646 Điều đẹp đẽ nhất giữa con người

1 Đức Chúa Trời làm việc để quản lý nhân loại, cứu rỗi nhân loại và từ đó làm nảy sinh bổn phận của nhân loại; và cho dù con người thực hiện bổn phận gì đi nữa, thì đó cũng là điều đẹp đẽ và công chính nhất trong con người. Vật thọ tạo của Đức Chúa Trời sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, họ chấp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời chu cấp, mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời và vì vậy họ nên thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình – đây là bổn phận của họ. Đối với nhân loại, việc thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời là công chính, đẹp đẽ và cao quý hơn bất cứ điều gì khác được thực hiện khi còn sống trong thế giới loài người; không có gì trong nhân loại có ý nghĩa hơn hoặc xứng đáng hơn, và không có gì mang lại ý nghĩa và giá trị lớn lao hơn cho cuộc sống của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời hơn là việc thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời.

2 Đối với một vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, việc có thể thực hiện bổn phận của mình, có thể làm đẹp lòng Đấng Tạo Hóa là điều tuyệt vời nhất giữa nhân loại và là điều nên được ca tụng giữa nhân loại. Bất cứ điều gì được Đấng Tạo Hóa giao phó cho các vật thọ tạo của Đức Chúa Trời thì họ cũng nên chấp nhận vô điều kiện; đối với những ai trong nhân loại thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo, thì không gì tuyệt vời hơn hoặc đáng nhớ hơn – đó là điều tích cực. Về phía Đấng Tạo hóa, Ngài sẵn sàng giao phó sự ủy thác này cho từng người trong số các ngươi; và về phía loài người thọ tạo, mọi người nên vui vẻ chấp nhận bổn phận này, coi đó là nghĩa vụ của đời mình, là giá trị mà họ nên sống bày tỏ ra trong cuộc đời này. Không có giao dịch nào ở đây, đây không phải là một cuộc đổi chác ngang bằng.

3 Vì rằng con người phải thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, Đấng Tạo Hóa đã một lần nữa làm công tác vĩ đại hơn giữa nhân loại: Ngài chu cấp lẽ thật cho nhân loại, cho phép họ đạt được lẽ thật từ Ngài khi họ thực hiện bổn phận của mình và bởi đó giũ bỏ tâm tính bại hoại của mình và được tinh sạch. Do đó, họ bắt đầu đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời và khởi đầu con đường đúng trong cuộc sống, và sau cùng, họ có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn, và không còn chịu những tai họa của Sa-tan. Đây là hiệu quả chính mà Đức Chúa Trời muốn nhân loại đạt được vào sau hết qua việc thực hiện bổn phận của họ. Do đó, khi nhân loại thực hiện bổn phận của mình, họ không đơn thuần được hưởng giá trị và ý nghĩa mà cuộc sống con người có được bởi việc thực hiện bổn phận của mình trong tư cách mộtloài thọ tạo; họ được làm tinh sạch và cứu rỗi, và sau hết, họ bắt đầu sống trong ánh sáng sắc diện của Đấng Tạo Hóa.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, Mục 9 (Phần 7)

Trước: 645 Thất bại và trở ngại là phúc lành từ Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 647 Chúng ta được cứu rỗi vì Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger