650 Ngươi phải nhận ra ý nghĩa của nỗi thống khổ hiện tại của mình

1 Ngày nay, hầu hết những người tin Đức Chúa Trời đều chưa bước vào đúng hướng và chưa bắt đầu hiểu lẽ thật, do đó họ vẫn cảm thấy trống rỗng bên trong, cảm thấy khổ sở trong cuộc sống, và họ không có sức mạnh để thực hiện bổn phận của mình. Các tín đồ của Đức Chúa Trời là như vậy trước khi họ có được khải tượng trong lòng mình. Những người như thế chưa đạt được lẽ thật và chưa biết Đức Chúa Trời, do đó chưa cảm thấy nhiều hoan lạc bên trong. Đặc biệt là, tất cả các ngươi đều đã chịu sự bức hại và trải nghiệm nỗi khó khăn trong việc trở về nhà; các ngươi đau khổ, cũng có những ý nghĩ về cái chết và không muốn sống nữa. Đây là những nhược điểm của xác thịt. Một số người thậm chí nghĩ: Tin Đức Chúa Trời phải là điều vui thú, vậy mà việc tin Đức Chúa Trời ngày nay cực kỳ khó chịu.

2 Ngươi chỉ biết rằng lạc thú xác thịt là tuyệt vời hơn bất kỳ thứ gì khác. Ngươi không biết Đức Chúa Trời đang làm gì hôm nay. Đức Chúa Trời phải cho phép xác thịt của các ngươi chịu khổ để biến cải tâm tính các ngươi. Mặc dù xác thịt ngươi chịu khổ, ngươi vẫn có lời Đức Chúa Trời và có phúc lành của Đức Chúa Trời. Ngươi không thể chết ngay cả khi ngươi muốn thế. Ngươi có thể thoái lui khỏi việc không biết Đức Chúa Trời và không đạt được lẽ thật không? Giờ đây, chủ yếu chỉ là do con người chưa đạt được lẽ thật, và họ không có sự sống. Giờ đây con người đang ở giữa quá trình tìm kiếm sự cứu rỗi, do đó họ phải chịu đựng đôi chút trong khoảng thời gian này.

3 Ngày nay mọi người khắp thế giới đều bị thử thách: Đức Chúa Trời vẫn đang đau khổ - thì việc các ngươi không chịu khổ liệu có ổn không? Không có sự tinh luyện qua các đại họa thì không thể có đức tin thật, và sẽ không đạt được sự sống lẽ thật. Nếu không có những sự thử luyện và tinh luyện thì sẽ không được. Phi-e-rơ rốt cuộc đã bị thử thách trong bảy năm. Ông đã trải nghiệm hàng trăm sự thử luyện suốt bảy năm ấy; chỉ khi ấy ông mới đạt được sự sống và trải nghiệm sự biến cải trong tâm tính ông. Do đó, khi ngươi thật sự đạt được lẽ thật và trở nên biết Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy rằng mình nên sống vì Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không sống vì Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ thấy có lỗi; ngươi sẽ sống những ngày còn lại của mình trong sự tiếc nuối cay đắng và ăn năn tột bực.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Làm thế nào để biết bản tính con người

Trước: 649 Ngươi không thể làm hỏng ý muốn của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 651 Việc chịu đựng sự gian khổ này có ý nghĩa sâu xa

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger