277 Những ai khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời thì phải bị trừng phạt

Verse 1

Đức Chúa Trời không tham gia

vào chính trị của con người nhưng

Ngài kiểm soát vận mệnh của một quốc gia,

của thế giới và toàn vũ trụ.

Số phận con người và kế hoạch của Ngài

liên quan mật thiết với nhau.

Không con người hay quốc gia nào

thoát khỏi sự cai quản của Ngài.


Chorus

Ai muốn biết số phận của mình

thì phải đến trước mặt Ngài.

Đi theo và thờ phượng Ngài

và Ngài sẽ giúp ngươi thịnh vượng.

Những ai chống lại, chối bỏ Ngài

sẽ lụi tàn và diệt vong.


Verse 2

Hãy nhớ lại trong Kinh Thánh

khi Ngài hủy diệt Sô-đôm

và vợ của Lót đã thành tượng muối như thế nào,

nhớ lại người dân Ni-ni-ve

đã ăn năn tội lỗi ra sao

trong tro bụi và bao gai.


Chorus

Ai muốn biết số phận của mình

thì phải đến trước mặt Ngài.

Đi theo và thờ phượng Ngài

và Ngài sẽ giúp ngươi thịnh vượng.

Những ai chống lại, chối bỏ Ngài

sẽ lụi tàn và diệt vong.


Verse 3

Hãy nhớ đến người Do Thái

đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá

2.000 năm trước và những gì họ phải trả giá.

Họ bị trục xuất khỏi Y-sơ-ra-ên,

tán loạn khắp nơi trên thế giới.

Nhiều người bị giết, dân tộc bị hủy diệt,

sự hủy diệt lớn chưa từng có.


Bridge

Đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá,

họ đã khiêu khích tâm tính của Ngài.

Họ phải trả giá cho hành động của mình.

Họ đã lên án Ngài,

nên số phận duy nhất của họ

là chịu sự trừng phạt,

sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.

Đây là tai họa, là trái đắng

mà kẻ cai trị đã mang đến

cho đất nước, dân tộc mình.


Chorus

Ai muốn biết số phận của mình

thì phải đến trước mặt Ngài.

Đi theo và thờ phượng Ngài

và Ngài sẽ giúp ngươi thịnh vượng.

Những ai chống lại, chối bỏ Ngài

sẽ lụi tàn và diệt vong.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại

Trước: 276 Hãy chú ý đến vận mệnh của nhân loại

Tiếp theo: 278 Không thế lực nào ngăn cản được điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger