760 Tình yêu thuần khiết không tì vết

Verse 1

Tình yêu là một tình cảm thuần khiết,

không một vết nhơ.

Hãy bằng con tim của mình

để yêu thương, để cảm nhận và quan tâm.

Trong tình yêu không có điều kiện,

rào cản, hay khoảng cách.

Hãy bằng con tim để yêu thương,

để quan tâm và cảm nhận.


Chorus

Một khi ngươi yêu thương

ngươi sẽ không lừa dối,

sẽ không ca thán hay phản bội,

ngươi sẽ không có đòi hỏi bất cứ điều gì.

Một khi ngươi yêu thương

thì ngươi sẽ nguyện dâng hiến,

chấp nhận gian khổ

và sẽ tương hợp với Đức Chúa Trời.


Verse 2

Trong tình yêu không có sự nghi ngờ,

mưu toan hay dối lừa.

Hãy bằng con tim của mình

để yêu thương, để cảm nhận và quan tâm.

Trong tình yêu không có đổi chác,

mọi điều đều thuần khiết.

Hãy bằng con tim để yêu thương,

để quan tâm và cảm nhận.


Chorus

Một khi ngươi yêu thương

ngươi sẽ không lừa dối,

sẽ không ca thán hay phản bội,

ngươi sẽ không có đòi hỏi bất cứ điều gì.

Một khi ngươi yêu thương

thì ngươi sẽ nguyện dâng hiến,

chấp nhận gian khổ

và sẽ tương hợp với Đức Chúa Trời.


Verse 3

Ngươi sẽ từ bỏ gia đình,

tuổi trẻ và tương lai của ngươi,

từ bỏ cuộc hôn nhân của mình vì Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ từ bỏ tất cả của mình vì Đức Chúa Trời.

Nếu ngươi không thể từ bỏ

thì đó không phải tình yêu

chỉ là phản bội, dối lừa.


Chorus

Một khi ngươi yêu thương

ngươi sẽ không lừa dối,

sẽ không ca thán hay phản bội,

ngươi sẽ không có đòi hỏi bất cứ điều gì.

Một khi ngươi yêu thương

thì ngươi sẽ nguyện dâng hiến,

chấp nhận gian khổ

và sẽ tương hợp với Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn

Trước: 759 Ngươi nên tìm kiếm để có tình yêu thật với Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 761 Ngươi có tình yêu thật với Đức Chúa Trời không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger