65 Mục đích của công tác phán xét của Đức Chúa Trời

Verse 1

Công tác được thực hiện ngày nay là để

con người phản bội tổ tiên cũ của họ, Sa-tan.

Việc phán xét bằng lời vạch trần sự bại hoại của họ,

để họ hiểu được thực chất của cuộc sống.

Những phán xét liên quan đến số phận này

xuyên thấu lòng con người,

cố ý làm họ đau lòng

để có thể buông bỏ những thứ này,

và bắt đầu biết về cuộc sống,

sự khôn ngoan, toàn năng của Ngài,

và biết về nhân loại bị làm bại hoại bởi Sa-tan.

Pre-chorus 1

Càng nhận được hình phạt và sự phán xét,

lòng con người càng có thể bị tổn thương,

và tâm linh của họ càng có thể được thức tỉnh.

Chorus

Thức tỉnh tâm linh của những con người

bị bại hoại và bị lừa dối nhiều nhất

chính là mục tiêu của kiểu phán xét này.

Verse 2

Tâm linh của con người đã chết từ lâu,

nên họ không biết về Thiên đàng hay Đức Chúa Trời.

Làm sao con người biết được mình đang trong vực thẳm chết chóc

hay đang ở trong địa ngục trần gian chứ?

Làm sao họ biết xác chết này của mình đã bị bại hoại

và rơi vào Âm phủ của sự chết chứ,

hay biết mọi thứ trên đất đã bị

con người hủy hoại vô phương cứu chữa?

Pre-chorus 2

Làm sao họ có thể biết

Ngài đã giáng xuống trần hôm nay

để tìm kiếm những người bại hoại

mà Ngài có thể cứu rỗi?

Chorus

Thức tỉnh tâm linh của những con người

bị bại hoại và bị lừa dối nhiều nhất

chính là mục tiêu của kiểu phán xét này.

Verse 3

Thậm chí sau khi con người bị phán xét

và tinh luyện theo đủ mọi cách,

ý thức của họ vẫn tê liệt

và hầu như không có chút phản ứng gì.

Nhân loại thật sự quá mức suy đồi!

Và dù sự phán xét này có trút xuống

như mưa đá thảm khốc từ trời,

nhưng lại mang lợi ích lớn cho con người.

Pre-chorus 3

Nếu con người không bị phán xét như thế,

thì sẽ không đạt được một điều chi,

và sẽ không thể nào cứu rỗi được con người từ

vực thẳm của sự khốn khổ.

Chorus

Thức tỉnh tâm linh của những con người

bị bại hoại và bị lừa dối nhiều nhất

chính là mục tiêu của kiểu phán xét này.

Bridge

Nếu không có công tác này,

con người hầu như không thể thoát khỏi Âm phủ,

lòng của họ đã chết từ lâu

và linh hồn đã bị Sa-tan chà đạp.

Cách duy nhất để cứu rỗi các ngươi,

những kẻ đã chìm xuống vực sâu nhất

là phán xét và triệu gọi các ngươi một cách khó khăn.

Chorus

Thức tỉnh tâm linh của những con người

bị bại hoại và bị lừa dối nhiều nhất

chính là mục tiêu của kiểu phán xét này.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 64 Ý nghĩa nội tại của công tác chinh phục

Tiếp theo: 66 Lẽ thật của công tác chinh phục trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (3)

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con...

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger