497 Thực hành lẽ thật đòi hỏi một cái giá thực sự

Verse 1

Khi gặp khó khăn, hãy cầu nguyện rằng:

“Lạy Đức Chúa Trời!

Con muốn làm hài lòng Ngài,

chịu đựng gian khó để làm Ngài thỏa lòng,

dù con có phải đối mặt với khó khăn nào.

Cho dù có phải từ bỏ sự sống này,

con vẫn sẽ cố làm hài lòng Ngài.”

Với quyết tâm này khi cầu nguyện,

ngươi sẽ đứng vững trong chứng ngôn của mình.


Chorus

Mỗi lần họ đưa lẽ thật vào thực hành,

mỗi lần họ trải qua sự tinh luyện, thử luyện,

mỗi lần công tác của Ngài đến với họ,

con người phải chịu đau đớn cùng cực.

Đây là bài kiểm tra, một trận chiến trong họ,

một cái giá thực sự họ phải trả.


Verse 2

Nếu có điều gì đó ngươi muốn nói,

nhưng lại cảm thấy không đúng trong lòng mình,

nếu điều đó không có lợi

cho các anh chị em của ngươi,

nếu có thể tổn thương họ,

thì ngươi đừng có nói ra,

mà thà chịu đau đớn và khổ sở trong lòng,

vì những lời này không thể

đáp ứng ý muốn của Ngài.


Chorus

Mỗi lần họ đưa lẽ thật vào thực hành,

mỗi lần họ trải qua sự tinh luyện, thử luyện,

mỗi lần công tác của Ngài đến với họ,

con người phải chịu đau đớn cùng cực.

Đây là bài kiểm tra, một trận chiến trong họ,

một cái giá thực sự họ phải trả.


Verse 3

Một trận chiến trong ngươi cũng sẽ nổi lên,

nhưng ngươi sẽ sẵn lòng chịu đựng đớn đau,

từ bỏ những thứ mà ngươi mến yêu,

chịu gian khó để làm Đức Chúa Trời hài lòng,

chịu khổ đau nhưng không bao giờ

đầu hàng xác thịt,

làm thỏa lòng của Đức Chúa Trời,

và vì thế ngươi cũng được an ủi.

Đây là cái giá Đức Chúa Trời muốn ở ngươi.


Chorus

Mỗi lần họ đưa lẽ thật vào thực hành,

mỗi lần họ trải qua sự tinh luyện, thử luyện,

mỗi lần công tác của Ngài đến với họ,

con người phải chịu đau đớn cùng cực.

Đây là bài kiểm tra, một trận chiến trong họ,

một cái giá thực sự họ phải trả, ô,

một cái giá thực sự họ phải trả.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời

Trước: 496 Thực hành nhiều lẽ thật hơn để tiến bộ hơn trong sự sống

Tiếp theo: 498 Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới có thể làm chứng trong thử luyện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger