574 Thực hành lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của ngươi là điều then chốt

Chorus

Chính qua quá trình

thực hiện bổn phận của mình mà

con người dần được thay đổi.

Cũng chính qua quá trình

thực hiện bổn phận của mình,

họ thể hiện lòng trung thành.

Ngươi càng có thể

thực hiện bổn phận của mình,

ngươi càng nhận được nhiều lẽ thật,

và sự bày tỏ của ngươi sẽ càng thật hơn,

sẽ càng trở nên thật hơn.


Verse

Nếu trong khi thực hiện bổn phận,

mọi điều một người làm chỉ là cho có, lấy lệ,

nếu họ không tìm kiếm lẽ thật,

thì chắc chắn cuối cùng,

họ sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ.


Pre-chorus

Vì những kẻ ấy không thực hiện bổn phận

trong khi họ thực hành lẽ thật.

Và họ cũng không thực hành lẽ thật

trong khi thực hiện bổn phận

của chính mình, bổn phận của mình.


Chorus

Chính qua quá trình

thực hiện bổn phận của mình mà

con người dần được thay đổi.

Cũng chính qua quá trình

thực hiện bổn phận của mình,

họ thể hiện lòng trung thành.

Ngươi càng có thể

thực hiện bổn phận của mình,

ngươi càng nhận được nhiều lẽ thật,

và sự bày tỏ của ngươi sẽ càng thật hơn,

sẽ càng trở nên thật hơn.


Verse

Nếu trong khi thực hiện bổn phận,

mọi điều ngươi làm chỉ là làm cho có, lấy lệ

và nếu không tìm kiếm lẽ thật,

thì chắc chắn cuối cùng

ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ.


Bridge

Những kẻ ấy là những kẻ

vẫn không thay đổi, sẽ bị rủa sả.


Không chỉ những biểu hiện của họ

không thanh sạch mà mọi điều họ

bày tỏ ra đều rất tệ,

chỉ toàn những điều xấu xa.


Chorus

Chính qua quá trình

thực hiện bổn phận của mình mà

con người dần được thay đổi.

Cũng chính qua quá trình

thực hiện bổn phận của mình,

họ thể hiện lòng trung thành.

Ngươi càng có thể

thực hiện bổn phận của mình,

ngươi càng nhận được nhiều lẽ thật,

và sự bày tỏ của ngươi sẽ càng thật hơn,

sẽ càng trở nên thật hơn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người

Trước: 573 Bổn phận của một người là thiên hướng của loài thọ tạo

Tiếp theo: 575 Đức Chúa Trời chú trọng tấm lòng con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger