164 Mục đích đằng sau sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

1 Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để làm công tác Ngài phải làm và thực hiện chức vụ phán lời của Ngài. Ngài đích thân đến để làm việc giữa con người với mục tiêu hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, chỉ trong những ngày sau rốt, Ngài mới thực hiện dạng công tác này. Chỉ trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời mới nhập thể để làm công tác quy mô lớn như thế. Mặc dù Ngài chịu đựng những sự gian khổ mà người ta thấy khó có thể chịu đựng được, và mặc dù Ngài là một Đức Chúa Trời vĩ đại nhưng lại có sự khiêm nhường để trở thành một con người bình thường, không phương diện nào trong công tác của Ngài bị trì hoãn, và kế hoạch của Ngài chẳng hề bị rơi vào sự hỗn loạn. Ngài đang làm công tác theo kế hoạch ban đầu của Ngài.

2 Một trong những mục đích của sự nhập thể này là để chinh phục mọi người, một mục đích khác là để hoàn thiện những người Ngài yêu thương. Ngài mong muốn tận mắt thấy những người mà Ngài hoàn thiện, và Ngài muốn tự mình thấy những người Ngài hoàn thiện làm chứng cho Ngài như thế nào. Không phải là một hay hai người được hoàn thiện. Đúng hơn, đó là một nhóm, bao gồm chỉ vài người. Những người trong nhóm này đến từ những quốc gia khác nhau của thế giới, và từ những dân tộc khác nhau của thế giới. Mục đích của việc làm nhiều công tác như vậy là để thu phục nhóm người này, để có được chứng ngôn mà nhóm người này làm chứng cho Ngài, và để đạt được vinh quang mà Ngài có thể nhận được được từ họ.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện

Trước: 163 Tại sao Đấng Christ đến làm công tác trên đất

Tiếp theo: 165 Không ai biết Đức Chúa Trời đến

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger