242 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là báng bổ Đức Thánh Linh

Verse 1

Ngươi có nhận ra con đường lẽ thật không?

Và có chắc sẽ không chống đối Đấng Christ?

Ngươi có thể theo kịp công tác của Đức Thánh Linh không?

Những người không biết Đấng Mê-si đều có thể chống đối Jêsus.

Những người không hiểu về Jêsus

có thể chối bỏ, phỉ báng Ngài,

xem sự tái lâm của Ngài là do Sa-tan dối gạt.

Và càng nhiều người lên án Jêsus trở lại xác thịt.

Pre-chorus 1

Các ngươi không thấy sợ hay sao?

Các ngươi sẽ đối mặt sự báng bổ Đức Thánh Linh,

hủy hoại lời Ngài phán cùng hội thánh,

bác bỏ tất cả lời của Jêsus.

Chorus 1

Có thể đạt được gì từ Jêsus

nếu các ngươi quá mụ mị?

Các ngươi có biết công tác của Ngài khi trở lại xác thịt

nếu các ngươi không thấy sai phạm của mình?

Verse 2

Những ai không chịu nhận lãnh lẽ thật

nhưng vẫn chờ Jêsus đến trên mây trắng

chắc chắn sẽ báng bổ Đức Thánh Linh.

Họ là những người sẽ bị hủy diệt.

Các ngươi muốn ân điển của Jêsus,

chỉ muốn hưởng hạnh phúc thiên đàng

nhưng lại không bao giờ vâng lời của Ngài,

hay chấp nhận lẽ thật khi Ngài tái lâm.

Pre-chorus 2

Các ngươi sẽ dâng lên của lễ gì

khi Jêsus trở lại trên một đám mây?

Có phải là sự chân thành trong lời thú tội

khi các ngươi liên tục phạm tội sao?

Chorus 2

Các ngươi sẽ dâng lễ gì cho Ngài?

Những năm công tác tự tâng bốc chính mình sao?

Làm sao các ngươi khiến Ngài tin nếu

ngươi quá ngạo mạn, bất chấp mọi lẽ thật,

ngươi quá ngạo mạn, bất chấp mọi lẽ thật.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 241 Chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là phạm đến Đức Thánh Linh

Tiếp theo: 243 Hậu quả của việc chối bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 1

Lời tán dương đã đến Si-ôn và nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Muôn dân đang truyền tụng tên thánh vinh quang của Đức Chúa Trời....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger