cả đời cho Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ lại nói rằng Đức Chúa Trời đã đi quá xa, rằng có quá nhiều điều về Đức Chúa Trời mâu thuẫn với những quan niệm của con người. Với một nhân tính như thế này, ngay cả khi các ngươi nỗ lực hết mình thì các ngươi vẫn không thể được Đức Chúa Trời chấp thuận, chứ đừng nói gì đến việc các ngươi không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng mình là món hàng lỗi của loài người sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng không có nhân tính nào thấp hèn hơn nhân tính của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết những người khác gọi các ngươi là gì để tôn vinh các ngươi sao? Những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời gọi các ngươi là cha của sói, mẹ của sói, con của con sói, cháu của sói; các ngươi là những hậu duệ của sói, dân sự của sói, và các ngươi nên biết danh tính của chính mình và đừng bao giờ quên nó. Đừng nghĩ rằng các ngươi là một nhân vật thượng cấp nào đó: Các ngươi là nhóm xấu xa nhất của những kẻ không phải người ở giữa nhân loại. Chẳng lẽ các ngươi không biết gì về điều này sao? Các ngươi có biết Ta chịu bao nhiêu rủi ro bởi làm việc giữa các ngươi không? Nếu ý thức của các ngươi không thể trở lại bình thường, và lương tâm của các ngươi không thể làm việc bình thường, thì các ngươi sẽ không bao giờ vứt bỏ được cái tên “chó sói”, các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày rủa sả và sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày hành phạt của các ngươi. Các ngươi sinh ra đã thấp kém, một vật không có chút giá trị gì. Các ngươi bản tính là một bầy sói đói, một đống mãnh vỡ và rác rưởi, và Ta, không giống các ngươi, không làm việc trên các ngươi để lấy ân huệ, nhưng bởi vì nhu cầu của công việc. Nếu các ngươi cứ tiếp tục dấy loạn theo cách này, thì Ta sẽ dừng công việc của Ta, và sẽ không bao giờ làm việc lại trên các ngươi nữa; ngược lại, Ta sẽ chuyển công việc của Ta sang một nhóm khác làm Ta hài hòng, và theo cách này sẽ rời xa các ngươi mãi mãi, bởi vì Ta không muốn xem xét đến những ai đang ở trong sự thù nghịch với Ta. Vậy thì, các ngươi có ao ước được tương thích với Ta không, hay ở trong sự thù nghịch chống lại Ta?

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. Quay đầu lại bờ: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa “từ bỏ con đường tội lỗi”.

b. Nguyên bản không có cụm từ “Theo cách này”.

c. Câu chuyện về chim Hàn Hào rất giống với ngụ ngôn kiến và châu chấu của Ê-dốp. Chim Hàn Hào thích ngủ thay vì xây tổ trong lúc thời tiết ấm áp, bất kể những lời cảnh báo nhiều lần từ láng giềng của nó, chim ác là. Khi mùa đông đến, chim bị lạnh cóng mà chết.

Trước: XI. Những lời trọng yếu về việc vạch trần cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại như thế nào

Tiếp theo: XIII. Những lời về việc vạch trần các quan niệm tôn giáo, dị giáo và ngụy biện của nhân loại bại hoại

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này