147 Mọi tạo vật sẽ trở về dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa

Intro

Từ thuở sơ khai đến tận hôm nay,

chỉ Đức Chúa Trời có thể thực hiện ba giai đoạn công việc,

và không ai có thể làm thay được công việc này.

Verse 1

Khi công tác của Ngài gần kết thúc, Ngài sẽ phân loại muôn vật.

Đấng Tạo Hóa tạo ra con người nên phải đưa họ hoàn toàn

trở về dưới quyền thống trị của Ngài;

đây là cách Ngài kết thúc ba giai đoạn công tác.

Chorus

Khi công tác này kết thúc, mọi tôn giáo sẽ thành một,

mọi loài thọ tạo sẽ về dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa,

và sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời thật duy nhất.

Tất cả các tôn giáo tà đạo đều sẽ chẳng còn,

không bao giờ trở lại, không trở lại, không trở lại.

Verse 2

Giai đoạn công tác cuối và hai giai đoạn trước

ở Giu-đê và Y-sơ-ra-ên, là kế hoạch quản lý của Ngài

trong toàn cõi vũ trụ.

Sự thật về công tác của Ngài là điều không ai phủ nhận được.

Pre-chorus

Dù họ chưa trải qua

hay nhìn thấy nhiều về công tác này,

sự thật là sự thật, không ai có thể phủ nhận.

Chorus

Khi công tác này kết thúc, mọi tôn giáo sẽ thành một,

mọi loài thọ tạo sẽ về dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa,

và sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời thật duy nhất.

Tất cả các tôn giáo tà đạo đều sẽ chẳng còn,

không bao giờ trở lại.

Verse 3

Nếu ngươi chỉ biết đến một giai đoạn công tác,

và không hiểu được hai giai đoạn công tác kia,

hay công tác của Ngài trước đó,

ngươi không thể nói đúng về kế hoạch quản lý của Ngài.

Bridge

Khi đó hiểu biết của ngươi về Ngài là phiến diện.

Ngươi tin vào Ngài nhưng lại không hiểu được Ngài,

nên ngươi không phù hợp để làm chứng về Ngài.

Hiểu biết của ngươi về những điều này có thể nông hoặc sâu,

nhưng cuối cùng các ngươi phải bị, bị thuyết phục,

và tất cả sẽ thấy toàn bộ công tác của Ngài,

quy phục dưới sự thống trị của Ngài.

Chorus

Khi công tác này kết thúc, mọi tôn giáo sẽ thành một,

mọi loài thọ tạo sẽ về dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa,

và sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời thật duy nhất.

Tất cả các tôn giáo tà đạo đều sẽ chẳng còn,

không bao giờ trở lại.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 146 Tên của Đức Chúa Trời sẽ trở nên vĩ đại giữa những quốc gia Dân Ngoại

Tiếp theo: 148 Đức Chúa Trời nhập thể có cả nhân tính lẫn thần tính

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 9

Trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và con người là con người. Đức Chúa Trời không nói ngôn ngữ của con...

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Chương 5

Tiếng nói Thần của Ta là sự thể hiện của toàn bộ tâm tính Ta. Các ngươi có hiểu không? Không rõ về điểm này sẽ tương đương với việc trực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger