422 Những lời cầu nguyện đầu phục và hợp lý có tầm quan trọng rất lớn

1 Những lời cầu nguyện của con người là đường dẫn cho công tác của Đức Thánh Linh. Trong khi một người có trạng thái đúng cầu nguyện và tìm kiếm, Đức Thánh Linh cũng hoạt động. Đây là sự phối hợp tốt giữa Đức Chúa Trời và con người từ hai góc độ khác nhau, hoặc nếu không thì có thể nói rằng Đức Chúa Trời giúp con người giải quyết một số vấn đề của họ, và đây là dạng phối hợp khi con người đến trước Đức Chúa Trời. Đây cũng là một trong những cách Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm tinh sạch con người, và hơn thế nữa, đó là con đường của lối vào sự sống bình thường. Đó không phải là lễ nghi. Lời cầu nguyện là một điều có ý nghĩa sâu sắc! Nếu ngươi biết cách cầu nguyện và thực hiện như thế thường xuyên, với những lời cầu nguyện thường xuyên quy phục Đức Chúa Trời và bén nhạy thì trạng thái bên trong của ngươi sẽ năng được tuyệt đối bình thường.

2 Một người phải xem trọng những điều họ nói riêng tư trong khi cầu nguyện, và có một cách tiếp cận sốt sắng với nó; chỉ như thế ngươi mới có được ý thức bình thường khi đến trước Đấng Christ. Con người nên đến trước Đức Chúa Trời như thế nào? Thông qua cầu nguyện và thông qua tự xem xét nội tâm để biết được cách nói bằng lý trí, cách nói từ vị trí của con người, và cách nói bằng tấm lòng. Đừng nói những điều đơn thuần dễ nghe và nỗ lực nịnh nọt Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực hành điều này trong một thời gian, ngươi sẽ biết cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thông công với Ngài, và khi ấy ngươi sẽ dễ đạt được công tác của Đức Thánh Linh.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành

Trước: 421 Hãy nói thật lòng mình khi cầu nguyện để có được công tác của Đức Thánh Linh

Tiếp theo: 423 Không có sự phục vụ đích thực nào mà thiếu lời cầu nguyện chân thành

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger