101 Mục đích công tác quản lý của Đức Chúa Trời

Verse 1

Đức Chúa Trời có một

kế hoạch quản lý sáu ngàn năm,

được chia làm ba giai đoạn, là ba thời đại.

Thời đại Luật pháp, rồi đến Ân điển,

sau đó, Thời đại Vương quốc

là giai đoạn cuối cùng.

Mỗi thời đại, công tác của Ngài đều khác,

nhưng đều phù hợp với nhu cầu của con người,

hay nói chính xác hơn,

là phù hợp với mánh khóe

mà Sa-tan dùng khi chiến đấu với Ngài.


Chorus

Mục đích công tác của Ngài là đánh bại Sa-tan,

để mặc khải sự khôn ngoan

và toàn năng của Ngài,

và để vạch trần mọi mưu chước của Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan.


Verse 2

Nó là để mặc khải sự khôn ngoan

và toàn năng của Ngài,

đồng thời vạch trần sự đồi bại ghê tởm của Sa-tan,

dạy cho các loài thọ tạo

phân biệt được thiện và ác,

và biết Đấng Thống Trị muôn vật là Đức Chúa Trời,

thấy rõ rằng Sa-tan là kẻ thù của nhân loại,

rằng nó là kẻ đồi bại, một kẻ tà ác,

để họ phân biệt được ác và thiện, lẽ thật và dối trá,

nhơ bẩn và thánh thiện, vĩ đại và hèn hạ.


Chorus

Mục đích công tác của Ngài là đánh bại Sa-tan,

để mặc khải sự khôn ngoan

và toàn năng của Ngài,

và để vạch trần mọi mưu chước của Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan.


Bridge

Như thế, nhân loại ngu dốt

có thể làm chứng cho Ngài:

Rằng không phải Ngài mang đến

sự bại hoại cho loài người,

và chỉ có Đức Chúa Trời,

Đấng Tạo Hóa của muôn loài,

mới có thể ban mọi thứ

để hưởng thụ cùng sự cứu rỗi.

Đồng thời, từ đó họ có thể biết

Đức Chúa Trời là Đấng Thống Trị vạn vật,

rằng Sa-tan chỉ là một tạo vật của Ngài,

nhưng sau đó lại chọn chống lại Ngài.


Verse 3

Kế hoạch sáu ngàn năm của Ngài

được chia thành ba giai đoạn,

để có thể đạt được những điều sau:

cho phép các loài thọ tạo

có thể làm chứng cho Ngài,

biết ý muốn của Ngài, và biết lẽ thật là Ngài.


Chorus

Mục đích công tác của Ngài là đánh bại Sa-tan,

để mặc khải sự khôn ngoan

và toàn năng của Ngài,

và để vạch trần mọi mưu chước của Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan,

nhờ đó cứu rỗi con người dưới quyền Sa-tan.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc

Trước: 99 Tất cả đều đạt được nhờ lời Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 102 Ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn toàn cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger