497 Thực hành lẽ thật đòi hỏi một cái giá thực sự

1 Khi ngươi gặp khó khăn, hãy nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con muốn làm Ngài hài lòng, con muốn chịu đựng những gian khó cuối cùng để thỏa lòng Ngài, và bất chấp những thất bại mà con gặp phải lớn đến đâu, ngay cả khi con phải từ bỏ cả cuộc đời mình, con vẫn phải làm Ngài hài lòng!” Với quyết tâm này, khi ngươi cầu nguyện như vậy, ngươi sẽ có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình. Mỗi lần họ đưa lẽ thật vào thực hành, mỗi lần họ trải qua sự tinh luyện, mỗi lần họ bị thử luyện và mỗi lần công tác của Đức Chúa Trời đến với họ, con người đều phải chịu đựng nỗi đau cùng cực. Toàn bộ điều này là một bài kiểm tra cho con người, và vì vậy trong tất cả bọn họ đều có một trận chiến. Đây là cái giá thực tế mà họ phải trả.

2 Nếu trong một môi trường nhất định, ngươi có điều gì muốn nói, nhưng bên trong ngươi cảm thấy rằng nói điều đó không đúng, rằng nói điều đó không có lợi cho anh chị em của ngươi và có thể làm tổn thương họ, thì ngươi sẽ không nói ra, muốn bị đau đớn bên trong hơn, vì những lời này không thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Lúc này, sẽ có một trận chiến bên trong ngươi, nhưng ngươi sẽ sẵn sàng chịu đựng nỗi đau và từ bỏ thứ mà ngươi yêu quý. Ngươi sẽ sẵn sàng chịu đựng gian khổ này để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và mặc dù ngươi sẽ chịu đau đớn bên trong, nhưng ngươi sẽ không xuôi theo xác thịt, và Đức Chúa Trời sẽ được thỏa lòng, và vì thế ngươi cũng sẽ được an ủi ở bên trong. Đây thực sự là trả giá, và là cái giá mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Chuyển thể từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 496 Thực hành nhiều lẽ thật hơn để tiến bộ hơn trong cuộc sống

Tiếp theo: 498 Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới có thể làm chứng trong những sự thử luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngươi trung thành với ai?

Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger