62 Đức Chúa Trời sẽ phán xét và làm tinh sạch tất cả những ai đến trước ngôi Ngài

Verse 1

Công tác của thời kỳ sau rốt phân chia

tất cả mọi người theo loại,

kết thúc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời,

vì thời gian cận kề và ngày của Ngài đã đến.

Pre-chorus

Ngài đưa mọi người vào vương quốc của mình –

những người trung thành với Đức Chúa Trời đến tận cùng –

vào thời đại của chính Đức Chúa Trời.

Chorus

Những ai đã theo chân Ngài đến hôm nay,

là những người đến trước ngôi của Ngài.

Những người chấp nhận giai đoạn công tác cuối của Ngài

là những người được Ngài phán xét, được Ngài làm cho tinh sạch.

Verse 2

Trước khi thời đại này đến, công tác của Ngài

không phải là quan sát những

việc làm hay tìm hiểu về đời sống của con người,

mà phán xét sự bất tuân của con người.

Bridge

Ngài sẽ làm tinh sạch tất cả

những ai đến trước ngôi Ngài.

Chorus

Những ai đã theo chân Ngài đến hôm nay,

là những người đến trước ngôi của Ngài.

Những người chấp nhận giai đoạn công tác cuối của Ngài

là những người được Ngài phán xét, được Ngài làm cho tinh sạch.

Những ai đã theo chân Ngài đến hôm nay,

là những người đến trước ngôi của Ngài.

Những người chấp nhận giai đoạn công tác cuối của Ngài

là những người được Ngài phán xét, được Ngài làm cho tinh sạch,

được Ngài làm cho tinh sạch, được Ngài làm cho tinh sạch.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 61 Ý nghĩa công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt

Tiếp theo: 63 Phán xét là cách Đức Chúa Trời chủ yếu dùng để hoàn thiện con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger