739 Những ai tôn kính Đức Chúa Trời tán dương Đức Chúa Trời trong mọi sự

Verse 1

Gióp chưa từng thấy Đức Chúa Trời, nghe những lời của Ngài,

nhưng trong lòng Gióp luôn có Đức Chúa Trời.

Thái độ của ông với Ngài là “chúc tụng danh Đức Giê-hô-va.”

Ông chúc tụng danh của Ngài vô điều kiện,

bất kể trong hoàn cảnh nào, và chẳng cần có lý do.

Gióp đã dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời,

cho phép Đức Chúa Trời kiểm soát ông;

mọi suy nghĩ, và quyết định, kế hoạch trong lòng

ông đều giãi bày, cởi mở hết với Đức Chúa Trời.

Lòng ông đã không chống đối Đức Chúa Trời,

ông chưa bao giờ hỏi xin hay yêu cầu Ngài làm gì cho ông,

và ông đã không nuôi những ham muốn ngông cuồng

rằng sẽ có được bất cứ thứ gì nhờ thờ phượng Ngài.

Chorus

Gióp đã không nói chuyện đổi chác với Ngài,

không yêu cầu hay đòi hỏi gì ở Ngài.

Ông ngợi khen danh Ngài

vì quyền năng vĩ đại và thẩm quyền của Ngài trong việc

cai trị vạn vật, cai trị vạn vật.

Gióp không ngợi khen Ngài bởi

việc có được phước lành hay đối mặt với tai họa.

Verse 2

Gióp đã tin rằng bất kể Đức Chúa Trời ban phước

hay trút thảm họa xuống con người

thì quyền năng, thẩm quyền của Ngài sẽ không thay đổi;

dù trong bất kể hoàn cảnh nào cũng

nên ngợi khen danh Ngài.

Việc loài người được Đức Chúa Trời ban phước

là bởi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời,

và khi tai họa giáng xuống con người, cũng thế,

cũng là vì quyền tối thượng của Ngài.

Quyền năng và thẩm quyền của Ngài

cai trị và sắp đặt mọi thứ về con người;

Ngài thể hiện điều này ở vận may thất thường của con người.

Dù con người có quan điểm gì,

danh Ngài phải được khen ngợi.

Đây là điều mà Gióp đã trải nghiệm

và bắt đầu biết trong năm tháng đời mình.

Gióp nghĩ gì và làm gì Ngài đều biết rõ hết,

và Ngài rất xem trọng những điều đó.

Đức Chúa Trời trân trọng hiểu biết của Gióp

và trân quý ông vì có tấm lòng như vậy.

Bridge

Lòng Gióp luôn chờ đợi lệnh truyền của Ngài.

Bất cứ nơi đâu hay là bất cứ lúc nào,

Gióp cũng chào đón mọi sự xảy đến với ông.

Ông không yêu cầu gì ở Ngài.

Mà ông đã yêu cầu bản thân phải chờ đợi, chấp nhận, đối diện và vâng phục

mọi sự sắp đặt và an bài đến từ Ngài.

Gióp tin đây là bổn phận của ông và cũng chính là điều Đức Chúa Trời muốn.

Chorus

Gióp đã không nói chuyện đổi chác với Ngài,

không yêu cầu hay đòi hỏi gì ở Ngài.

Ông ngợi khen danh Ngài

vì quyền năng vĩ đại và thẩm quyền của Ngài trong việc

cai trị vạn vật, cai trị vạn vật.

Gióp không ngợi khen Ngài bởi

việc có được phước lành hay đối mặt với tai họa.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 738 Ngươi nên nhìn vào tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để đáp ứng Ngài

Tiếp theo: 740 Chỉ những ai tôn kính Đức Chúa Trời mới có thể đứng ra làm chứng trong những sự thử luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (4)

Sự bình an và vui mừng mà Ta phán đến ngày hôm nay không giống như những gì ngươi tin và hiểu. Ngươi đã từng nghĩ rằng sự bình an và vui...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger