833 Những yêu cầu mà một người phải đáp ứng để được làm cho hoàn thiện

1 Nếu ngươi thực sự sẵn lòng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì ngươi sẽ có can đảm gạt sang một bên xác thịt của mình, ngươi sẽ có thể thực hiện lời Đức Chúa Trời, và sẽ không thụ động hay yếu đuối. Ngươi sẽ có thể vâng phục tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, và tất cả những hành động của ngươi, dù được thực hiện công khai hay riêng tư, sẽ đều có thể trình ra được trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi là một người trung thực và thực hành lẽ thật trong mọi sự, thì ngươi sẽ được hoàn thiện. Những con người giả dối, hành động một kiểu trước mặt người khác và kiểu khác sau lưng họ, thì không sẵn lòng để được hoàn thiện. Họ đều là con trai của sự hư mất và sự diệt vong; họ không thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về Sa-tan. Họ không phải là kiểu người được Đức Chúa Trời chọn! Chỉ khi ngươi chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, và quan tâm đến việc cải hóa tâm tính mình, thì ngươi mới có thể đặt chân lên con đường để được hoàn thiện.

2 Nếu ngươi thực sự sẵn lòng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi nên vâng phục tất cả các công tác của Đức Chúa Trời, không một lời phàn nàn, không mạo muội đánh giá hay phán xét công tác của Đức Chúa Trời. Đây là những yêu cầu tối thiểu để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Yêu cầu cần thiết cho những ai cố gắng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện là: Hành động với một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời trong mọi sự. Có nghĩa là tất cả những hành động và hành vi của ngươi đều có thể được trình ra trước Đức Chúa Trời. Và bởi ngươi có những ý định đúng đắn, nên dù những hành động của ngươi là đúng hay sai, thì ngươi cũng không ngại thể hiện ra với Đức Chúa Trời hoặc anh chị em mình; và ngươi dám phát thề trước mặt Đức Chúa Trời. Ngươi phải bày tỏ mọi ý định, suy nghĩ và ý tưởng của mình trước Đức Chúa Trời để Ngài xem xét; nếu ngươi thực hành và bước vào theo cách này, thì đời sống ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận

Trước: 832 Đức Chúa Trời đã quyết tâm làm cho trọn vẹn nhóm người này

Tiếp theo: 834 Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật sự yêu Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger