Lời tựa

Dù có nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu được đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là vì dù cho con người có quen với từ “Đức Chúa Trời” và những cụm từ như “công tác của Đức Chúa Trời”, nhưng họ lại không biết về Đức Chúa Trời, và càng không biết về công tác của Ngài. Thế nên, không lạ gì khi tất cả những ai không biết về Đức Chúa Trời đều mơ hồ trong niềm tin vào Ngài. Con người không xem trọng niềm tin vào Đức Chúa Trời và đây hoàn toàn là vì việc tin vào Đức Chúa Trời quá lạ lẫm, quá xa lạ đối với họ. Theo cách này, họ không đáp ứng được các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu con người không biết về Đức Chúa Trời, và không biết công tác của Ngài, thì họ không phải là người thích hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, và càng không thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. “Niềm tin nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là tin rằng có một Đức Chúa Trời; đây là khái niệm cơ bản nhất liên quan đến đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, việc tin rằng có một Đức Chúa Trời không giống với việc thật lòng tin vào Đức Chúa Trời; nói đúng hơn, đó chỉ là một loại đức tin đơn thuần mang đậm màu sắc tôn giáo. Đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, gột sạch tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và bắt đầu biết đến Đức Chúa Trời. Chỉ có hành trình loại này mới có thể được gọi là “đức tin nơi Đức Chúa Trời”. Vậy mà con người thường xem việc tin Đức Chúa Trời như điều gì đó đơn giản và phù phiếm. Những người tin vào Đức Chúa Trời theo cách này đã đánh mất đi ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, và mặc dù họ có thể tiếp tục tin cho đến phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp thuận, bởi họ đã đi con đường sai. Ngày nay, vẫn còn có những người tin vào Đức Chúa Trời theo câu chữ và trong học thuyết rỗng tuếch. Họ không biết rằng họ thiếu thực chất của niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và họ không thể nhận được sự chấp thuận từ Đức Chúa Trời. Vậy mà họ vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời mong nhận được phước lành bình an và đầy đủ ân điển. Chúng ta hãy dừng lại, lắng lòng mình và tự hỏi: Lẽ nào việc tin vào Đức Chúa Trời thật sự là việc dễ nhất trần đời? Lẽ nào việc tin vào Đức Chúa Trời không có ý nghĩa gì hơn việc nhận nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời? Liệu những người tin vào Đức Chúa Trời mà không biết về Ngài, hoặc những người tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài, có thể thực sự đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời hay không?

Đức Chúa Trời và con người không thể được nói đến ngang hàng với nhau. Thực chất của Ngài và công tác của Ngài là điều khó dò lường và khó tường tận nhất đối với con người. Nếu Đức Chúa Trời không đích thân làm công tác của Ngài và truyền lời của Ngài trong thế giới của con người, thì con người sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, thậm chí cả những người đã dâng hiến hết cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể nhận được sự chấp thuận của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không xắn tay vào công việc, thì dù cho con người có làm tốt ra sao cũng đều vô nghĩa, bởi tư tưởng của Đức Chúa Trời sẽ mãi cao hơn tư tưởng của con người, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt quá tầm nhận thức của con người. Và vì thế, Ta nói những ai tuyên bố “hiểu đầy đủ” về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài thì đều là lũ vô dụng, tất cả chúng đều quá tự phụ và thiếu hiểu biết. Con người không nên định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời; hơn nữa, con người cũng không thể định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời. Trong mắt của Đức Chúa Trời, con người nhỏ nhặt như một con kiến, vậy thì làm sao con người có thể hiểu được công tác của Đức Chúa Trời? Những người liên tục thích phun ra rằng: “Đức Chúa Trời không làm việc theo cách này hay cách kia” hay “Đức Chúa Trời như thế này thế kia” – chẳng phải họ đang nói năng ngạo mạn hay sao? Tất cả chúng ta nên biết rằng con người, vốn tồn tại bằng xác thịt, đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chính ngay bản tính của nhân loại là chống đối Đức Chúa Trời. Nhân loại không thể ngang hàng với Đức Chúa Trời, nhân loại càng không thể mong khuyên bảo công tác của Đức Chúa Trời. Về việc Đức Chúa Trời hướng dẫn con người ra sao, đây là công tác của chính Đức Chúa Trời. Điều thích hợp là con người nên vâng phục, và không nên tuyên bố quan điểm thế này thế kia, bởi con người chỉ là hạt bụi. Vì chủ đích của chúng ta là tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng ta không nên áp đặt những ý niệm của mình lên công tác của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời cân nhắc, và chúng ta càng không được dùng tâm tính bại hoại của mình để cố ý chống đối công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó sẽ biến chúng ta thành những kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? Làm sao những người như vậy có thể tin vào Đức Chúa Trời được? Vì chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời, và vì chúng ta mong muốn làm hài lòng Ngài và gặp Ngài, chúng ta phải tìm kiếm con đường của lẽ thật, và phải tìm cách tương hợp với Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cứng đầu chống đối Ngài; Tốt đẹp gì từ những hành động như vậy?

Ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới. Ngươi có thể không chấp nhận được những lời này, và chúng có thể nghe kỳ quặc với ngươi, nhưng Ta khuyên ngươi không nên bộc lộ tính cách tự nhiên của mình, bởi chỉ những ai thật sự đói khát sự công chính trước Đức Chúa Trời mới có được lẽ thật, và chỉ những ai thật sự thành kính mới có thể được khai sáng và hướng dẫn bởi Ngài. Kết quả thu được bằng cách tìm kiếm lẽ thật với sự điềm tĩnh, chứ không phải với cãi vã và ganh đua. Khi Ta nói rằng “ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới”, Ta đang nói đến việc Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt. Có thể những lời này không làm ngươi bận tâm; có thể ngươi coi thường chúng, hoặc thậm chí có thể chúng rất thú vị đối với ngươi. Dù có thế nào, Ta cũng hy vọng rằng tất cả những người thành tâm mong ngóng Đức Chúa Trời xuất hiện đều có thể đối mặt với sự thật này và xem xét nó một cách thấu đáo, hơn là đi đến kết luận vội vàng về nó; đấy là những gì một người khôn ngoan nên làm.

Không khó để tìm hiểu một điều như vậy, nhưng nó đòi hỏi mỗi người chúng ta cần phải biết một lẽ thật này: Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở thành xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở thành xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ mình là ai, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Thể xác không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không nghi ngờ gì nữa. Nếu con người định tìm hiểu đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính mà Ngài thể hiện và những lời mà Ngài nói ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và như thế, khi xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều chính yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, lời của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), thay vì hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi xét ngoại hình của Ngài, và vì thế bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này thể hiện con người thật tối tăm và dốt nát. Hình dáng bên ngoài không thể quyết định thực chất bên trong; hơn thế nữa, công tác của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ tuân theo những ý niệm của con người. Chẳng phải bề ngoài của Jêsus trái ngược với những ý niệm của con người hay sao? Chẳng phải diện mạo và trang phục của Ngài chẳng thể đưa ra manh mối nào về thân phận thật sự của Ngài hay sao? Chẳng phải những người Pha-ri-si đầu tiên đã chống đối Jêsus chính vì họ chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài của Ngài và không khắc ghi những lời từ miệng Ngàihay sao? Ta hy vọng rằng mỗi một anh chị em, những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời sẽ không lặp lại bi kịch lịch sử đó. Các ngươi không được trở thành những người Pha-ri-si của thời hiện đại và đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giá lần nữa. Các ngươi phải suy xét thấu đáo làm thế nào để đón tiếp sự trở lại của Đức Chúa Trời, và các ngươi phải có tư tưởng rõ ràng về việc làm thế nào để trở thành người vâng phục lẽ thật. Đây là trách nhiệm của tất cả những ai đang mong đợi sự tái lâm của Jêsus trên đám mây. Chúng ta phải dụi cặp mắt tâm linh của mình cho sáng ra, và đừng trở nên sa lầy trong những lời hoang tưởng cường điệu. Chúng ta phải suy nghĩ về những công tác thực tế của Đức Chúa Trời, và nhìn vào khía cạnh thực tế của Đức Chúa Trời. Đừng bị cuốn theo hay đánh mất chính mình trong những mơ tưởng hão huyền, cứ mãi ngóng chờ ngày mà Đức Chúa Jêsus cưỡi mây bất thình lình giáng xuống giữa các ngươi, và mang các ngươi đi, những người chưa bao giờ biết đến hay nhìn thấy Ngài, và những người không biết làm thế nào để thực hiện ý muốn của Ngài. Tốt hơn là hãy suy nghĩ về những vấn đề thực tế hơn!

Ngươi có thể đã mở quyển sách này cho mục đích nghiên cứu, hay với ý định chấp nhận; dù quan điểm của ngươi ra sao, Ta cũng hy vọng ngươi sẽ đọc quyển sách này đến cuối cùng, và sẽ không dễ dàng đặt nó sang một bên. Có lẽ, sau khi đọc hết những lời này, quan điểm ngươi sẽ thay đổi, nhưng điều đó tùy thuộc vào động lực của ngươi và mức độ hiểu biết của ngươi. Tuy nhiên, có một điều ngươi nên biết: Lời của Đức Chúa Trời không thể nào được hiểu là lời của con người, và một người càng không thể hiểu lời của con ngườilà lời của Đức Chúa Trời. Người được Đức Chúa Trời sử dụng không phải là Đức Chúa Trời nhập thể, và Đức Chúa Trời nhập thể không phải là người được Đức Chúa Trời sử dụng. Ở đây có một sự khác biệt về thực chất. Có lẽ, sau khi đọc những lời này, ngươi sẽ không công nhận chúng là lời của Đức Chúa Trời, mà chỉ là sự khai sáng mà con người đã đạt được. Nếu thế, ngươi đã bị sự thiếu hiểu biết làm cho mờ mắt. Làm sao lời của Đức Chúa Trời có thể giống với sự khai sáng mà con người đã đạt được? Lời của Đức Chúa Trời nhập thể mở ra một thời đại mới, dẫn dắt toàn bộ nhân loại, tiết lộ những mầu nhiệm, và cho con người thấy phương hướng mà họ sẽ đi trong thời đại mới. Sự khai sáng mà con người đạt được chỉ là những hướng dẫn đơn giản để thực hành hay có được kiến thức. Nó không thể dẫn dắt toàn nhân loại vào thời đại mới hay tiết lộ những mầu nhiệm của chính Đức Chúa Trời. Sau cùng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và con người là con người. Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời, và con người có thực chất của con người. Nếu con người xem lời mà Đức Chúa Trời phán như là sự khai sáng đơn thuần bởi Đức Thánh Linh, và xem lời của các sứ đồ và nhà tiên tri như những lời do đích thân Đức Chúa Trời phán, thì đó sẽ là sai lầm của con người. Bất kể thế nào, ngươi không được lẫn lộn đúng sai, biến cao thành thấp, hay nhầm sâu thành nông; bất kể thế nào, ngươi đừng bao giờ cố tình bác bỏ những gì mình biết là lẽ thật. Mọi người tin rằng có Đức Chúa Trời đều phải tìm hiểu vấn đề từ quan điểm đúng, và chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời và những lời mới của Ngài từ góc độ là tạo vật của Ngài – nếu không, họ sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ.

Sau công tác của Đức Giê-hô-va, Jêsus đã trở nên xác thịt để làm công tác của mình giữa con người. Công tác của Ngài không được thực hiện một cách riêng biệt mà được xây dựng dựa trên công tác của Đức Giê-hô-va. Đó là công tác dành cho một thời đại mới mà Đức Chúa Trời thực hiện sau khi Ngài đã kết thúc Thời đại Luật pháp. Giống như thế, sau khi công tác của Jêsus kết thúc, Đức Chúa Trời tiếp tục công tác của Ngài cho thời đại tiếp theo, bởi vì toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước. Khi thời đại cũ trôi qua, nó sẽ bị thay thế bởi thời đại mới, và một khi công tác cũ đã được hoàn thành, sẽ có công tác mới để tiếp nối sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đây là sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, tiếp nối công tác của Jêsus. Tất nhiên, sự nhập thể này không xảy ra độc lập; đó là giai đoạn thứ ba của công tác sau Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Mỗi lần Đức Chúa Trời khởi xướng một giai đoạn mới của công tác, luôn phải có một khởi đầu mới và điều đó luôn mang đến một thời đại mới. Vì vậy cũng có những sự thay đổi tương ứng trong tâm tính của Đức Chúa Trời, trong cách thức Ngài làm việc, trong nơi làm việc của Ngài, và trong danh xưng của Ngài. Chẳng lạ gì khi thật khó để con người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại mới này. Nhưng bất kể Ngài có bị con người chống đối bao nhiêu, Đức Chúa Trời luôn tiến hành công tác của mình, và luôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi Jêsus đến với thế giới của con người, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa, và với sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai có thể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa sẽ có thể trực tiếp chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, Ngài chỉ hoàn thành sự cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu con người khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và chịu những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính sa-tan bại hoại của họ. Và vì thế, khi con người đã được tha tội, Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác hành phạt và phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai vâng phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ thụ hưởng được lẽ thật cao hơn và nhận lãnh ơn phước lớn hơn. Họ sẽ thật sự được sống trong sự sáng và họ sẽ có được lẽ thật, con đường, và sự sống.

Nếu con người mắc kẹt trong Thời đại Ân điển, thì họ sẽ không bao giờ loại bỏ được tâm tính bại hoại của mình, huống hồ biết về tâm tính vốn có của Đức Chúa Trời. Nếu con người luôn sống giữa ân điển dồi dào, nhưng không có con đường sự sống cho phép họ biết về Đức Chúa Trời hoặc làm hài lòng Ngài, vậy thì họ sẽ không bao giờ có được Ngài trong niềm tin vào Ngài. Loại niềm tin như thế thật sự đáng thương. Khi ngươi đọc xong sách này, khi ngươi đã cảm nghiệm từng bước công tác của Đức Chúa Trời nhập thể trong Thời đại Vương quốc, ngươi sẽ cảm thấy rằng những khao khát mà ngươi có trong nhiều năm cuối cùng đã được thực hiện. Ngươi sẽ cảm nhận được rằng chỉ bây giờ ngươi mới thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt; chỉ có bây giờ ngươi mới được nhìn thấy diện mạo của Ngài, nghe thấy những lời của đích thân Đức Chúa Trời, cảm kích sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời, và thật sự cảm nhận được Ngài có thực và toàn năng ra sao. Ngươi sẽ cảm nhận được mình đã đạt được nhiều thứ mà con người trong quá khứ chưa từng được thấy hay sở hữu. Vào lúc đó, ngươi sẽ biết rõ ràng như thế nào là tin vào Đức Chúa Trời, và như thế nào là tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, nếu ngươi cứ bám vào những quan điểm của quá khứ, và bác bỏ hay phủ nhận thực tế về sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ vẫn trắng tay, không đạt được gì, và cuối cùng sẽ bị tuyên phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Những ai có thể vâng theo lẽ thật và đầu phục công tác của Đức Chúa Trời sẽ được xác nhận dưới danh của Đức Chúa Trời nhập thể lần hai - Đấng Toàn Năng. Họ sẽ có thể chấp nhận sự hướng dẫn của đích thân Đức Chúa Trời, đạt được những lẽ thật nhiều hơn và cao hơn, cũng như cuộc sống thật sự. Họ sẽ nhìn thấy khải tượng chưa bao giờ được nhìn thấy bởi con người trong quá khứ: “Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; vừa xây lại thấy bảy chơn đèn bằng vàng, và ở giữa những chơn đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Ðầu và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức” (Khải Huyền 1:12-16). Khải tượng này là sự bộc lộ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự bộc lộ toàn bộ tính cách của Đức Chúa Trời cũng là sự bộc lộ về công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại của Ngài. Trong những lần tuôn trào sự phán xét và hình phạt, Con người thể hiện tâm tính vốn có của Ngài bằng phương tiện lời phán, cho phép tất cả những ai chấp nhận hình phạt và phán xét của Ngài nhìn thấy được diện mạo thật sự của Con người, một sự mô tả trung thực về diện mạo của Con người mà Giăng đã nhìn thấy (Tất nhiên, toàn bộ điều này sẽ trở nên vô hình với những người không chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc). Diện mạo thật sự của Đức Chúa Trời không thể được lột tả đầy đủ bằng ngôn ngữ của con người, thế nên Đức Chúa Trời sử dụng phương tiện mà theo đó Ngài thể hiện tâm tính cố hữu của Ngài để cho con người thấy diện mạo thật sự của Mình. Nghĩa là, tất cả những ai đã thấy rõ tâm tính vốn có của Con người thì cũng đã nhìn thấy diện mạo thật của Con người, bởi vì Đức Chúa Trời quá vĩ đại và không thể nào được diễn tả một cách trọn vẹn bằng ngôn ngữ của con người. Một khi con người đã cảm nghiệm từng bước công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, họ sẽ biết về ý nghĩa thật sự của những lời Giăng nói về Con người giữa các chân đèn: “Ðầu và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; chơn như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức”. Vào lúc đó, ngươi sẽ không còn nghi ngờ về việc xác thịt bình thường đã nói rất nhiều lời này, không thể phủ nhận, chính là Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai. Hơn nữa, ngươi sẽ thật sự cảm nhận ngươi được ân phước nhiều bao nhiêu và cảm thấy mình là người may mắn nhất. Ngươi không sẵn lòng chấp nhận những ân phước này hay sao?

Sách này là tuyển tập từ Lời xuất hiện trong xác thịt, và hiển nhiên cũng là những lời Thần phán với các hội thánh. Đây là sự ứng nghiệm của lời trong Khải Huyền rằng: “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”. Tuyển tập này bao gồm một số cách phán và lời dạy chẳng hạn như tiên tri, khải huyền các điều mầu nhiệm, và con đường sự sống với nội dung khá phong phú – có các tiên đoán về tương lai của vương quốc, mặc khải về những mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, phân tích về bản tính con người, lời khuyên giục và cảnh báo, những phán xét nghiêm khắc, những lời an ủi chân thành, thảo luận về cuộc sống, bài giảng về lối vào, v.v. Nói tóm lại, Đức Chúa Trời có gì và là gì, cũng như tâm tính của Đức Chúa Trời, tất cả được bày tỏ trong công tác và lời của Ngài. Tất nhiên, công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại là thể hiện tâm tính của Ngài chủ yếu thông qua hình phạt và phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho con người, bày chỉ nhiều phương thức thực hành hơn, và qua đó đạt được mục tiêu chinh phục con người và cứu con người khỏi tâm tính bại hoại của bản thân họ. Đây là điều ẩn sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc. Ngươi có muốn bước vào thời đại mới không? Ngươi có muốn loại bỏ tâm tính bại hoại của mình không? Ngươi có muốn đạt được lẽ thật cao hơn không? Ngươi có muốn nhìn thấy diện mạo thật của Con người không? Ngươi có muốn làm cho cuộc đời này có giá trịkhông? Ngươi có muốn được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện không? Vậy thì, ngươi sẽ làm thế nào để tiếp đón sự tái lâm của Jêsus?

Tiếp theo: Chương 4

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này