616 Hai nguyên tắc mà các lãnh đạo và người làm công phải nắm bắt

1 Trong công tác của họ, các vị lãnh đạo và người làm việc hội thánh phải chú ý đến hai điều: Một là thực hiện công việc của họ chính xác theo các nguyên tắc được quy định bởi sự phân công công việc, không bao giờ vi phạm các nguyên tắc đó và không làm việc dựa trên bất kỳ điều gì họ có thể tưởng tượng hoặc theo bất kỳ ý tưởng nào của riêng mình. Trong mọi việc họ làm, họ nên thể hiện sự quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, và luôn đặt lợi ích của nó lên hàng đầu. Một điều khác – và điều này quan trọng nhất – là trong mọi việc, họ phải tập trung vào việc tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và làm mọi việc theo đúng những lời của Đức Chúa Trời.

2 Nếu ngươi vẫn có thể chống lại sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hoặc nếu ngươi ngoan cố làm theo ý tưởng của riêng ngươi và làm mọi việc theo trí tưởng tượng riêng của ngươi, thì hành động của ngươi sẽ tạo nên một sự kháng cự nghiêm trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Thường xuyên quay lưng lại với sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. Nếu ngươi mất đi công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi sẽ không thể làm việc; và ngay cả khi ngươi cố gắng bằng cách nào đó để làm việc, thì ngươi cũng sẽ chẳng hoàn thành được gì. Đây là hai nguyên tắc chính cần tuân thủ trong khi làm việc: Một là thực hiện công việc của ngươi một cách chính xác theo sự sắp xếp của Bên trên, cũng như hành động theo các nguyên tắc đã được Bên trên đặt ra; và hai là tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở bên trong ngươi. Một khi đã nắm bắt được hai mặt này, ngươi sẽ không dễ mắc sai lầm.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Phần 3

Trước: 615 Làm thế nào để đủ tư cách được Đức Chúa Trời sử dụng

Tiếp theo: 617 Lời nhắc nhở con người của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger