675 Mục đích công tác tinh luyện của Đức Chúa Trời

Verse 1

Sự tinh luyện không hề dễ dàng với bất cứ ai,

vì vậy, rất khó để chấp nhận quá trình này.

Nhưng qua sự tinh luyện, Đức Chúa Trời tỏ lộ

tâm tính công chính của Ngài với loài người;

Ngài cho họ thấy yêu cầu của Ngài,

cho họ sự khai sáng,

cùng nhiều sự xử lý, tỉa sửa hơn.


Chorus

Sự tinh luyện không phải là loại bỏ

con người khuất mắt Đức Chúa Trời,

cũng không phải là hủy diệt họ nơi địa ngục,

mà là để thay đổi những ý định,

những tâm tính, quan niệm cũ,

tình yêu của họ với Ngài,

và thay đổi cuộc đời họ, thay đổi cuộc đời họ.


Verse 2

Qua so sánh thực tế và lẽ thật,

Ngài ban cho họ hiểu biết lớn hơn

về bản thân, lẽ thật, ý muốn của Ngài,

cho phép họ có tình yêu thuần khiết,

thật hơn dành cho Ngài.

Đây là những mục đích của Ngài

khi thực hiện tinh luyện.


Chorus

Sự tinh luyện không phải là loại bỏ

con người khuất mắt Đức Chúa Trời,

cũng không phải là hủy diệt họ nơi địa ngục,

mà là để thay đổi những ý định,

những tâm tính, quan niệm cũ,

tình yêu của họ với Ngài,

và thay đổi cuộc đời họ, thay đổi cuộc đời họ.


Bridge

Toàn bộ công tác trong con người

đều có mục đích, ý nghĩa.

Công tác của Ngài không bao giờ vô nghĩa,

mà luôn làm lợi cho con người.

Sự tinh luyện là thử luyện loài người,

một hình thức rèn luyện thực sự.

Chỉ thông qua tinh luyện, tình yêu của họ

mới làm đúng chức năng.


Chorus

Sự tinh luyện không phải là loại bỏ

con người khuất mắt Đức Chúa Trời,

cũng không phải là hủy diệt họ nơi địa ngục,

mà là để thay đổi những ý định,

những tâm tính, quan niệm cũ,

tình yêu của họ với Ngài,

và thay đổi cuộc đời họ, thay đổi cuộc đời họ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự

Trước: 674 Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là để hoàn thiện và yêu thương con người

Tiếp theo: 676 Đức tin chỉ đến nhờ sự tinh luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger