114 Đức Chúa Trời sẽ khôi phục ý nghĩa của việc Ngài tạo dựng con người

I

Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và đặt họ trên đất,

từ đó Ngài đã dẫn dắt họ.

Sau đó Ngài cứu rỗi họ và làm của lễ chuộc tội, của lễ chuộc tội cho loài người.

Cuối cùng, Ngài vẫn phải chinh phục nhân loại,

cứu rỗi hoàn toàn nhân loại, khôi phục họ trở lại như hình tượng ban đầu, trở lại như hình tượng ban đầu.

Đây là công tác mà Ngài đã tiến hành ngay từ đầu –

khôi phục loài người trở lại hình tượng và hình ảnh ban đầu.

Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài

và khôi phục hình tượng ban đầu của con người,

điều này nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ khôi phục,

Đức Chúa Trời sẽ khôi phục

thẩm quyền của Ngài trên đất và giữa muôn loài thọ tạo.

II

Sau khi bị Sa-tan làm bại hoại, loài người đã mất đi lòng kính sợ Đức Chúa Trời,

và cả chức năng mà những vật thọ tạo của Ngài phải có được,

từ đó trở thành kẻ thù bất tuân với Đức Chúa Trời.

Thế rồi, loài người sống dưới quyền của Sa-tan

và tuân theo mệnh lệnh của Sa-tan, tuân theo mệnh lệnh của Sa-tan;

vì thế, Đức Chúa Trời chẳng có cách nào để làm việc giữa các vật thọ tạo của Ngài,

và càng không thể giành được sự kính sợ của họ.

Con người được Đức Chúa Trời dựng nên, và phải thờ phượng Đức Chúa Trời, phải thờ phượng Đức Chúa Trời,

nhưng họ đã quay lưng lại với Ngài, thay vào đó đi thờ phượng Sa-tan.

Trong lòng họ, Sa-tan đã trở thành thần tượng.

Bởi vậy, Đức Chúa Trời đã mất đi vị thế của Ngài trong lòng họ,

cũng là đã mất đi ý nghĩa đằng sau việc Ngài tạo dựng con người.

Do đó, để khôi phục ý nghĩa đằng sau việc Ngài tạo dựng con người,

Ngài phải khôi phục hình tượng ban đầu của họ

và loại bỏ tâm tính bại hoại của loài người.

III

Để giành lại con người từ Sa-tan, Ngài phải cứu rỗi, Ngài phải cứu rỗi họ khỏi tội lỗi.

Chỉ bằng cách này, Đức Chúa Trời mới có thể dần dần khôi phục hình tượng và chức năng ban đầu của họ,

và cuối cùng, khôi phục vương quốc của Ngài.

Sự hủy diệt cuối cùng đối với những đứa con bất tuân

sẽ được thực hiện để con người thờ phượng Đức Chúa Trời tốt hơn

và sống tốt hơn trên thế gian, và sống tốt hơn trên thế gian.

Vương quốc mà Đức Chúa Trời muốn thiết lập là vương quốc của chính Ngài.

Nhân loại mà Ngài mong muốn là một nhân loại sẽ thờ phượng Ngài,

một nhân loại quy phục Ngài hoàn toàn và biểu lộ sự vinh hiển của Ngài,

và biểu lộ sự vinh hiển của Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 113 Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 115 Sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 1

Điều Ta yêu cầu các ngươi làm không phải là lý thuyết mơ hồ và sáo rỗng mà Ta nhắc đến, cũng không phải là điều mà não con người không thể...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger