440 Phải luôn tuân giữ một đời sống thuộc linh đúng đắn

1 Trong công tác của Đức Chúa Trời, bất kể Ngài làm gì hay đem lại những sự thay đổi gì, con người cũng phải duy trì một cơ sở của đời sống tâm linh bình thường. Có lẽ ngươi không lơ là trong giai đoạn đời sống tâm linh hiện tại này của mình, nhưng ngươi vẫn chưa đạt được nhiều, và chưa gặt hái được vụ mùa bội thu. Trong những dạng hoàn cảnh này, ngươi vẫn phải theo các quy tắc này; ngươi phải tuân thủ những quy tắc này hầu cho ngươi không phải chịu những tổn thất trong đời sống của mình và hầu cho ngươi đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu đời sống tâm linh của ngươi bất thường, thì ngươi không thể hiểu được công tác hiện tại của Đức Chúa Trời, và thay vào đó luôn cảm thấy rằng nó hoàn toàn không tương hợp với những quan niệm của riêng ngươi, và mặc dù ngươi sẵn lòng theo Ngài, ngươi lại thiếu nghị lực bên trong.

2 Như vậy, cho dù Đức Chúa Trời hiện đang làm gì, con người cũng phải phối hợp. Nếu con người không phối hợp, thì Đức Thánh Linh không thể làm công tác của Ngài, và nếu con người không có lòng phối hợp, vậy thì họ khó mà đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi muốn có công tác của Đức Thánh Linh trong ngươi, và nếu ngươi muốn đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải duy trì sự tận tâm ban đầu của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ, ngươi không cần có sự hiểu biết sâu hơn, một lý thuyết cao hơn, hay những điều khác như thế – tất cả những gì được yêu cầu là ngươi giữ vững lời Đức Chúa Trời trên nền tảng ban đầu. Nếu người ta không phối hợp với Đức Chúa Trời và không theo đuổi lối vào sâu hơn, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy đi mọi thứ ban đầu là của họ.

3 Ở bên trong, con người luôn tham dễ dãi và thà hưởng thụ thứ đã sẵn có. Họ muốn đạt được những lời hứa của Đức Chúa Trời mà không phải trả bất kỳ giá nào. Đây là những ý nghĩ ngông cuồng mà nhân loại ấp ủ. Đạt được chính sự sống mà không trả giá – nhưng từng có bất cứ điều gì dễ dàng như vậy không? Khi ai đó tin vào Đức Chúa Trời, cố gắng bước vào sự sống và tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính của mình, họ phải trả một cái giá và đạt được một trạng thái mà họ sẽ luôn theo Đức Chúa Trời, bất kể Ngài làm gì. Đây là điều con người phải làm. Ngay cả khi ngươi làm theo tất cả những điều này như một quy tắc, ngươi cũng phải luôn giữ vững nó, và bất kể những sự thử luyện có lớn đến đâu, ngươi cũng không thể buông bỏ mối quan hệ bình thường của mình với Đức Chúa Trời. Ngươi phải có khả năng cầu nguyện, duy trì đời sống hội thánh của mình, và không bao giờ rời bỏ anh chị em mình. Khi Đức Chúa Trời thử luyện ngươi, ngươi vẫn phải tìm kiếm lẽ thật. Đây là yêu cầu tối thiểu cho một đời sống tâm linh.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời

Trước: 439 Hãy để Đức Chúa Trời ngự vào lòng ngươi

Tiếp theo: 441 Làm sao thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger