28 Chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng

Chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Trời, cầu nguyện và đọc, thông công

và suy niệm, suy ngẫm và kiếm tìm Đức Chúa Trời.

Sống trong lời Đức Chúa Trời, ta thấy Ngài đáng mến.

Lẽ thật giải phóng ta, ta cảm nếm tình yêu đích thực của Đức Chúa Trời.

Đời sống hội thánh phong phú, chúc tụng bằng nhiều phương thức.

Chúng ta không thể không hát ca nhảy múa chúc tụng Đức Chúa Trời.

Ta chúc tụng không gò bó, không quy tắc.

Chúc tụng chân thành khiến ta luôn vui mừng.

Sống trong Đức Chúa Trời đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Đức Chúa Trời mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời,


Ta thông công lẽ thật, đạt được công tác của Đức Thánh Linh,

ta chia sẻ trải nghiệm, cuộc sống tiến triển.

Ta đều là dân trong nước Đức Chúa Trời,

và ta đều có lòng thành yêu mến Ngài.

Ta một lòng một trí thực hiện bổn phận,

và ta thấy phúc lành và sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.

Sự phán xét thanh tẩy ta, ta thấy Đức Chúa Trời công chính.

Ta thải loại sự bại hoại, được nên mới.

Ta sống như người trung thực.

Đây chính là đời sống ở vương quốc, dụng tâm trung thực kính bái Đức Chúa Trời.

Sống trong Đức Chúa Trời đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Đức Chúa Trời mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời,

ta chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng.

Anh chị em quy tụ bên nhau,

ta đã trải qua nhiều thăng trầm.

Chính quyền đàn áp quá hèn hạ,

ta đã chịu bách hại và gian khổ.

Chẳng gì lay được quyết tâm ta.

Điều này là nhờ lời Đức Chúa Trời hướng dẫn.

Cái giá đau đớn Đức Chúa Trời đã trả để cứu rỗi ta

thật không đong đếm nổi.

Đức Chúa Trời sống giữa chúng ta, hướng dẫn ta luôn mãi.

Thời gian, cuộc sống tươi đẹp này thật quá quý báu.

Sống trong Đức Chúa Trời đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Đức Chúa Trời mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời,

ta chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng.

Sống trong Đức Chúa Trời đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Đức Chúa Trời mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời,

ta chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng,

ta chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng,

ta chúc tụng Đức Chúa Trời với trọn tấm lòng.

Trước: 1002 Ngươi đi con đường của Phao-lô khi ngươi không theo đuổi lẽ thật

Tiếp theo: 37 Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về Kinh Thánh (4)

Nhiều người tin rằng việc hiểu và có thể giải nghĩa Kinh Thánh cũng giống như việc tìm ra con đường thật – nhưng trên thực tế, mọi thứ có...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này