494 Hiện thực chỉ đến bằng cách thực hành lời Đức Chúa Trời

Verse 1

Công tác và lời của Đức Chúa Trời

là để thay đổi tâm tính các ngươi.

Mục tiêu của Ngài không phải

chỉ để các ngươi hiểu và biết công tác, lời Ngài.

Mà phải trải nghiệm tất cả lẽ thật

một cách chi tiết bởi mọi người

cũng như khám phá và kiếm tìm nó

theo một cách chi tiết hơn.

Nếu ai đó biết lời Đức Chúa Trời

nhưng không đưa vào thực hành,

thì họ không yêu lẽ thật

và cuối cùng sẽ bị loại bỏ bởi Ngài.

Để được như Phi-e-rơ những năm 90,

phải thực hành lời Ngài,

có lối vào chân chính,

đạt được sự khai sáng nhiều hơn.

Điều này hữu ích hơn cho đời sống ngươi.


Chorus

Trên thực tế, quá trình tin vào

Đức Chúa Trời chính là quá trình

để các ngươi trải nghiệm lời của Ngài,

và được Ngài thu phục.

Tin Đức Chúa Trời là để biết

và hiểu lời của Ngài,

trải nghiệm và sống trọn lời Ngài.

Đây là hiện thực ẩn sau đức tin.


Verse 2

Nếu các ngươi đã đọc nhiều lời Ngài

nhưng chỉ hiểu ý nghĩa của câu từ,

và không có trải nghiệm trực tiếp lời Ngài,

thì ngươi sẽ không biết lời Ngài.

Với ngươi, lời Ngài không phải sự sống,

mà là các câu chữ chết.

Ngươi sẽ không hiểu thực chất,

không biết ý muốn của Ngài.

Chỉ khi nào ngươi trải nghiệm lời Ngài

trong đời sống của mình,

ý nghĩa thuộc linh của lời Ngài

mới mở ra cho ngươi.

Chỉ bằng cách trải nghiệm ngươi mới có thể

nắm bắt được ý nghĩa thuộc linh

của nhiều lẽ thật và khám phá được

các lẽ nhiệm mầu của lời Ngài.


Bridge

Nếu ngươi không thực hành lời Ngài

thì dù lời Ngài rõ ràng đến đâu

ngươi cũng chỉ nắm được

giáo điều, câu chữ sáo rỗng,

những điều đã trở thành

các quy tắc tôn giáo với ngươi.

Chẳng phải đó là điều người Pha-ri-si đã làm?

Nếu các ngươi tin vào Ngài,

hy vọng có sự sống đời đời,

mà không thực hành lời Ngài,

thì các ngươi thật ngu si.


Chorus

Trên thực tế, quá trình tin vào

Đức Chúa Trời chính là quá trình

để các ngươi trải nghiệm lời của Ngài,

và được Ngài thu phục.

Tin Đức Chúa Trời là để biết

và hiểu lời của Ngài,

trải nghiệm và sống trọn lời Ngài.

Đây là hiện thực ẩn sau đức tin.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành

Trước: 493 Ngươi có muốn là trái để Đức Chúa Trời tận hưởng không?

Tiếp theo: 495 Hãy thực hành lẽ thật để thực sự thay đổi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger