138 Con người phải chứng thực cho Đức Chúa Trời trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Verse 1

Càng có khả năng hợp tác với Đức Chúa Trời,

thì con người càng dâng nhiều hiển vinh cho Ngài.

Sự hợp tác của con người

chính là lời chứng họ phải mang,

và lời chứng này cũng là

sự thực hành của con người.


Chorus

Toàn bộ sự quản lý của Ngài

được chia làm ba giai đoạn.

Mỗi giai đoạn đều có yêu cầu cho con người.

Khi các thời đại đi qua và phát triển,

yêu cầu của Ngài cũng cao hơn.

Từng bước một,

công tác của Ngài đạt đỉnh điểm,

cho đến khi con người thấy

sự xuất hiện của Lời trong xác thịt.

Như vậy, những yêu cầu

dành cho con người ngày càng cao,

và những yêu cầu về việc

làm chứng cho Ngài cũng vậy.


Verse 2

Trước kia, con người phải tuân theo pháp luật,

và con người đã phải kiên nhẫn

cũng như phải khiêm nhường.

Nay, họ được yêu cầu

vâng phục sự sắp đặt của Ngài,

phải có tình yêu tột bậc dành cho Ngài.


Verse 3

Cuối cùng, họ vẫn phải yêu kính Ngài

trong khi phải chịu những khổ nạn của mình.

Đây là những yêu cầu Ngài đặt ra cho con người,

và chúng dần được tỏ lộ qua sự quản lý của Ngài.


Chorus

Toàn bộ sự quản lý của Ngài

được chia làm ba giai đoạn.

Mỗi giai đoạn đều có yêu cầu cho con người.

Khi các thời đại đi qua và phát triển,

yêu cầu của Ngài cũng cao hơn.

Từng bước một,

công tác của Ngài đạt đỉnh điểm,

cho đến khi con người thấy

sự xuất hiện của Lời trong xác thịt.

Như vậy, những yêu cầu

dành cho con người ngày càng cao,

và những yêu cầu về việc

làm chứng cho Ngài cũng vậy.


Bridge

Mỗi giai đoạn công tác

đều sâu hơn giai đoạn trước,

và những yêu cầu Ngài dành cho con người

cũng ngày càng cao hơn.

Như thế, toàn bộ sự quản lý

của Ngài dần thành hình.

Vì chính những yêu cầu cao hơn này mà

tâm tính của con người ngày càng gần hơn với

các tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra.

Chỉ khi đó nhân loại mới bắt đầu

thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan.

Khi công tác của Ngài hoàn thành,

toàn nhân loại sẽ được cứu rỗi

khỏi ảnh hưởng của Sa-tan.


Chorus

Toàn bộ sự quản lý của Ngài

được chia làm ba giai đoạn.

Mỗi giai đoạn đều có yêu cầu cho con người.

Khi các thời đại đi qua và phát triển,

yêu cầu của Ngài cũng cao hơn.

Từng bước một,

công tác của Ngài đạt đỉnh điểm,

cho đến khi con người thấy

sự xuất hiện của Lời trong xác thịt.

Như vậy, những yêu cầu

dành cho con người ngày càng cao,

và những yêu cầu về việc

làm chứng cho Ngài cũng vậy,

cho Ngài cũng vậy.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người

Trước: 137 Toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời là thực tế nhất

Tiếp theo: 139 Sự khác biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời và công tác của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger