427 Đức Chúa Trời ban thưởng gấp đôi cho những ai hợp tác với Ngài

Verse 1

Nếu ngươi duy trì đời sống

thuộc linh này mỗi ngày,

thì ngươi sẽ dâng lòng mình cho

Đức Chúa Trời ngày càng nhiều hơn.


Verse 2

Tinh thần ngươi sẽ thêm mạnh mẽ,

tình trạng của ngươi sẽ cải thiện.

Ngươi sẽ được ban phước nhiều hơn và

được Đức Thánh Linh dẫn dắt đường đi.


Verse 3

Đời sống thuộc linh của ngươi

là để có Đức Thánh Linh bên cạnh,

để hợp tác với Đức Chúa Trời, kỷ luật thân thể;

đừng chỉ theo phép tắc.


Pre-chorus 1

Đây là điều con người nên đạt được.

Nên hãy nỗ lực thực hiện hết mình.


Chorus

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.


Verse 4

Ngươi càng dốc sức nỗ lực,

lòng ngươi càng hướng về Đức Chúa Trời.

Khi đạt đến một mức nhất định,

Ngài sẽ thu phục lòng ngươi hoàn toàn.


Verse 5

Chẳng ai lay động được lòng ngươi;

ngươi hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời.

Lời Ngài sẽ luôn tự mặc khải

và cho ngươi biết điều ngươi không hiểu.


Pre-chorus 2

Những kết quả này có thể đạt được

nếu ngươi hợp tác với Ngài.


Chorus

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.


Bridge

Những kết quả này có thể đạt được

nếu ngươi hợp tác với Ngài.

Chúng có thể đạt được

nếu ngươi hợp tác với Ngài.

Những kết quả này có thể đạt được

nếu ngươi hợp tác với Ngài.

Chúng có thể đạt được

nếu ngươi hợp tác với Ngài.


Chorus

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.

Đây là lý do Đức Chúa Trời

luôn nói ai hợp tác với Ngài,

Ngài sẽ ban thưởng gấp đôi,

gấp đôi cho người đó.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng

Trước: 426 Ngươi nên chú ý lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 428 Làm sao để tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger