277 Những ai khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời thì phải bị trừng phạt

Verse 1

Đức Chúa Trời không tham gia vào chính trị của con người nhưng

Ngài kiểm soát vận mệnh của một quốc gia,

của thế giới và toàn vũ trụ.

Số phận con người và kế hoạch của Ngài liên quan mật thiết với nhau.

Không con người hay quốc gia nào thoát khỏi sự cai quản của Ngài.

Chorus

Ai muốn biết số phận của mình thì phải đến trước mặt Ngài.

Đi theo và thờ phượng Ngài và Ngài sẽ giúp ngươi thịnh vượng.

Những ai chống lại, chối bỏ Ngài sẽ lụi tàn và diệt vong.

Verse 2

Hãy nhớ lại trong Kinh Thánh khi Ngài hủy diệt Sô-đôm

và vợ của Lót đã thành tượng muối như thế nào,

nhớ lại người dân Ni-ni-ve đã ăn năn tội lỗi ra sao

trong tro bụi và bao gai.

Chorus

Ai muốn biết số phận của mình thì phải đến trước mặt Ngài.

Đi theo và thờ phượng Ngài và Ngài sẽ giúp ngươi thịnh vượng.

Những ai chống lại, chối bỏ Ngài sẽ lụi tàn và diệt vong.

Verse 3

Hãy nhớ đến người Do Thái đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá

2.000 năm trước và những gì họ phải trả giá.

Họ bị trục xuất khỏi Y-sơ-ra-ên, tán loạn khắp nơi trên thế giới.

Nhiều người bị giết, dân tộc bị hủy diệt,

sự hủy diệt lớn chưa từng có.

Bridge

Đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá,

họ đã khiêu khích tâm tính của Ngài.

Họ phải trả giá cho hành động của mình.

Họ đã lên án Ngài,

nên số phận duy nhất của họ là chịu sự trừng phạt,

sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Đây là tai họa, là trái đắng

mà kẻ cai trị đã mang đến cho đất nước, dân tộc mình.

Chorus

Ai muốn biết số phận của mình thì phải đến trước mặt Ngài.

Đi theo và thờ phượng Ngài và Ngài sẽ giúp ngươi thịnh vượng.

Những ai chống lại, chối bỏ Ngài sẽ lụi tàn và diệt vong.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 276 Hãy chú ý đến vận mệnh của nhân loại

Tiếp theo: 278 Không thế lực nào ngăn cản được điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger