101 Mục đích công tác quản lý của Đức Chúa Trời

Verse 1

Đức Chúa Trời có một kế hoạch quản lý sáu ngàn năm,

được chia làm ba giai đoạn, là ba thời đại.

Thời đại Luật pháp, rồi đến Ân điển,

sau đó, Thời đại Vương quốc là giai đoạn cuối cùng.

Mỗi thời đại, công tác của Ngài đều khác,

nhưng đều phù hợp với nhu cầu của con người,

hay nói chính xác hơn, là phù hợp với mánh khóe

mà Sa-tan dùng khi chiến đấu với Ngài.

Chorus

Mục đích công tác của Ngài là đánh bại Sa-tan,

để mặc khải sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài,

và để vạch trần mọi mưu chước của Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan.

Verse 2

Nó là để mặc khải sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài,

đồng thời vạch trần sự đồi bại ghê tởm của Sa-tan,

dạy cho các loài thọ tạo phân biệt được thiện và ác,

và biết Đấng Thống Trị muôn vật là Đức Chúa Trời,

thấy rõ rằng Sa-tan là kẻ thù của nhân loại,

rằng nó là kẻ đồi bại, một kẻ tà ác,

để họ phân biệt được ác và thiện, lẽ thật và dối trá,

nhơ bẩn và thánh thiện, vĩ đại và hèn hạ.

Chorus

Mục đích công tác của Ngài là đánh bại Sa-tan,

để mặc khải sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài,

và để vạch trần mọi mưu chước của Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan.

Bridge

Như thế, nhân loại ngu dốt có thể làm chứng cho Ngài:

Rằng không phải Ngài mang đến sự bại hoại cho loài người,

và chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài,

mới có thể ban mọi thứ để hưởng thụ cùng sự cứu rỗi.

Đồng thời, từ đó họ có thể biết

Đức Chúa Trời là Đấng Thống Trị vạn vật,

rằng Sa-tan chỉ là một tạo vật của Ngài,

nhưng sau đó lại chọn chống lại Ngài.

Verse 3

Kế hoạch sáu ngàn năm của Ngài được chia thành ba giai đoạn,

để có thể đạt được những điều sau:

cho phép các loài thọ tạo có thể làm chứng cho Ngài,

biết ý muốn của Ngài, và biết lẽ thật là Ngài.

Chorus

Mục đích công tác của Ngài là đánh bại Sa-tan,

để mặc khải sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài,

và để vạch trần mọi mưu chước của Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 99 Tất cả đều đạt được nhờ lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 102 Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn toàn cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Chương 18

Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger