431 Thành quả của việc lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Verse 1

Để đến trước Đức Chúa Trời,

khiến lời Ngài thành sự sống của mình,

trước tiên ngươi phải lắng lòng trước Ngài.

Chỉ khi ngươi lắng lòng,

thì Ngài mới khai sáng

và ban cho ngươi hiểu biết.

Con người càng lắng lòng trước Đức Chúa Trời,

họ càng nhận được

sự khai sáng từ Đức Chúa Trời.

Vậy con người phải có lòng mộ đạo và đức tin –

chỉ như vậy họ mới trở nên hoàn thiện.


Chorus

Chỉ khi ngươi thực sự

lắng lòng trước Đức Chúa Trời

thì ngươi mới hiểu thấu

những lời hiện tại của Ngài,

và thực hành đúng theo

sự khai sáng của Đức Thánh Linh

nắm bắt rõ hơn những ý định của Đức Chúa Trời

để sự phục vụ của ngươi có định hướng rõ hơn,

hiểu được cảm thúc và

sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh,

có thể an tâm sống dưới

sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Đó là kết quả đạt được bằng cách

thực sự lắng lòng trước Đức Chúa Trời.


Verse 2

Giải pháp để bước vào đời sống thuộc linh

là trở nên lắng lòng trước Đức Chúa Trời.

Mọi sự tập rèn thuộc linh của ngươi sẽ hiệu quả

nếu ngươi lắng lòng trước Đức Chúa Trời.

Nếu ngươi không thể lắng lòng

trước Đức Chúa Trời,

thì ngươi sẽ không thể nhận được

công tác của Đức Thánh Linh.


Chorus

Chỉ khi ngươi thực sự

lắng lòng trước Đức Chúa Trời

thì ngươi mới hiểu thấu

những lời hiện tại của Ngài,

và thực hành đúng theo

sự khai sáng của Đức Thánh Linh

nắm bắt rõ hơn những ý định của Đức Chúa Trời

để sự phục vụ của ngươi có định hướng rõ hơn,

hiểu được cảm thúc và

sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh,

có thể an tâm sống dưới

sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Đó là kết quả đạt được bằng cách

thực sự lắng lòng trước Đức Chúa Trời.


Verse 3

Khi mọi người không hiểu rõ

về lời của Đức Chúa Trời,

không có con đường thực hành

hay không nắm được các ý định của Ngài,

và khi con người thiếu các nguyên tắc thực hành,

thì hoàn toàn là do họ không

lắng lòng trước Đức Chúa Trời.


Chorus

Chỉ khi ngươi thực sự

lắng lòng trước Đức Chúa Trời

thì ngươi mới hiểu thấu

những lời hiện tại của Ngài,

và thực hành đúng theo

sự khai sáng của Đức Thánh Linh

nắm bắt rõ hơn những ý định của Đức Chúa Trời

để sự phục vụ của ngươi có định hướng rõ hơn,

hiểu được cảm thúc và

sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh,

có thể an tâm sống dưới

sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Đó là kết quả đạt được bằng cách

thực sự lắng lòng trước Đức Chúa Trời.


Outro

Mục đích của việc lắng lòng là để

được nghiêm chỉnh và thực tế,

để hiểu rõ lời Đức Chúa Trời,

và cuối cùng là để,

hiểu được lẽ thật và biết Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Về việc lắng đọng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Trước: 430 Thực hành lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 432 Người sùng đạo là người thường tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger