627 Việc bám lấy những quan niệm tôn giáo sẽ chỉ làm hỏng ngươi

Intro

Trong Đức Chúa Trời có sự dư dật,

khôn ngoan vô biên,

công tác tuyệt vời và lời Ngài

là để con người tận hưởng.


Verse 1

Những ai có các quan niệm tôn giáo,

cho rằng mình có thâm niên,

không thể gạt bản thân sang một bên,

và thấy khó chấp nhận những thứ mới mẻ này.

Đức Thánh Linh không có cơ hội

hoàn thiện những kẻ này.

Nếu một người không chịu tuân phục,

không khao khát lời của Ngài,

họ sẽ không thể nào chấp nhận

những thứ mới mẻ này.

Họ sẽ trở nên ngày càng

phản nghịch và quỷ quyệt,

và vì thế mà cuối cùng,

cuối cùng họ sẽ đi sai đường.


Chorus

Từ ngày hôm nay, Ngài sẽ hoàn thiện những ai

không có các quan niệm tôn giáo,

những ai gạt bỏ lối đi cũ,

khao khát lời của Ngài,

và vâng phục Ngài bằng tấm lòng thật thà.

Những người này nên đứng lên, phục vụ Ngài.


Verse 2

Qua công tác, Ngài muốn

nâng đỡ thêm nhiều người

yêu thương Ngài, có thể chấp nhận sự sáng mới.

Ngài sẽ cắt bỏ các chức sắc tôn giáo

kẻ thích phô trương thâm niên của họ.

Đức Chúa Trời không muốn

những ai chống lại sự thay đổi.

Ngươi công tác cho Đức Chúa Trời

theo sở thích của riêng ngươi,

hay ngươi làm theo Ngài đòi hỏi?

Ngươi có phải là một chức sắc tôn giáo

hay là một trẻ sơ sinh

được Đức Chúa Trời hoàn thiện?


Chorus

Từ ngày hôm nay, Ngài sẽ hoàn thiện những ai

không có các quan niệm tôn giáo,

những ai gạt bỏ lối đi cũ,

khao khát lời của Ngài,

và vâng phục Ngài bằng tấm lòng thật thà.

Những người này nên đứng lên, phục vụ Ngài.


Verse 3

Những quan niệm tôn giáo cũ

có thể tước mất cuộc đời con người.

Những trải nghiệm của họ

có thể khiến họ lạc khỏi Ngài.

Nếu không gạt đi những thứ này,

chúng sẽ không để ngươi phát triển,

Ngài hoàn thiện những ai phụng sự

và sẽ không dễ gì loại bỏ họ.


Bridge

Nếu ngươi chấp nhận sự hình phạt

và phán xét của lời Ngài,

có thể gạt bỏ những thông lệ,

quy định tôn giáo cũ,

ngừng dùng những quan niệm cũ

làm thước đo lời của Ngài ngày nay,

chỉ khi đó, mới có tương lai cho ngươi,

một tương lai cho ngươi.


Outro

Nhưng nếu vẫn bám vào thứ xưa cũ,

nếu ngươi vẫn trân trọng chúng,

thì ngươi sẽ không bao giờ được cứu rỗi.

Đức Chúa Trời sẽ không,

Đức Chúa Trời sẽ không,

sẽ không để ý đến những người như vậy.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng

Trước: 626 Những người không có nhân tính thì không xứng đáng phụng sự Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 628 Từ bỏ những quan niệm tôn giáo để được Đức Chúa Trời hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger