496 Thực hành nhiều lẽ thật hơn để tiến bộ hơn trong sự sống

Verse 1

Lẽ thật mà con người cần sở hữu

được tìm thấy trong lời Đức Chúa Trời.

Đó là một lẽ thật hữu ích và

có lợi nhất cho toàn nhân loại.

Nó chính là dưỡng chất mà cơ thể

của các ngươi luôn cần,

một lẽ thật mà con người phải được trang bị.

Nó giúp khôi phục nhân tính bình thường của họ.


Chorus

Càng thực hành lời Đức Chúa Trời,

sự sống các ngươi càng nhanh đơm hoa kết trái.

Càng thực hành lời Đức Chúa Trời,

lẽ thật càng trở nên rõ hơn.


Verse 2

Khi lớn lên về vóc giạc, các ngươi

sẽ thấy rõ hơn thế giới thuộc linh.

Các ngươi sẽ càng có sức mạnh chiến thắng Sa-tan.

Thực hành lời Ngài, các ngươi sẽ hiểu lẽ thật.

Hầu hết mọi người đều chỉ thỏa mãn với

việc hiểu được câu từ trong lời Đức Chúa Trời.

Như người Pha-ri-si, họ chỉ tập trung vào giáo lý,

mà không trải nghiệm sâu lời Ngài trong thực hành.


Bridge

Cụm từ “lời Ngài là sự sống”

sao có thể là thật với họ được?

Chỉ có thực hành lời Ngài

sự sống của con người mới có thể thực sự nở hoa,

chứ không thể phát triển chỉ bằng cách đọc lời Ngài,

chứ không thể phát triển chỉ bằng cách đọc lời Ngài.


Chorus

Càng thực hành lời Đức Chúa Trời,

sự sống các ngươi càng nhanh đơm hoa kết trái.

Càng thực hành lời Đức Chúa Trời,

lẽ thật càng trở nên rõ hơn.

Càng thực hành lời Đức Chúa Trời,

sự sống các ngươi càng nhanh đơm hoa kết trái.

Càng thực hành lời Đức Chúa Trời,

lẽ thật càng trở nên rõ hơn.


Outro

Nếu ngươi nghĩ rằng hiểu lời Đức Chúa Trời

nghĩa là có sự sống và vóc giạc,

thì hiểu biết của ngươi đã sai.

Sự hiểu biết thực sự về lời Ngài xảy ra

chỉ khi ngươi thực hành lẽ thật.

Ngươi phải hiểu rằng chỉ

bằng cách thực hành lẽ thật thì ngươi

mới có thể hiểu rõ được lẽ thật.

Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật thì

ngươi mới có thể hiểu được lẽ thật.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành

Trước: 495 Hãy thực hành lẽ thật để thực sự thay đổi

Tiếp theo: 497 Thực hành lẽ thật đòi hỏi một cái giá thực sự

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 19

Dường như trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời rất cao lớn và khó đoán. Dường như Đức Chúa Trời không sống chung với con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger