664 Khi Đức Chúa Trời khảo nghiệm đức tin của nhân loại

Intro

Khi đức tin con người được thử luyện

không ai thực sự dâng trọn hay làm chứng được.

Họ giấu giếm, không chịu cởi mở lòng mình,

như thể Ngài sẽ cướp trái tim họ.


Verse 1

Kể cả Gióp cũng chưa từng

thực sự đứng vững trong thử luyện,

chưa từng tỏa ra hương thơm giữa khổ đau.

Con người tạo được chút xanh

trong sự ấm áp của mùa xuân,

chứ không giữ được sắc xanh

trong giá buốt mùa đông.


Pre-chorus 1

Vóc giạc của con người gầy trơ xương

chẳng thể thực hiện ý muốn của Ngài.


Chorus

Chỉ khi nào hình phạt của Ngài

giáng xuống toàn nhân loại

thì họ mới biết về việc làm của Ngài.

Và Ngài chẳng cần làm gì,

chẳng cần ép buộc ai hết,

con người sẽ biết đến

và chứng kiến việc làm của Ngài.


Verse 2

Ở trong số tất cả loài người, không có một ai,

không ai có thể làm tấm gương cho kẻ khác.

Về cơ bản, tất cả con người

chẳng chút khác biệt nhau,

chẳng có chi để phân biệt

người này với một người khác.


Pre-chorus 2

Vậy nên đến nay, loài người vẫn không

nhận thức hết được các việc làm của Ngài.


Chorus

Chỉ khi sự hình phạt của Ngài

giáng xuống toàn nhân loại

thì họ mới biết về công tác của Ngài.

Và Ngài chẳng cần làm gì,

chẳng cần ép buộc ai hết,

con người sẽ biết đến

và chứng kiến công tác của Ngài.


Outro

Đây là kế hoạch,

là khía cạnh công tác của Ngài

được biểu hiện rất rõ ràng.

Là điều mà con người phải biết.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ, Chương 26

Trước: 663 Ngươi nên đứng về phía Đức Chúa Trời khi những sự thử luyện xảy đến

Tiếp theo: 665 Điều Đức Chúa Trời muốn trong những sự thử luyện chính là tấm lòng thật của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger