426 Ngươi nên chú ý lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời

Verse 1

Lòng thực sự yên lắng trước Đức Chúa Trời

sẽ không bị quấy rầy bởi thế giới,

con người, hay sự vật, sự việc.

Hãy lắng lòng trước Ngài.

Hết thảy những điều tiêu cực sẽ biến mất,

dù là những quan niệm, suy nghĩ xấu,

những triết lý, mối quan hệ sai lầm.

Hãy lắng lòng trước Đức Chúa Trời.

Chorus 1

Hãy lắng lòng trước Ngài, thưởng thức lời Ngài,

hát thánh ca, ngợi khen danh Ngài.

Cho Ngài cơ hội làm việc trên ngươi; Ngài muốn hoàn thiện ngươi và,

thu phục ngươi; Thần của Ngài cảm thúc ngươi.

Nghe theo và sống trước Ngài,

thì ngươi sẽ thỏa mãn Ngài.

Verse 2

Bởi vì ngươi luôn suy ngẫm về lời Ngài,

lòng ngươi luôn đến gần Ngài hơn

và luôn ngập tràn những lời hiện tại của Ngài,

thì những điều tiêu cực, cũ kỹ sẽ

được thay bằng điều tích cực.

Đừng để ý đến tiêu cực;

ngươi không cần phải cố để kiểm soát chúng.

Chorus 2

Sống trong lời Ngài và thông công nhiều hơn,

để có sự khai sáng và sự soi sáng của Đức Thánh Linh.

Khi ngươi làm thế, tính tự cao và quan niệm sẽ biến mất.

Và ngươi sẽ biết yêu kính, dâng mình và thỏa lòng Ngài,

vô hình trung quên hết những thứ không liên quan đến Ngài.

Chorus 1

Hãy lắng lòng trước Ngài, thưởng thức lời Ngài,

hát thánh ca, ngợi khen danh Ngài.

Cho Ngài cơ hội làm việc trên ngươi; Ngài muốn hoàn thiện ngươi và,

thu phục ngươi; Thần của Ngài cảm thúc ngươi.

Nghe theo và sống trước Ngài,

thì ngươi sẽ thỏa mãn Ngài,

thì ngươi sẽ thỏa mãn Ngài,

thì ngươi sẽ thỏa mãn Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 425 Chỉ những ai lắng lòng trước Đức Chúa Trời mới tập trung vào cuộc sống

Tiếp theo: 427 Đức Chúa Trời ban thưởng gấp đôi cho những ai hợp tác với Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Làm sao để biết hiện thực

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài phán đều thực tế, và tất cả...

Xét về danh xưng và thân phận

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger